O nás


Výroční schůze
 2005 - 2013, Redakce
Výroční schůze 23. února 2020
Výroční schůze 23. února 2019, 24. února 2018, 25. února 2017, 27. února 2016, 28. února 2015, 22. února 2014, 23. února 2013, 25. února 2012, 26. února 2011, 27. února 2010, 28. února 2009, 23. února 2008, 27. února 2005


Zápis z 19. výroční schůze Společnosti za práva koček
konané v Černošicích dne 22. 2. 2020


Program
1/ přivítání, občerstvení
2/ rekapitulace činnosti spolku včetně jednotlivých členů v průběhu roku 2019
3/ návrh činnosti spolku v roce 2020, návrh zániku či přeměny spolku na Nadační fond První společnosti pro opuštěné kočky
4/ zpráva o hospodaření
5/ oběd, dezert, diskuze
6/ zápis a rozloučení

1/ Zahájení
Přítomni: Alice Oppová, Jiří Oppa, Jana Petrželková, kocour Moury

Schůze opět připomínala spíše přátelské víkendové setkání části členů výboru, protože o schůzi se při 3 členech opravdu mluvit nedá. Během čekání na zázrak, zda přece jenom ještě někdo nedorazí, jsme byli velice pilní, zvládli jsme nakrmit a obdivovat kachny, natrhat trávu a vyrýpat drny pro slepice, vyvenčit u řeky Mátěnku a Marýšku a obdivovat jejich lávku na ostrůvek a naučit Janu poznat o sebe bleduli a sněženku. To nás tak vyčerpalo, že jsme se vzápětí pustili do plnění bodu 1. Znovu jsme se ujistili, jak rádi se vidíme, uvařili si kávu, podali nápoje a pustili se do první části občerstvení – tedy čerstvého chleba s pikantní sójovou a nivovo-česnekovou pomazánkou. Pro tuto chvíli měla Alice připravené dárky – naprosto úžasnou knížku Vysoká škola pozitivního myšlení od Moniky Le Fay. (Vy, co jste se o ní připravili neúčastí, si jí kupte nebo půjčte, jinak přijdete o fakt jedinečné čtení!)

2/ rekapitulace činnosti spolku včetně členů v průběhu roku 2019
Bylo konstatováno, že vzhledem k tomu, že Společnost nemá oficielně žádné depozitum, spočívá nyní hlavní činnost zejména na bedrech Alice, která dennodenně radí telefonicky, mailově i na facebookových stránkách všem, kteří potřebují radu nebo pomoc, podepisuje, sdílí a rozesílá petice za práva a zlepšení života všech zvířat, a pomáhá i částečně po právní stránce odkazy na patřičné paragrafy. Všichni členové pak pokračují ve své obvyklé činnosti, tj. starání se o nalezené kočičáky doma a dále o krmení pouličních plašánků , zajišťování kastrací, stavění boudiček atd.


3/ návrh činnosti spolku v roce 2020, návrh zániku či přeměny spolku na Nadační fond První společnosti pro opuštěné kočky
Bylo dohodnuto, že Společnost bude pokračovat ve své dosavadní činnosti bez zásadní změny i v roce 2020. Přeměna na Nadační fond byla až na další pozastavena z důvodu větší kontroly nad použitím peněz, které by všechny šly ze soukromých zdrojů Alice Oppové.

4/ zpráva o hospodaření
Hospodaření Společnosti je v současné době velmi jednoduché. Veškeré finanční dary, které přišly na účet a které rok od roku silně klesají, byly přeposlány na kastrace a léčení, ať již konkrétních jednotlivých koček, nebo jako příspěvek na tyto účely spřízněnému spolku Chlupáči v nouzi. O žádný grant nebo jiný příspěvek Společnost nežádala. Péči o nalezené kočky a o plašánky všichni členové hradili ze svých zdrojů a tyto výdaje jsou považovány za dar. Přesná účetní čísla budou doplněna po dopracování účetnictví.

5. DISKUSE - VÝSLEDKY

Na nachystaný oběd, tedy salát Coleslaw a sojový guláš s cuketou, rajčaty a paprikami nedošlo, protože jsme se všichni přecpali mňamózními pomazánkami. Vinu nesou všichni ti, co se nedostavili. Nicméně jsme se ještě přemohli a vsoukali do sebe jablkový dort se zakysanou smetanou. Při této těžké práci nás bohatě obveseloval Moury, který lítal po kanclíku jak zběsilý, trhal balicí papír, hrál si s mašlemi, schovával se v domečku a vůbec byl nadšený z tolika pozornosti. Nakonec usedl a tvářil se tak vážně a vznešeně, že jsme usoudili, že ho navrhneme na prezidenta. Nejen že by se báječně vyjímal na poštovních známkách, ale také by důstojně reprezentoval.

5/ zápis a rozloučení
Zápis ze schůze jsme pro tentokrát odložili na neděli, z důvodu totálního přejedení – naše mozky musely pracovat jinde. Veškeré nedojedené zbytky jsme si rozdělili, takže na příštích pár dnů jsme zajištěni. Ještě jsme došli na pole pro trávu Matějovi a Míšovi, znovu jsme se ujistili, jak rádi jsme se viděli a pak už adie.

Zapsala: Jana Petrželková, 23.2.2020

A poznámka pod čarou: Proč mohl Moury řádit v balicím papíru a stužkách? Protože Alice dostala od Jany zpět zašité svoje milované džíny z roku 1973 koupené v Londýně a léta považované za ztracené!Zápis z 18. výroční schůze Společnosti za práva koček
konané v Černošicích dne 23. 2. 2019


Program
1/ přivítání, občerstvení
2/ rekapitulace činnosti spolku včetně jednotlivých členů v průběhu roku 2018
3/ návrh činnosti spolku v roce 2019, návrh zániku či přeměny spolku na Nadační fond První společnosti pro opuštěné kočky
4/ zpráva o hospodaření
5/ oběd, dezert, vínko, diskuze
6/ zápis a rozloučení

1/ Zahájení
Přítomni: Alice Oppová, Jiří Oppa, Jana Petrželková, Markéta Holečková

Přivítali jsme se, šli nakrmit kačky a novou strávničku husičku Emičku, pak se odebrali do kanclíku na salátek s mrkví, zelím, česnekem, vajíčky a kysanou smetanou, vínko, kafíčko a koláč s jablky.

2/ rekapitulace činnosti spolku včetně členů v průběhu roku 2018
Sídlo Společnosti v Černošicích
- Alice a Jiří Oppa k 31. 12. 2018
pečovali o 7 koček, 4 tuláčky a pipinky z klecí.
Alice Oppová je předsedkyní spolku, zajišťuje chod organizace, komunikaci se členy, sponzory a dárci, se spřízněnými spolky z ČR i zahraničí, se střešními orgány ochrany zvířat ČR, provoz nonstop info-centra, stránek včetně FCB Společnosti a podporu akcí či petičních kampaní. Jiří Oppa je hospodář a udržuje web. stránky Společnosti.
Depozit Čimice - pan RNDr. Jan Dvořák nám popsal péči o 9 zachráněných kočiček a poslal jejich krásné fotografie, mimoto krmí 2 kočičky od sousedů.
Společnost v rámci finančních možností pomáhala ochráncům koček a spolkům na ochranu koček s náklady na kastrace, léčbu a péči o opuštěné kočky. Moc děkujeme všem, kteří si od nás vzali kočičku či kocourka. Děkujeme dárcům, vstřícným veterinářům a prodejcům krmiva za přízeň a podporu v loňském roce. Děkujeme spřízněným spolkům.
Velmi moc děkujeme paní Janě Petrželkové za vyúčtování příjmů a výdajů a za zprávu o hospodaření, která se na stránkách objeví co nejdříve.

3/ Návrh činnosti spolku v roce 2019
Vyjádření Alice: vzhledem k tomu, že nemáme žádné depozitum, které by poskytovalo péči a nové domovy opuštěným kočičkám, spolek může nadále poskytovat finanční podporu na kastrace jak nemajetným občanům, tak spřáteleným kolegům a pokračovat v tom co dosud. Čili Jirka stránky a hospodaření. Alice facebook a poradenství ohledně zdraví, týrání koček, trestních podnětů, stížností, zřizování spolků, kontaktů na doporučené kočičí spolky apod. Nebo bychom mohli místo spolku zaregistrovat Nadační fond Společnosti, kam by se převedly finance + bych tam vložila větší obnos, ale museli bychom sehnat zodpovědné lidi do představenstva? Návrh na fond přečten a doplněn. Jsme už staří, já nemocná, víc nezvládneme. Pokud se nezapojí členové či nevznikne Nadační fond První společnosti, tak náš spolek zanikne. Prosíme, zvažte to a do Sněmu, konaném 29. června 2019, nám napište své návrhy a připomínky. Pokud by došlo k zániku spolku, tak o tom podle Stanov rozhodne Sněm, který jmenuje likvidátora nebo komisi, která dořeší majetkové záležitosti. Zbylé finanční prostředky z obou účtů budou předány neziskové kočičí organizaci, která má obdobné cíle jako Společnost.
Od členů žádné návrhy či připomínky nepřišly.
Setrvalá prosba Společnosti: Společnost stále hledá ajťačku či ajťáka, kteří opraví a zprovozní administrativu naší webové stránky.

4/ zpráva o hospodaření
Se zprávou o hospodaření vás seznámíme po uzavření účetnictví.

5. DISKUSE - VÝSLEDKY

Přítomní věnovali návrhům velkou pozornost a dlouhou diskusi. Nakonec bylo ustanoveno, že Nadační fond prozatím zřizován nebude a namísto toho se První společnost za práva koček bude věnovat posílení základny členů a pomoci útulkům, s tím, že část financí předpokládaných pro Nadační fond by byla přímo převedena na konto Společnosti. Pomoc by se měla týkat nejen jednotlivců z řad nemajetných pečovatelů o opuštěné kočky, ale i některých malých útulků, pro které je samostatné přežití velmi obtížné.
Prioritním úkolem v tuto dobu je úprava stránek - proto ze všech sil musíme hledat odborně vzdělaného ochotného člověka. Dalším bodem je vytypování vhodných malých útulků a navázání spolupráce s nimi.
Všichni účastníci schůze přislíbili pomoc s tím, že až do červnového sněmu budou v tomto ohledu ve spojení. Výsledky budou vyhodnoceny v červnu.

5/ závěr, zápis, oběd, rozloučení
Závěrem bylo znovu konstatováno, že největší problém byl a je nedostatek komunikace a naprostá nečinnost členů!

Doufáme, že účast na 19. Sněmu kočičího společenstva 29. 6. 2019 bude větší.

Zapsala Jana Petrželková a Markéta Holečková, dne 23. 2. 2019

Zápis z 17. výroční schůze Společnosti za práva koček
konané v Černošicích dne 24. 2. 2018


Program
1/ přivítání, občerstvení
2/ rekapitulace činnosti spolku včetně jednotlivých členů v průběhu roku 2017
3/ návrh činnosti spolku v roce 2018 nebo jeho zánik. O zániku by podle Stanov rozhodl Sněm jmenováním likvidátora či komise, která by vyřešila majetkové záležitosti a zbylé finance byly předány organizaci na ochranu koček s obdobným programem jako Společnost.
4/ zpráva o hospodaření v roce 2017
5/ oběd, dezert, vínko, diskuze zápis a rozloučení

1/ Zahájení
Přítomni:
Alice Oppová, Jiří Oppa, Jana Petrželková

Přivítali jsme se vzájemně a v doprovodu Mátěnky šli nakrmit kačenky, pak se odebrali do kanclíku na salát Coleslav, vínečko, kafíčko, dortíček (stoly se prohýbaly, měli jste tu být!!!)

2/ rekapitulace činnosti spolku včetně členů v průběhu roku 2017
Sídlo Společnosti v Černošicích - Alice a Jiří Oppa k 31. 12. 2017 pečovali o 9 koček.
Alice Oppová je předsedkyní spolku, zajišťuje chod organizace, komunikaci se členy, sponzory a dárci, se spřízněnými spolky z ČR i zahraničí, se střešními orgány ochrany zvířat ČR, provoz nonstop info-centra, stránek včetně FCB Společnosti a podporu akcí či petičních kampaní. Jiří Oppa je hospodář a udržuje web. stránky Společnosti.
Předsedkyně Společnosti v rámci finančních možností pomáhala ochráncům koček a spolkům na ochranu koček s náklady na kastrace, léčbu a péči o opuštěné kočky. Moc děkujeme všem, kteří si od nás vzali kočičku či kocourka. Děkujeme dárcům, vstřícným veterinářům a prodejcům krmiva za přízeň a podporu v loňském roce. Děkujeme spřízněným spolkům, zejména Devět životů o.p.s. za spolupráci a pomoc. Členové nekomunikují.
Velmi moc děkujeme paní Janě Petrželkové za vyúčtování příjmů a výdajů a za zprávu o hospodaření, která se na stránkách objeví co nejdříve.

3/ návrh činnosti spolku v roce 2018 a návrhy včetně připomínek členů
Vyjádření Alice: vzhledem k tomu, že nemáme žádné depozitum, které by poskytovalo péči opuštěným kočičkám, spolek může nadále jen poskytovat finanční podporu na kastrace a to jak nemajetným občanům, tak spřáteleným kolegům (např. Chlupáči v nouzi) a pokračovat v tom co dosud. Čili Jirka stránky a hospodaření. Alice facebook a poradenství ohledně zdraví, týrání koček, trestních podnětů, stížností, zřizování spolků, kontaktů na doporučené kočičí spolky apod. Jsme už staří, já nemocná, víc nezvládneme. Pokud se nezapojí členové, tak po 18 letech podle mě hodně prospěšné činnosti spolek mňaužel zanikne. Prosíme, zvažte to a do června 2018 nám napište své návrhy a připomínky. Pokud by došlo k zániku spolku, tak o tom podle Stanov rozhodne Sněm, který jmenuje likvidátora nebo komisi, která dořeší majetkové záležitosti. Zbylé finanční prostředky z obou účtů: Fio; Rb budou předány neziskové kočičí organizaci, která má obdobné cíle jako Společnost. Navrhuji: Pražský spolek ochránců zvířat případně Šantu kočičí.
Od členů žádné návrhy či připomínky nepřišly. Na 17. výroční schůzi se kromě místopředsedkyně paní Jany Petrželkové žádní členové nedostavili.

Setrvalá prosba Společnosti:
Společnost stále hledá ajťačku či ajťáka, kteří opraví a zprovozní administrativu naší webové stránky.

4/ zpráva o hospodaření
Se zprávou o hospodaření vás seznámíme po uzavření účetnictví. 5/ závěr, zápis, oběd, diskuse, rozloučení

5/ závěr, zápis, oběd, diskuse, rozloučení
Závěrem bylo znovu konstatováno, že největší problém byl a je nedostatek komunikace a naprostá nečinnost členů!

Doufáme, že účast na 19. Sněmu kočičího společenstva 23. 6. 2018 bude větší.

Zapsala Jana Petrželková a Alice Oppová, dne 24. 2. 2018

Zápis z 16. výroční schůze Společnosti za práva koček
konané v Černošicích dne 25. 2. 2017


Program
1/ přivítání, občerstvení
2/ rekapitulace činnosti spolku včetně jednotlivých členů v průběhu roku 2016
3/ návrh činnosti spolku v roce 2017 nebo jeho zánik. O zániku by podle Stanov rozhodl Sněm jmenováním likvidátora či komise, která by vyřešila majetkové záležitosti a zbylé finance byly předány organizaci na ochranu koček s obdobným programem jako Společnost.
4/ zpráva o hospodaření v roce 2016
5/ oběd, dezert, vínko, diskuze zápis a rozloučení


1/ Zahájení
Přítomni: Alice Oppová, Jiří Oppa, Eva Evelina Miler, Mirka Richterová, Jana Petrželková
Omluveni: Hanka a Dan Zelinkovi, Soňa Jahelková, Lenka Mašková, Václav Vlček, Jan Mareš, Jarka Svobodová, Markéta Holečková, Jiří Plesnivý
Neomluveni: ostatní členové (hanba!) :o)

Přivítali jsme se všichni vzájemně pod postavenou slavobránou a v doprovodu kočičího panstva jsme šli obhlédnout poněkud zdivočelou Barču a pak se odebrali do kanclíku na salát Coleslav, vínečko, kafíčko, bábovku, vajíčkovou tlačenku a podobné lahůdky (stoly se prohýbaly, měli jste tu být!!!)

2/ rekapitulace činnosti depozita Příbor a sídla Společnosti v roce 2016

Depozit Příbor - zpráva o činnosti v období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 Ke dni 31. 12. 2016 bylo v péči depozita 53 koček. Kočky jsou umístěny na zahrádkovém pozemku, skleníkovém pozemku a na 3 dvorkových pozemcích (31 kočiček) na 2 venkovních stanovištích (17 kočičáků) a v bytě (5 postižených koček). Všem kočkám je poskytovaná denní péče, v případě potřeby i kompletní veterinární péče. Všechny kočky jsou kastrované.
Během roku 2016 bylo přijato 9 koček (3 dospělé, 6 koťat)
umístěno 7 koček a koťat
vakcinováno 11 koček a koťat
kastrováno 9 koček (6 kočiček a 3 kocourci)
léčeno 7 koček
zemřelo 5 koček ( 4x nemoc, 1x auto)
Přes veškerou snahu přetrvávají existenční problémy s prostory potřebnými k zabezpečení chodu depozita.
Depozit, resp. pan Vlček se věnuje osvětové činnosti především v oblasti kastrací, pomáhá s potřebnými odchyty koček v okolí, v zimním období poskytuje jídlo a ubytování v polystyrenových venkovních boudičkách všem volně žijícím kočkám, bez rozdílu.

Sídlo Společnosti v Černošicích - Alice a Jiří Oppa k 31. 12. 2016 pečovali o 9 koček. Začátkem listopadu začal méně jíst plašánek Ťapísek,13. 11. byl odvezen na veterinu, na vyšetření musel dostat sedativum, krevní testy vykázaly vysoké hodnoty kreatininu a močoviny, kocourek byl uspán.
Alice Oppová je předsedkyní spolku, zajišťuje chod organizace, komunikaci s depozitem, se členy, sponzory a dárci, se spřízněnými spolky z ČR i zahraničí, se střešními orgány ochrany zvířat ČR, provoz nonstop info-centra, stránek včetně FCB Společnosti a podporu akcí či petičních kampaní. Jiří Oppa je hospodář a udržuje web. stránky Společnosti.
Předsedkyně Společnosti v rámci finančních možností pomáhala ochráncům koček a spolkům na ochranu koček s náklady na kastrace, léčbu a péči o opuštěné kočky. Moc děkujeme všem, kteří si od nás vzali kočičku či kocourka. Děkujeme dárcům, vstřícným veterinářům a prodejcům krmiva za přízeň a podporu v loňském roce. Děkujeme spřízněným spolkům, zejména Devět životů o.p.s. za spolupráci a pomoc.
Velmi moc děkujeme paní Janě Petrželkové za vyúčtování příjmů a výdajů a za zprávu o hospodaření, která se na stránkách objeví co nejdříve.

Více informací o činnosti depozita Příbor najdete na našich web. stránkách: Příbor a činnosti Společnosti zde.

3/ návrh činnosti spolku v roce 2017 a návrhy včetně připomínek členů

Vyjádření Alice: vzhledem k tomu, že nám, mně a Jirkovi, členové nepomáhají ani napsáním příběhů o svých kočkách na stránky, že to táhneme de fakto ve dvou už 15 let a stále marně prosíme, aby se členové zapojili nebo aspoň komunikovali, tak buď zůstane jen to, co zvládneme sami: Jiřímu stránky a hospodaření, mně facebook a poradenství ohledně zdraví, týrání koček, trestních podnětů, stížností, zřizování spolků, kontaktů na doporučené kočičí spolky apod., nebo spolek zanikne. Je mi 74, jsem nemocná, osobně přispívám kočičím spolkům a organizacím ochrany přírody, starám se o 11 koček, víc už fakt nezvládnu. Pokud dojde k zániku spolku, tak o tom podle Stanov rozhodne Sněm, který jmenuje likvidátora nebo komisi, která dořeší majetkové záležitosti. Zbylý majetek bude pak předán neziskové kočičí organizaci, která má obdobné cíle jako Společnost a přijme pod svá křídla depozit pana Václava Vlčka.

Připomínky pana Vlčka k výročce:
Společnost by měla fungovat i nadále byť možná v trošinku omezenější formě.Pořád plní důležitou osvětovou činnost,pomáhá s kastracemi, radami,na webu jsou aktuální informace o hledání ztracených koček, o hledání nových domovů ...

Minulý týden mě psaly dvě paní.Jedna byla natěšená že si konečně mohla přečíst něco uceleného o kastracích.Druhá - její kocourek měl zácpu, našla si na webovkách rady co s tím - rostlinný olej,lactulosa - všechno se zdárně vyřešilo (její známá byla s kočkou u veta,dostala lactulosu a zaplatila velké peníze za dva dny pozorování u veta).

V pátek jsem dostal vyrozumění že k 31.12.2019 bude ukončený pronájem zahrádky bez možnosti prodloužení pronájmu.To znamená ukončení i činnosti depozita. Už dnes mě straší v hlavě kam s kočkami byť je na řešení doba skoro 3 roky.
Dotaz a prosba - potřebuji dát dohromady peníze na zaplacení nájmů za zahrádku a skleník. Je možné mě opět poskytnout pomoc ve výši 1 000,-? (zahrádka). Pokud ano, poslal bych (jako loni) účty za krmivo a stelivo. Dnes byla u nás pouť ale nějaká divná až mizerná. Žádné vyřvávání ožralců, chodníky nepozvracené, bez ohňostroje ...
Bolí mě ohavně záda a mám blbou náladu - jdu ležet.
Díky, mějte se a čajík od nás pro Vás. My.
Zpráva od pana Jana Mareše z Děčína:
zdravím vás do Černošic. Chtěl bych se zeptat: nedívali jste se náhodou dnes na zprávy, konkrétně na TV NOVA v hlavním zpravodajství v 19.30h? Mluvím teď o tom 8.měsíčním kocourkovi, kterého nějakej sráč postřelil v České Lípě starším manželům. Paní je z toho vyřízená a pán taky. Může existovat ve společnosti mezi námi takovýto grázl? Jestli ho vypátrají, tak mu hrozí jen 2 roky ve vězení a já se ptám sám sebe, jestli to není málo? Podobný netvor by si měl odsedět aslepoň 5 let To je každou chvíli něco co lidem vadí na zvířatech a proto je přinejmenším zahánějí, v horším případě i týrají a zabíjejí.Nikdo, kdo se takto chová, se nemá právo se považovat za člověka, tedy tvora rozumného a měl by být zavřený v patřičném zařízení. Pokusím se do letního sněmu vypracovat nějaký opravný návrh k zákonu na ochranu zvířat, konkrétně navýšení trestů.
Připomínka k diskuzi od paní Soni Jahelkové z Lázu:
POSLEDNÍ DOBOU SE HODNĚ DISKUTUJE ČÍM KRMIT KOČKY. HLAVNĚ TY VENKOVNÍ.JÁ SI MYSLÍM ŽE JE DOBŘE ŽE JE VŮBEC NĚKDO KRMÍ PODLE SVÝCH MOŽNOSTÍ. JINAK MY S EDOU PREFERUJEME MASO. JE TO ŠELMA A TĚM MASO NEJVÍC SEDÍ. NAŠE KOČKY HO MAJÍ NEJRADĚJI. JE TO NA POSLEDNÍ CHVÍLI, ALE SNAD ASPOŇ TOHLE MĚ NAPADLO.JASNĚ ŽE KASTRACE! Setrvalá prosba Společnosti:
Společnost stále hledá ajťačku či ajťáka, kteří opraví a zprovozní administrativu naší webové stránky.

4/ zpráva o hospodaření

Se zprávou o hospodaření vás seznámíme po uzavření účetnictví.

5/ závěr, zápis, oběd, diskuse, rozloučení
Závěrem bylo znovu konstatováno, že největší problém byl a je nedostatek komunikace a nečinnost členů!

Z úplného vyčerpání a přepracovanosti si na to všichni přítomní dali další chod občerstvení - pizzu a dort Míša, abychom jídlem načerpali nové síly. Sekretář Lindan svoji funkci plnil velmi pečlivě, tj. průběžně kontroloval průběh diskuse, dokonce měl snahu ochutnat přichystané menu, aby snad nějaký člen neutrpěl újmu z nezdravého jídla. Patrně měl dojem, že i tak je nás hodně málo. Kromě toho se s každým spravedlivě pomazlil. Naopak kočičí stážistky vzaly své povinnosti na velmi lehkou váhu, tj. jen prosvištěly kanclíkem k misce s granulemi a oknem ven.

Doufejme, že nás na 18. Sněmu kočičího společenstva 24. 6. 2017 bude více, a že nám přibudou nějací noví aktivní členové…
Ještě považujeme za nesmírně důležité vám oznámit, že v důsledku snahy zvýšit počet členů naši organizace a to členů jakýchkoliv, dohodli jsme následující propojení rodin:
Lindan Oppa se zasnoubil s Majdalenkou, tj. schovankou Evelýny.
Slečna Máťa Oppová se zaslíbila Bubáčkovi Richterovi.
Bugíšek Miler hodlá pojmout za choť Týnečku Oppovou,
zatímco slečna Maryška Oppová hodlá řící ano Charliemu Petrželkovi.
Kocouři Matěj a Míša Petrželkovi půjdou za mládence, paní Trixýna a slečna Tonička pak za družičky.

Již jsme si předali recepty na svatební kočičí koláče, budete všichni včas informování. Vaši účast považujeme za samozřejmost (resp. povinnost), chystejte hodnotné svatební dary (seznam vhodných darů na vyžádání). Neúčast nebo nezaslání daru bude považováno za pohrdání Společností.

Zapsala Jana Petrželková a Alice Oppová, dne 25. 2. 2017

Zápis ze 15. výroční schůze Společnosti za práva koček
konané v Černošicích dne 27. 2. 2016


Program:
1/ přivítání, občerstvení
2/ rekapitulace činnosti spolku včetně jednotlivých členů v průběhu roku 2015
3/ návrh útlumu činnosti spolku v roce 2016 nebo jeho zánik. O zániku podle Stanov rozhoduje Sněm, který jmenuje likvidátora nebo komisi, která dořeší majetkové záležitosti. Zbylý majetek bude pak předán neziskové kočičí organizaci, která má obdobné cíle jako Společnost.
4/ návrh činnosti Společnosti na rok 2016
5/ oběd, dezert, vínko, diskuze
6/ zápis a rozloučení

1/ Zahájení
Přítomni: Alice Oppová, Jiří Oppa, Markéta Holečková, Miroslava Richterová, Mgr. Bea Espinoza, sekretář Lindan sice pozdě, ale o toto mazlivěji Omluveni: Hanka a Dan Zelinkovi, Soňa Jahelková, Lenka Mašková, Václav Vlček, Jan Mareš, Jarka Svobodová, Eva Evelina Miler Neomluveni: ostatní členové (hanba!) :o)

Přivítali jsme se s Markétou, Beou a Mirkou poté, co jsme zvládli „sundat“ stážistku Máťu, která se zašprajcla na stromě, po delším přemlouvání a instruktáži a za hluku přijíždějícího auta Puňti nakonec zvládla slézt sama, aby se šla uklidnit do garáže. Nutno podotknouti, že sekretář Lindan pod stromem „asistoval“ a škodolibě pozoroval situaci (Ta je ale hloupatá, vona neumí slézt… he). Celá lidská společnosti pak odešla do kanclíku a pochutnala si na výtečném salátku Coleslav z dílny Oppových, čajíčku a vínečku.
2/ rekapitulace činnosti depozita Příbor a sídla Společnosti v roce 2015 zpráva o činnosti v období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015

Depozit Příbor-Václav Vlček K 31. 12. 2015 bylo v péči depozita celkem 56 koček a odrostlých koťat.
O kočky je denně pečováno na několika místech – o postižené v bytě (5), na dvou venkovních stanovištích (19) a na stávajícím, náhradním a dvorkovém prostoru (32). Proběhlo:
Příjem: 4 (3 dospělé kočky a 1 kotě)
Kastrace: 9 (7 kočiček a 2 kocourci)
Vakcinace: 7
Umístění: 6
Léčení: 6
Úmrtí: 3 kočky (2x nemoc,1x auto)
Sídlo Společnosti v Černošicích - Alice a Jiří Oppa k 31. 12. 2015 pečovali o 11 koček. Alice Oppová je předsedkyní spolku, zajišťuje chod organizace, komunikaci s depozitem, se členy, sponzory a dárci, se spřízněnými spolky z ČR i zahraničí, se střešními orgány ochrany zvířat ČR, provoz nonstop info-centra, stránek včetně FCB Společnosti a podporu akcí či petičních kampaní. Jiří Oppa je hospodář a udržuje web. stránky Společnosti.
Předsedkyně Společnosti v rámci finančních možností pomáhala ochráncům koček a spolkům na ochranu koček s náklady na kastrace, léčbu a péči o opuštěné kočky. Moc děkujeme všem, kteří si od nás vzali kočičku či kocourka. Děkujeme dárcům, vstřícným veterinářům a prodejcům krmiva za přízeň a podporu v loňském roce. Děkujeme spřízněným spolkům, zejména Devět životů o.p.s. za spolupráci a pomoc.

Velmi moc děkujeme paní Janě Petrželkové za vyúčtování příjmů a výdajů a za zprávu o hospodaření, která se na stránkách objeví co nejdříve.

Více informací o činnosti depozita Příbor najdete na našich web. stránkách: Příbor a činnosti Společnosti zde.

3/ návrh útlumu činnosti spolku v roce 2016 nebo jeho zánik
Vyjádření Alice: vzhledem k tomu, že nám, mně a Jirkovi, členové nepomáhají ani napsáním příběhů o svých kočkách na stránky, že to táhneme de fakto ve dvou už 15 let a stále marně prosíme, aby se členové zapojili nebo aspoň komunikovali, tak buď zůstane jen to, co zvládneme sami: Jiřímu stránky a hospodaření, mně facebook a poradenství ohledně zdraví, týrání koček, trestních podnětů, stížností, zřizování spolků, kontaktů na doporučené kočičí spolky apod., nebo spolek zanikne. Je mi 74, jsem nemocná, osobně přispívám většině kočičích spolků, starám se o 11 koček, víc už fakt nezvládnu. Pokud dojde k zániku spolku, tak podle Stanov o tom rozhodne Sněm, který jmenuje likvidátora nebo komisi, která dořeší majetkové záležitosti. Zbylý majetek bude pak předán neziskové kočičí organizaci, která má obdobné cíle jako Společnost a přijme pod svá křídla depozit pana Václava Vlčka.

4/ návrh činnosti Společnosti na rok 2016
Od členů kromě pana depozitáře Vlčka návrhy ani připomínky k činnosti spolku nedošly. Připomínky pana Vlčka k výročce:
- neukončovat činnost Společnosti. Maximálně činnost částečně utlumit (Společnost dělá potřebnou osvětu i pomáhá, stránky web a FB jsou solidně navštěvovány atd.)
- v případě ukončení činnosti by naši sponzoři a dárci nedostávali finanční potvrzení a minimálně část by přestala s pomocí, čímž bych depozitum "neutáhl" a nastal by neřešitelný problém co s kočkami ...
Dotaz: proč jsou i nadále zasílány peněžní částky pro depozitum Žikov na účet FIO Společnosti?
Prosba: pokud by někdo narazil na nějakou solidní nabídku PC, tak mě dejte vědět.

návrh Společnosti: zeptat se PSOZ, zda by v případě likvidace Společnosti nevzali p. Vlčka pod svá křídla.

Společnost hledá ajťačku či ajťáka, kteří opraví a zprovozní administrativu naší webové stránky. Markéta přišla s informací, že jednala se svou kamarádkou Danou Mudrovou, která se nabídla, že by s webovými stránkami pomohla. Jirka se s Danou spojí a domluví se spolu.

Návrh činnosti Společnosti v roce 2016 je totožný s loňskou činností, tedy dá-li pánbůh a předsedkyně bude naživu.

5/ závěr, zápis, oběd, diskuse, rozloučení
Závěrem bylo znova konstatováno, že největší problém byl a je nedostatek komunikace a nečinnost členů!
Z úplného vyčerpání a přepracovanosti si na to všichni přítomní dali další chod občerstvení - pizzu (výroba TESCO) a dort Míša (výroba Cukrárna Hájek & Hájková), abychom jídlem načerpali nové síly. Sekretář Lindan dorazil na závěr, aby se s účastnicemi pomazlil, stážistka Máťa setrvale trucovala v garáži, zatímco stážistka Marýška aspoň prosvištěla kanclíkem ke svým miskám a osazenstvo zkonstatovalo, že svět je jenom o žrádle, a jako důkaz si na to dalo další porci dortíku Míša.
Doufejme, že nás na 16. Sněmu kočičího společenstva 25. 6. 2016 bude více, a že nám přibudou nějací noví aktivní členové…

Zapsala Markéta Holečková a Alice Oppová, dne 27. 2. 2016

Zápis ze 14. výroční schůze Společnosti za práva koček
konané v Černošicích dne 28. 2. 2015


Program:
1/ přivítání, občerstvení, zápis přítomných a omluvených
2/ rekapitulace činnosti depozit a jednotlivých členů Společnosti v roce 2014
3/ zpráva o činnosti a hospodaření v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014
4/ návrh činnosti Společnosti v roce 2015
5/ zápis, občerstvení, diskuse, rozloučení

1/ Zahájení
Přítomni:
Alice Oppová, Jiří Oppa, Markéta Holečková, Miroslava Richterová, Eva Evelina Miler, Mgr. Bea Espinoza, sekretář Lindánek
Omluveni: Hanka a Dan Zelinkovi, Soňa Jahelková, Lenka Mašková, Václav Vlček, Jan Mareš, Hana Fuksová, RNDr. Jan Dvořák
Neomluveni: ostatní členové (hanba!) :o)

Na schůzi postupně dorazily Mirka Richterová a následně Markéta Holečková a Bea Espinozová bílým autíčkem Fijátkem Pandou a v závěsu Eva Miler se svým zrzavým Suzukiiii a mohutným vzájemným přivítáním byla schůze zahájena. :o)

2/ rekapitulace činnosti depozit a sídla Společnosti v roce 2014
Depozita a sídlo Společnosti k 31.12.2014 pečovaly celkem o 136 opuštěných koček včetně koťat. V průběhu roku bylo vykastrováno celkem 57 koček a kocourů, vakcinováno celkem 85 koček, nově přijato celkem 75 koček včetně koťat, umístěno celkem 45 koček včetně koťat, léčeno celkem 72 koček včetně koťat, zemřelo nebo muselo být humánně uspáno celkem 10 koček včetně koťat. Na spolek sdružující 19 členů včetně 2 depozit to není žádná sláva.
Předsedkyně Společnosti v rámci finančních možností pomáhala ochráncům koček a spolkům na ochranu koček s náklady na kastrace, léčbu a péči o opuštěné kočky. Moc děkujeme všem, kteří si od nás vzali kočičku či kocourka. Děkujeme dárcům, vstřícným veterinářům a prodejcům krmiva za přízeň a podporu v loňském roce. Děkujeme spřízněným spolkům, zejména Devět životů o.p.s. za spolupráci a pomoc. Velmi moc děkujeme paní Janě Petrželkové za vyúčtování příjmů a výdajů a za zprávu o hospodaření, která se na stránkách objeví co nejdříve.

3/ zpráva o činnosti v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014

Depozit Příbor-Václav Vlček K 31.12.2014 bylo v péči depozita celkem 61 koček a odrostlých koťat.
O kočky je denně pečováno na 3 místech – o postižené v bytě (5), na třech venkovních stanovištích (22) a na stávajícím pozemku (37). Proběhlo:
Příjem: 4 ( 4 dospělé kočky)
Kastrace: 6
Vakcinace: 4
Umístění: 4 kočky
Léčení: 7
Úmrtí: 3 dospělé kočky ( 2x nemoc, 1x auto)

Depozit Žikov-Hana Fuksová K 31.12.2013 bylo v péči depozita celkem 64 koček. Proběhlo:
Příjem: 65
Kastrace: 47
Vakcinace: 77
Umístění: 39
Léčení: 58
Úmrtí: 7

Sídlo Společnosti v Černošicích - Alice a Jiří Oppa k 31.12.2014 pečovali o 11 koček. Proběhlo:
Příjem: 6
Kastrace: 4
Vakcinace: 4
Umístění: 2
Léčení: 7
Alice Oppová je předsedkyní spolku, zajišťuje chod organizace, komunikaci s depozity, se členy, sponzory a dárci, se spřízněnými spolky z ČR i zahraničí, se střešními orgány ochrany zvířat ČR, provoz nonstop info-centra, stránek včetně FCB Společnosti a podporu akcí či petičních kampaní. Jiří Oppa je hospodář a udržuje web.stránky Společnosti.

Více informací o činnosti depozit najdete na našich web.stránkách:
Žikov, Příbor a činnosti Společnosti zde.

4/ návrh činnosti Společnosti v roce 2015
Od členů jsme návrhy ani připomínky k činnosti depozit a sídla natož nabídku pomoci s administrativou, účetnictvím, komunikací s dárci, stránkami, facebookem, nedostali.
Depozit Žikov se bude opět podílet na dvou umísťovacích výstavách v Klatovech, první na jaře (duben, květen, čeká se jen na potvrzení termínu) další na podzim. Dále plánuje uspořádat tamtéž událost k Mezinárodnímu dnu zvířat bez domova a vigiliím za oběti přemnožení. Chystá akci ke Světovému dnu zvířat, Dny otevřených dveří depozita a nyní 28.2. ke Světovému dnu kastrací provádí odchyt plachých koček u SOLO Sušice za účelem kastrací - regulace populace nikým nechtěných koček jediným etickým způsobem.
Depozit Příbor má problém s „technickým zázemím depozita“, pokud se situace nezlepší, pan depozitář Václav Vlček zvažuje ukončení činnosti k 31. 12. 2016 viz.
Pan Vlček navrhl inzerovat na našich stránkách a FB sehnání paní účetní – dobrovolnice.
Souhlasíme, protože paní Jana Petrželková je velmi pracovně vytížena.
Společnost hledá ajťačku či ajťáka, kteří opraví a zprovozní administrativu naší webové stránky.
Návrh činnosti sídla Společnosti v roce 2015 je totožný s loňskou činností, tedy dá-li pánbůh a předsedkyně bude naživu.

5/ závěr, zápis, oběd, diskuse, rozloučení
Závěrem bylo znova konstatováno, že největší problém byl a je nedostatek komunikace a nečinnost členů! Ze zoufalství a z přepracovanosti si na to všichni přítomní dali dobrý Coleslaw salátek (výroba Jíra Oppa), malou roládičku (výroba Středovy pekárny) a dort Míša (výroba domácí – šikovná Andrejka, dcera kolegy Evelíny). Dobrým jídlem jsme načerpali nové síly. Doufejme, že se nás na 15. Sněmu kočičího společenstva 27.6.2015 sejde více a že se té slávy naše předsedkyně dožije v plném zdraví ;o) tělesném i duševním. Doufejme také, že se na Sněmu konečně objeví naše 2 stážistky Máťa a Maryška a sekretář Lindan, kteří si tentokrát našli jinou činnost – stážistky měly celodenní film „V říši ptáků“ a sekretář se popral s vetřelcem jeho teritoria a dostal od předsedkyně držkovou. Pac a mňau:-)

Zapsala Markéta Holečková a Alice Oppová, dne 28.2.2015

PŘÍJEZD PŘIVÍTÁNÍ SCHŮZOVÁNÍ V KANCLU VÍTÁNÍ V KANCLU BEA MARKÉTA LINDAN
EVÍK S LINDUŠEM JÍRA S LINDUŠEM GAUČÍKOVÁNÍ MARKÉTA S DORTÍKEM
Zápis z 13. výroční schůze Společnosti za práva koček
konané v Černošicích dne 22. 2. 2014


Program

1/ zahájení, přivítání, představení nové členky Evy, občerstvení, zápis přítomných a omluvených
2/ seznámení s projektem pana Jana Strnada, propagátora a sponzora sterilizací koček
3/ problém s depozitem Kočky Bohumín
4/ rekapitulace činnosti depozit a členů Společnosti v roce 2013
5/ návrh činnosti Společnosti v roce 2014
6/ zpráva o hospodaření v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013
7/ závěr, zápis, občerstvení, diskuse, rozloučení

1/ Zahájení

Přítomni: Alice Oppová, Jiří Oppa, Markéta Holečková, Eva „Evelína“ Samcová, Lindánek, Mia, Máťa, Marion a Mourek zástupci nepřítomných a neomluvených členů
Omluveni: Hanka a Dan Zelinkovi, Soňa Jahelková, Lenka Mašková, Václav Vlček, Hana Fuksová, Jan Mareš, MVDr. Marta Benešová, Eva Kopáčová
Neomluveni: Miroslava Kocurová-depozit Bohumín a ostatní členové

Schůze byla zahájena uvítáním a představením nové členky Evelíny, laškováním s koťulísky a občerstvením. Evelína přivezla velký dort typu „Míša“ s úžasnou ozdobou, čímž nám všem vyrazila dech. Je to sponzorský dar od paní Barbory Brožové – velké kočkomilky :o)

2/ seznámení s projektem pana Jana Strnada, propagátora a sponzora sterilizací koček

Před časem se nám ozval p. Jan Strnad, kterému se líbilo, že Společnost propaguje kastrace koček i na venkově, a který nám napsal svůj nápad propagovat celorepublikově kastrace koček na svém „vymazleném“ veteránovi AVII A30. To je to známé autíčko, které většinou jezdilo jako zásobovací vůz Jednoty, majíc velkou plachtu přes korbu. Tedy spoustu místa na reklamu. :o) P. Strnad navrhnul, že nejen své auto zapůjčí na reklamu, ale i propagaci finančně podpoří. Přijde nám to jako úžasná věc a na tomto nápadu se od první chvíle jedná a pracuje. Bohužel p. Strnad onemocněl chřipkou, takže se nemohl dostavit na tuto výročku. Doufáme, že se sejdeme co nejdříve, nápad doladíme do posledního detailu a akci rozjedeme.

3/ problém s depozitem Kočky Bohumín

Komunikace s depozitem dlouhodobě kriticky vázne. Naposled nám poslal kočičky (většinu koťat opět nevakcinovaných) do nabídky na našich stránkách 28.8.2013. Za loňský rok jen 2 zprávy z nového domova, což je na 80 umístěných kočiček hodně málo. Na Strom kočičích přání paní Kocurová přihlásila bez našeho vědomí pod názvem Společnosti svá přidružená „depozita“ v Petřvaldu a u Veroniky, jejichž provozovatelky nejsou členkami Společnosti a s péčí o opuštěná většinou nemocná či zraněná zvířata nemají zkušenosti ani požadované vzdělání či zkoušku z kurzu odchytu a péče o opuštěná zvířata. Navíc nám paní Kocurová poslala vyúčtování s bezmála milionovým obratem až 20. 2. 2014. Což je pro nás, zodpovědné za příjmy a výdaje organizace, docela o hubu. Mimoto nám doposud neposlala faktury, účty a příjmové doklady depozita z roku 2013, bez kterých nelze udělat zprávu o hospodaření Společnosti. A je to zase depozit Kočky Bohumín, který ač se jeho loňské příjmy a výdaje blíží milionovému obratu měl loni nejvyšší úmrtnost, ze 172 přijatých 84 zemřelých. Proč? Protože nevakcinuje z 172 přijatých bylo loni vakcinováno 74 zvířat a zřejmě i proto, že „depozita“ v Petřvaldu a u Veroniky vedená nezkušenými pečovatelkami nedodržují karanténní opatření? Ke všemu paní Kocurová na svých stránkách nabízí zájemcům dospělé kočky a kocoury nekastrované a většinu zvířat nevakcinovaných, a zprávy z nových domovů neuvádí vůbec viz. Což je neodpustitelná nezodpovědnost, jak vůči umístěným kočkám, tak jejich příjemcům, kterou si žádné sdružení ochránců koček ještě nedovolilo. Podnětem na zanedbání péče o zvířata to řešit nebudeme, depozit Bohumín tímto vylučujeme z naší Společnosti a doufáme, že si paní Kocurová zjedná pořádek v nově registrovaném spolku.

4/ rekapitulace činnosti depozit a jednotlivých členů Společnosti v roce 2013

Depozita a členové výboru k 31.12.2013 pečovali celkem o 241 opuštěných koček včetně koťat. V průběhu roku bylo vykastrováno celkem 182 koček a kocourů, vakcinováno celkem 122 koček, nově přijato celkem 234 koček včetně koťat, umístěno celkem 127 koček včetně koťat, léčeno celkem 324 koček, zemřelo nebo muselo být humánně uspáno celkem 92 koček, z toho 84 v depozitu Bohumín. Nebýt depozita Bohumín, mohli bychom být s počtem loni přijatých, léčených, vakcinovaných, kastrovaných a umístěných kočičáků včetně zpráv z jejich nových domovů velmi spokojeni. Společnost v rámci možností pomáhala finančně s náklady na kastrace krmičům koček z obcí, které odmítly spolupracovat na odchytu a kastracích opuštěných koček. Moc děkujeme všem, kteří si od nás vzali kočičku či kocourka. Děkujeme dárcům, vstřícným veterinářům a prodejcům krmiva za přízeň a podporu v loňském roce. Děkujeme spřízněným spolkům na ochranu zvířat, zejména sdružení Devět životů, za spolupráci a pomoc.

5/ zpráva o hospodaření v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013

Zprávu o hospodaření za období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 uvedeme na stránkách, až paní Kocurová pošle faktury, účty a příjmové doklady depozita Bohumín.

6/ návrh činnosti Společnosti v roce 2014

6/ Od depozit jsme žádné návrhy k jejich činnosti do roku 2014 nedostali. Paní Hana Fuksová nám poslala připomínku k potvrzení dárcům o daru, a to, abychom prodiskutovali formu zasílání potvrzení dárcům emailem anebo poštou s tím, že by se depozita finančně podílela na výdajích sídla za známky, papír, obálky a inkoust do tiskárny. Nejde jen o finanční výdaje, ale hlavně o šetření papíru čili lesů a životního prostředí, proto jsme odhlasovali zasílání potvrzení dárcům emailem. Od členů jsme dostali návrh od pana Jana Mareše, který hodlá podat pozměňovací návrh zákona o státní správě a obcí ve smyslu sladění správního řízení o týrání a zanedbání péče odebráním zvířete, pokutou a zaplacením výdajů na péči a veterinární ošetření odebraného zvířete majitelem se zákonem na ochranu zvířat před týráním. Honzo, jestli svůj návrh s perfektní důvodovou zprávou prosadíš v prvním čtení, až se bude projednávat novelizace zákonů o státní správě a obcí, tak jsi SUPERSTAR!
Sídlo bude i nadále pokračovat v petiční kampani proti zápisu myslivosti na seznam UNESCO, v kampani za účast obcí v řešení problematiky opuštěných koček, a to chráněných stanovišť pro vykastrované plašany a v propagaci Mezinárodního dne zvířat bez domova, Světového dne zvířat, Národního dne koček, Světového dne kastrací a usilovat o zlepšení komunikace s médii. Podle nového občanského zákoníku by každý spolek měl mít kontrolní/revizní komisi. Proto bychom rádi zvolili tuto komisi (osobu) na Sněmu, který se bude konat poslední sobotu v červnu, čili 28.6.2014.

7/ závěr, zápis, oběd, diskuse, rozloučení

Závěrem bylo opět konstatováno, že největší problém byl a je v nedostatku komunikace a s bezohlednou vedoucí depozita Kočky Bohumín, paní Kocurovou, kvůli jejíž nezodpovědnosti jsme museli sepsat a rozeslat organizační řád, který sice 21.6.2011 podepsala, ale bohužel se pořád chová „po svém“, proto budeme rádi, když si depozitum Bohumín převezme veškerou zodpovědnost na svá bedra. Špatná komunikace, neustálé dohady a nerespektování řádu je vysilující nejen v malých organizacích jako jsme my, ale i v celonárodním měřítku. Doufejme, že to pochopí většina národa. A taky doufáme, že se nás na 14. Sněmu 28.6.2014 sejde více….. Ti, kdo dnes nedorazili, přišli o skvělý dort ;o) Pac a mňau:-)

Zapsaly Alice Oppová a Markéta Holečková, dne 22.2.2014

Zápis z 12. výroční schůze Společnosti za práva koček
konané v Černošicích dne 23. 2. 2013


Program

1/ zahájení, přivítání, občerstvení, zápis přítomných a omluvených
2/ rekapitulace činnosti depozit a jednotlivých členů Společnosti v roce 2012
3/ zpráva o hospodaření v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012
4/ návrh činnosti Společnosti v roce 2013
5/ nabídka funkce předsednictví Společnosti respektovanějším členům
6/ závěr, zápis, občerstvení, diskuse, rozloučení

1/ Zahájení

přítomni: Alice Oppová, Jiří Oppa, Miroslava Richterová, Markéta Holečková, plyšák Barnabáš - zástupce Jany Petrželkové, Mourajz funkcí sekretář – nonstop se domáhající ven a dovnitř:-(

omluveni: Hanka a Dan Zelinkovi, Soňa Jahelková, Lenka Mašková, Václav Vlček, Jarka Svobodová, Miroslava Kocurová, Hana Fuksová, Jana Petrželková, Ing. Jiří Plesnivý, Jan Mareš

neomluveni: Sandra Jirásková-depozit Náchod a ostatní členové


Schůze byla zahájena občerstvením. Ty dvě obětavé členky Výboru, které v té sněhové vánici dorazily, si ho zasloužily o to více, že se musely posilnit před vášnivou diskusí o odstoupení předsedkyně. Což teda obě jednomyslně zamítly. Ovšem nutno konstatovat, že jim díky ztuhlosti čelistních svalů nebylo přesně rozumět, zda říkaly no?! anebo ne! Jejich oči ale pravily „no, to snad nemyslíš vážně!?“

2/ rekapitulace činnosti depozit a jednotlivých členů Společnosti v roce 2012

Depozita a členové včetně členů Výboru k 31.12.2012 pečovali celkem o 260 opuštěných koček včetně koťat. V průběhu roku bylo nově přijato celkem 189 koček včetně koťat, umístěno celkem 127 koček včetně koťat, vykastrováno celkem 94 koček a kocourů, vakcinováno celkem 50 zvířat, léčeno celkem 56 zvířat. Celkem 37 koček včetně koťat zemřelo nebo muselo být humánně uspáno. Opět se nemáme čím chlubit, výsledky činnosti depozit a členů Společnosti se proti roku 2011 výrazně zhoršily. Zejména v počtu kastrací opuštěných koček, kterých bylo loni provedeno o 118 méně, přestože depozitu v Bohumíně byl v roce 2012 poskytnut grant 20.000 Kč od Nadace OKD na projekt „Depozitum Kočky Bohumín zdravé kočky ve zdravém prostředí“, dotace 20.000 Kč od města Bohumín na kastrace opuštěných koček a dar 83.000,-Kč od Nadace ČEZ na projekt „Bohumín-město se zdravými kočkami“. Depozitu Náchod přišel 28.8.2012 příspěvek 1.000,-Kč z účtu paní Miltové, 2.10.2012 2.000,-Kč z účtu pana Duška a 18.12.2012 4.200,-Kč z účtu kocky-online.cz na kastrace koček z Dolního Radechova, které doposud vykastrovány nebyly a komunikace s provozovatelkou depozita Náchod vázne. Společnost v rámci možností pomáhala finančně s náklady na kastrace krmičům koček z obcí, které odmítly spolupracovat na odchytu a kastracích opuštěných koček. Děkujeme všem, kteří si od nás vzali kočičku či kocourka. Děkujeme dárcům, vstřícným veterinářům a prodejcům krmiva za přízeň a podporu v loňském roce. Děkujeme městu Bohumín, Nadaci OKD, Nadaci ČEZ za významnou podporu depozita v Bohumíně, děkujeme o.s. kocky-online.cz za finanční podporu depozita Náchod. Děkujeme spřízněným spolkům na ochranu zvířat, zejména sdružení Devět životů, za spolupráci a pomoc.

3/ zpráva o hospodaření v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012

Zprávu o hospodaření za období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 doručila paní Jana Petrželková e-mailem jelikož onemocněla chřipkou. První společnost za práva koček vykazuje k 31.12.2012 výsledek hospodaření zisk 205.815,-Kč. Kompletní zpráva je uvedena ve Výroční zprávě viz. Paní Petrželková, místopředsedkyně a účetní, a pan Oppa, hospodář Společnosti opět důrazně žádají, aby:
 1. všechna depozita odesílala účetní doklady řádně a včas, tj. nejpozději do 10. dne v měsíci za měsíc předcházející (tzn. např. za březen do 10. dubna)
 2. všechny účetní doklady měly na rubové straně poznámku, které depozitum je poslalo, pokud to nevyplývá z textu (když např. „uletí“ účtenka z Tesca, těžko se luští komu patřila)
 3. hospodář a účetní si předají 1x měsíčně po vzájemné domluvě účetní doklady a výpisy z účtu, i kdyby čert na koze jezdil
 4. účetní bude hospodáři předkládat čtvrtletní dílčí zprávy o účetnictví s návrhy na řešení případných nejasností

4/ návrh činnosti Společnosti v roce 2013

Sídlo bude i nadále pokračovat v petiční kampani proti zápisu myslivosti na seznam UNESCO viz, v kampani za účinnou účast obcí v řešení problematiky opuštěných koček a chráněných stanovišť pro vykastrované plašánky viz projekt1, v propagaci Mezinárodního dne zvířat bez domova, Světového dne zvířat, Národního dne koček a Světového dne kastrací a usilovat o zlepšení komunikace s médii, stránek Společnosti a případně i o registraci Nadačního fondu Společnosti ve prospěch koček bez domova, pokud se komunikace s depozity a se členy nezlepší.

5/ nabídka funkce předsednictví Společnosti aktivnějším a respektovanějším členům

Komunikace s depozity a se členy Společnosti je špatná. Stvrzenky o nákupu, faktury za veterinu do účetnictví, výroční zprávy o činnosti depozit, kočky do nabídky, zprávy o osvětových akcích, poděkování dárcům, odpovědi na informační e-maily (např.: oznámení osvětových akcí, konání Výročních schůzí a Sněmů apod.) dobýváme z depozit Bohumín a Náchod, jak z jalové krávy tele. Základní povinnost depozit a členů registrovaných ve Společnosti je nejen posílení preventivních a legislativních opatření za účelem zamezení krutosti a utrpení páchaného na kočkách, ale zejména zamezení jejich nekontrolovatelného množení a tím i strádání kočičí populace řádným kastračním projektem viz. Společnost funguje už 12 let, sdružuje 4 samostatná depozita a přesto setrvale vykazuje menší počet kastrací než mnohé z nově vzniklých spolků. Nedostatek řádné komunikace a setrvalé nedodržování organizačního řádu viz poškozuje chod organizace. Jelikož nedokážu u depozit a členů vzbudit respekt, nabízím funkci předsedkyně První společnosti za práva koček aktivnějším členům, které budete respektovat. Podle Stanov čl. 5.1. se volby konají na Sněmu viz, který se bude konat v sobotu, 29.6.2013. Pozvánku dostanete měsíc předem, jako vždycky. Děkuji za pochopení a držím pěsti, abyste si zvolili lepšího statutárního zástupce. Moc děkuji za péči o opuštěné kočičáky a za dosavadní spolupráci. S úctou odstupující předsedkyně, Alice a zároveň i Mourajz, funkcí sekretář:-)

6/ závěr, zápis, oběd, diskuse, rozloučení

Závěrem bylo opět konstatováno, že největší problém je nedostatek komunikace. Doufáme, že se nás na Sněmu 29.6.2013 u příležitosti voleb sejde více? Pac a mňau:-)

Zapsala, dne 23.2.2013 Markéta Holečková a Alice Oppová

Už toho bylo dost
Zápis z výroční schůze Společnosti za práva koček
konané v Černošicích dne 25. 2. 2012


Program

1/ zahájení, přivítání, občerstvení, zápis přítomných a omluvených
2/ výroční zpráva, rekapitulace činnosti depozit a jednotlivých členů Společnosti v roce 2011
3/ problémy s odevzdáním závěrečné zprávy o řešení grantového programu Nadace na ochranu zvířat z Nadačního investičního fondu (NIF) 6/2010
4/ zpráva o hospodaření v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011
5/ návrh činnosti Společnosti v roce 2012
6/ závěr, zápis, oběd, diskuse, rozloučení…


1/ Zahájení

přítomni: Alice Oppová, Jiří Oppa, Miroslava Richterová, Jana Petrželková, RNDr. Jan Dvořák, Ing. Jiří Plesnivý, plyšový kocour Barnabáš

omluveni: Václav Vlček, Hanka Zelinková, Daniel Zelinka, Ing. Naděžda Müllerová, Lenka Mašková, Miroslava Kocurová, Soňa Jahelková, Markéta Holečková

neomluveni: sekretář Mour (je nespolečenský)

Schůze byla zahájena občerstvením. Jednak jsme si to všichni po cestě zasloužili a za druhé jsme se museli posilnit před vášnivou diskusí. Po debužírování jsme ještě vyzkoušeli v praxi sedací míč předsedkyně a zahráli jsme si s gumovým chlebem, který vyrobila porouchaná pekárna místopředsedkyně. Pak konečně mohlo dojít k jednání.

2/ Výroční zpráva o činnosti depozit a jednotlivých členů Společnosti v roce 2011

děkujeme za péči o opuštěné kočičky. Proti loni jsme vykázali koček v péči více o 65 zvířat, nově přijatých o 42 zvířat, ale snížili jsme bohužel počet umístěných o 26 zvířat. Vykastrováno bylo v roce 2011 o 74 zvířat více než v roce 2010, ale vzhledem k vyšším příjmům od dárců a grantu od Nadace včetně výdajů za léčbu a kastrace, to není žádná sláva. Obzvlášť když sdružujeme 4 depozita a fungujeme 11 let !!!

3/ Problém s odevzdáním závěrečné zprávy o řešení grantového programu Nadace na ochranu zvířat z Nadačního investičního fondu (NIF) 6/2010

který Společnost dostala 31.12. 2010 na řešení projektu jehož cílem byly kastrace nejméně 150 opuštěných koček, vet. ošetření, odčervení, vakcinace, léčba opuštěných koček a výtisk min. 1000 kusů osvětových letáků ve výši 5000,- Kč.
Od 1.1.2011 do 31.12.2011 sice nechala 4 depozita, členové a dobrovolníci První společnosti vykastrovat celkem 176 koček včetně kocourů, ale až po velkém vymáhání, navíc, kdy už některé spolky zažádaly o další grant a odevzdaly i za něj druhou závěrečnou zprávu. Kromě toho nechala Společnost v 1. pololetí vytisknout 1000 letáků „KOČKY – Péče a kastrace“ za částku 500,- Kč ač na letáky přitom byla v grantu vyčleněna částka 5000-Kč. Tato ušetřená částka byla z naší strany použita na další kastrace. Takže jsme vzhledem k překročeným výdajům za kastrace žádali o převedení 4500,-Kč ve prospěch těchto účelů, což zatím nebylo vyřešeno. K této situace došlo proto, protože v blízkosti depozit nejsou veterináři, kteří by smluvně kastrovali za nižší ceny.

4/ Zpráva o hospodaření

zpráva o hospodaření v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 je zde.

5/ Návrh činnosti Společnosti v roce 2012

sídlo: po zkušenostech s vymáháním informací od depozit už nebudeme žádat o granty, takže je to na vás – depozitech. Pokud o granty či dotace zažádáte, vaše žádosti podpoříme. Pokračování kampaně za účinnou účast obcí v řešení problematiky opuštěných koček a iniciace chráněných stanovišť pro vykastrované plašanky viz projekt 1, další oficielní akce k Mezinárodnímu dnu zvířat bez domova, zlepšení komunikace s médii a stránek Společnosti. Jelikož nám nikdo z depozit a členů návrhy neposlal, opět žádáme, prosíme o zlepšení komunikace s výborem. Dále o vystavování stvrzenek dárcům a příjemcům koček, odkaz na potvrzení o daru na e-mail sídla, o žádosti obcí o spolupráci a dotace kastrací opuštěných koček a pravidelné čtrnáctidenní informace o dění v depozitech. Dále žádáme o zaměření se na osvětové aktivity ve prospěch koček, např. pořádání Mezinárodního dne zvířat bez domova, Světového dne zvířat, Světového dne kastrací koček a psů, Světového dne koček, otevřených dnů depozit vždy s rozdáváním letáků STOP množení, felinoterapii v DD a LDN, blešáky včetně dalších finančně přínosných aktivit a jejich prezentaci na stránkách i fb Společnosti. Pokud naší žádost či prosbu nehodláte akceptovat, pak bude lepší, když zaregistrujete vlastní sdružení a my zaregistrujeme Nadační fond ve prospěch koček bez domova místo té naší dysfunkční Společnosti.

6/ Závěr

Závěrem bylo opět konstatováno že největší problém je nedostatek komunikace

Téměř na konci schůze vstrčil oknem hlavu dovnitř sekretář Mour. Udělal blé a zmizel. Dojedli jsme mňamky, dopili, dodiskutovali a zmizeli také. Uvidíme se zas vespolek na Sněmu 29. 6. 2012 a doufáme, že se nás sejde víc!
Kočkaři, kočky a kocouři – ahóóój!

zapsala: dne 25. 2. 2012: Jana Petrželková

Zápis z výroční schůze Společnosti za práva koček
konané v Černošicích dne 26. 2. 2011


přítomni: Alice Oppová, Jiří Oppa, Jana Petrželková…kocour Lindánek a medvědi

omluveni: Václav Vlček, Hanka Zelinková, Daniel Zelinka, Ing. Naděžda Müllerová, Jaroslava Svobodová, Lenka Mašková, Soňa Jahelková, Hana Fuksová, Markéta Holečková, Sandra Jirásková, Ing. Jiří Plesnivý … sekretář Mour

neomluveni: nemáme tolik místa na všechna jména

zapsala: Jana Petrželková

1 Zahájení
schůzi zahájila předsedkyně Alice Oppová

2 Výroční zpráva za rok 2010
děkujeme za péči o opuštěné kočky. Proti loni jsme ale vykázali méně koček v péči o 123 zvířat, nově přijatých o 23 zvířat a zvýšili počet umístěných o 24 zvířat, kastrovaných o 1 zvíře. Vzhledem k vyšším příjmům od dárců a ještě vyšším výdajům za léčbu a kastrace, to však není žádná sláva. Tím spíš, že sdružujeme 4 depozita a fungujeme již 10 let, jsou výsledky (počet přijatých, umístěných a kastrovaných koček) horší, než většiny nově registrovaných spolků a depozit na ochranu koček. Např. „benjamínek“ OS Srdcem pro kočky přijalo 281 koček, umístilo 174 koček, nechalo kastrovat 210 koček, OS Kočičí naděje, přijalo 496 koček, umístilo 361 koček, nechalo kastrovat 36 koček, OS Kočky SOS Hodo, přijalo 162 koček, umístilo 95 koček, nechalo kastrovat 161 koček... Zkrátka se nemáme čím chlubit. Prosíme, komunikujte a dodržujte základní podmínky členství. Organizační řád přikládáme a žádáme o jeho důsledné dodržování, neboť i na tom závisí další pokračování činnosti Společnosti.

3 Zpráva o hospodaření
zpráva o hospodaření v období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 bude hotová příští týden vzhledem k některým pozdě dodaným dokladům.

4 Návrh činnosti Společnosti v roce 2011
sídlo: žádosti o granty, např. o grant Nadace na Podporu a propagaci prevence nekontrolovaného množení koček v roce 2012. Prosazování projektu na podporu etické regulace opuštěných a toulavých koček viz, pokračování kampaně za účinnou účast obcí v řešení problematiky opuštěných koček, další oficielní akce k Mezinárodnímu dnu zvířat bez domova, zlepšení komunikace s médii a stránek Společnosti…

5 Shrnutí desetileté činnosti Společnosti
Ač nejsme příliš spokojeni s výsledky činnosti v roce 2010, s desetiletou prací rozhodně spokojeni být můžeme, protože JE na co být pyšní. Namátkou můžeme jmenovat např.petiční kampaň za Účinnou ochranu zvířat před týráním, díky které se podařilo konečně zvýšit trestní odpovědnosti za týrání zvířat v novém TrZ. Za další záslužný skutek pokládáme poradenství s registrací a vzniku kočičích spolků, např. SOS kočky Hodonín, Toulavé tlapky, Opuštěné kočky Polička, Mostecké kočky, Kočky České Budějovice, Cínovecké tlapky, Konečně šťastný domov, Azyl Gaia a dalších, o našich depozitech nemluvě. Celou dobu funguje prakticky 24 hodin denně bez dovolených a svátků nonstop poradenství ohledně postupu při týrání zvířat, zdraví a péče o zvířata, pomoc při hledání ztracených zvířat, poradenství na webových stránkách, spolupráce s ostatními spolky i v zahraničí, iniciace a zavedení Mezinárodního dne zvířat bez domova do databáze svátků a prosazení jeho oslav – v roce 2010 byly poprvé oficielní v Černošicích. Za další mimořádně výrazně dobrý počin považujeme to, že se konečně dostalo do všeobecného povědomí to, že i kočka v Česku zasluhuje stejnou ochranu a péči jako kterékoliv jiné zvíře či člověk. Všechny tyto úspěchy stály mnoho času i práce, návštěv seminářů, iniciování návrhů změn zákonů a dalšího konání a starání, což si opravdu jen málokdo uvědomuje.

6 Závěr
Závěrem bylo konstatováno a zdaleka ne poprvé, že naším největším problémem je naprosto chybějící komunikace mezi Výborem Společnosti a depozity, jejich vystupování na vlastní pěst a pozdní zasílání dokladů!!!

Zápis byl proveden až za tmy, obědu se domohl pouze sekretář Mour. Diskuse byla ohnivá, rozloučení vlídné a plačtivé.

Zápis z výroční schůze Společnosti za práva koček
konané v Černošicích dne 27. 2. 2010


přítomni: Alice Oppová, Jiří Oppa, Mirka Richterová, Hana Fuksová, Jan Čimera, Jana Petrželková, Barnabáš

omluveni: Václav Vlček, Hanka Zelinková, Daniel Zelinka, Sandra Jirásková, Nicole Wowesná-Trhlínová, Markéta Holečková, Eva Kopáčová, Naděžda Müllerová, Miri Kocurová, Petr Janiš, Lenka Mašková, Soňa Jahelková, Jaroslava Šafferová, Jiří Plesnivý, sekretář Mour

zapsala: Jana Petrželková

Zahájení
Zahájení provedla předsedkyně Alice Oppová.
Seznámila přítomné s novými (bohužel nepřítomnými) členy : paní Lenkou Maškovou (Hlaváčkovou) z Lužné u Rakovníka, členkou Svobody zvířat. Lenka je současně naší sponzorkou a to nejen finančně přímo na konto, ale i nákupem krmení pro depozit pana Vlčka. Poskytuje pomoc opuštěným kočičákům i dalším zvířatům v místě bydliště. Staronovou členkou je paní Jaroslava Šafferová z Ostrova nad Ohří, která nám v průběhu schůze poslala pozdravný mail.
Děkujeme a obě členky rádi vítáme v našem kruhu!!!!!!
Protože vážený sekretář Mour je poněkud plachý a odmítá se zúčastňovat schůzí, přivítali jsme mezi sebou i jeho zástupce pro styk s veřejností, kocoura Barnabáše.

Výroční zpráva za rok 2009 :
znění výroční zprávy bylo odsouhlaseno bez výhrad..

Zpráva o hospodaření:
Jana Petrželková přednesla zprávu o hospodaření, seznámila přítomné s nevalnou finanční situací Společnosti a společně byl probrány jednotlivé položky formou debaty. Tabulka s výkazem hospodaření bude umístěna na závěr Výroční zprávy.
Za účelem podstatného vylepšení finanční situace Společnosti rozdala Jana stylově všem přítomným losy Úsměv s kočičkou. Bohužel budeme muset uvažovat o jiných způsobech finančního zajištění, viz další body.

Registrace a kontrola SVS depozita Hanky Fuksové.
SVS zaregistrovala depozit Jihlava, protože útulek s počtem nad 40 zvířat podléhá pravidelné veterinární kontrole a registraci.
Město Jihlava nabídlo tomuto útulku možnost spolupráce - s výsledkem se čeká na zasedání rady města. Ať už bude výsledek dalších jednání jakýkoli, útulek zůstane i nadále pod První společnost za práva koček.

Návrh činnosti Společnosti v roce 2010
 • získávání finančních prostředků : členka Miri Kocurová navrhla získávat finance z prodeje v internetovém charitativním obchůdku a také formou aukcí. Obchůdek začne fungovat v dohledné době, zvážíme samozřejmě i aukce.
 • získávání grantů, dotací a podpory od měst a obcí : Společnost důrazně doporučuje písemně oslovit města a obce (nebo osobně a žádat písemnou odpověď) a žádat o dotace nebo pomoc jakoukoliv jinou formou. Důležité je sledování vypsaných grantů v dané oblasti a včas reagovat. Společnost může pomoci koncepty dopisů. Dále navrhujeme pořádat kulturní akce s tím, že výtěžek bude věnovaný konkrétnímu útulku.
 • získávání sponzorů na krmivo, stelivo, veterinu, virtuální adopce : doporučujeme při každé možné (i nemožné) příležitosti žádat o pomoc formou sponzorských darů, formou menších darů finančních nebo materiálních, seznamovat okolí se situací opuštěných koček, žádat o pomoc dobrovolníky a zapojovat do činnosti další ochotné jedince. Zdůrazňovat, že i např. jedna konzerva nebo jeden sáček steliva každý měsíc pravidelně je významnou pomocí.
 • účast depozit na umisťovačkách : Společnost ze zkušenosti doporučuje svým členům účast zejména na pražských umísťovacích výstavách, které jsou pořádány specielně za účelem umístění opuštěných koček a které jsou úspěšnější, než podobné akce přidružené např. k výstavám ušlechtilých koček apod.
 • účast depozit a útulku z Moravy na 2 benefičních akcích : první akce ozkoušíme ve Zlíně na diskotékách a to 4.4.2010 depozitum pana Vlčka a depozitum paní Kocurové, další v pořadí bude 24. 4. diskotéka ve prospěch útulku paní Fuksové. Veřejnost bude při těchto příležitostech seznámena s depozity formou tabla, na kterém bude kromě fotografií kočiček, loga a výroční zprávy i číslo konta, mailové adresy, odkaz na webbové stránky apod. Nedílnou součástí tabla bude výzva k podpoře a poděkování dárcům. K volné dispozici budou osvětové letáky. Nezanedbatelná je i možnost debaty, prodeje drobných dárků apod. – záleží na aktivitě depozit.
 • prosazování projektů na podporu regulace volně žijících koček: všem je jasné, že v tomto případě jde o běh na dlouhou trať. Vyzýváme proto všechny členy, aby ze všech sil komunikovali s obcemi a aby osvětou působili na své okolí a majitele, kteří jsou ze zákona zodpovědní za svá zvířata. Za velmi užitečnou v tomto bodě považujeme propagaci myšlenky mezi dětmi a mládeží. Dále viz
 • pokračování kampaně za účinnou účast obcí v řešení problematiky
  opuštěných koček : tento úkol plynule navazuje na úkoly předchozí.
 • inovace internetové stránky: s rozvojem činnosti a oblastí zájmů a zejména počtu důležitých informací a odkazů se stávající webová stránka jeví jako částečně nepřehledná pro ty, kteří stránku nenavštěvují pravidelně a nemají ji tak říkajíc v malíčku. Větší prostor bychom samozřejmě dali rádi zejména jednotlivým depozitům, umístěným kočičkám, virtuálním adopcím, nabídkám kočiček atd. atd.
 • kontakt s médii : za Společnost zajišťuje ve většině případů kontakt s médii paní Mirka Richterová. Tento kontakt bychom rádi v budoucnu prohloubili a to nejen o tzv. průšvihy, ale i o radostné události – proto vás prosíme, máte-li někdo jakékoliv návrhy nebo ještě lépe kontakty, ozvěte se Mirce - richterova@atlas.cz - nebo Alici - info@kockaapravo.cz

O Společnosti a vnitřní komunikaci

Společnost aktuálně sdružuje 35 členů z nichž komunikuje pouze 13, a to včetně zřizovatelů 8 depozit, z nichž perfektně pracují útulek paní Hany Fuksové v Jihlavě a depozita paní Miri Kocurové v Bohumíně, pana Václava Vlčka v Příboru a slečny Sandry Jiráskové v Řešetově Lhotě. Strašně moc Miri, Hance, Vaškovi a Sandře děkujeme! Děkujeme paní Janě Petrželkové za účetnictví a příběhy o kocouřiskách, děkujeme všem, kteří nám posílají příběhy o kočíkách a děkujeme paní Mirce Richterové za odkazy na zprávy z médií a inzerci umisťovaček. Ostatní prosíme, aby komunikovali!
Společnost vznikla za účelem pomoci kočkám v nouzi na území celé republiky, nikoliv jako jeden útulek. Bez komunikace a účinné spolupráce všech členů není možné nic prosadit. Prosíme, uvědomte si to, zapojte se, komunikujte s námi i s obcemi, posílejte kočičky do nabídky, pište nám své nápady a návrhy, pomáhejte nám se stránkou, s infocentrem, zkrátka se vším. Bez vás to nezvládneme! 4. 5. 2011 bude desetileté výročí Společnosti. Domníváme se, že jsme za těch deset let dokázali pro opuštěné kočky a zvířata hodně viz výroční zprávy , takže by byla škoda v tom nepokračovat a zrušit registraci Společnosti.

Závěr

Nedílnou součástí sešlosti a výroční schůze bylo i společné debužírování medovníku, koláčů, kávy, vína a vegetariánského oběda. Po skončení oficielní části pokračovala ještě volná a příjemná diskuse, drby z oboru, vzpomínání na „veselé příhody z natáčení“ apod.

Byli jsme rádi, že jsme se sešli. A doufáme, že na červnovém Sněmu uvidíme více členů a že napřesrok oslavíme 10 let výročí Společnosti (a to bude tóčo).

Zápis z 8. výroční schůze členů První společnosti za práva koček

konané dne 28. února 2009 v 11:00 v kanceláři Společnosti, Na Bluku 431, 252 28 Dolní Černošice


přítomni: Alice Oppová, Jiří Oppa, Mirka Richterová, Hana Fuksová, Jana Petrželková, Ing. Jiří Plesnivý,

nepřítomni: Lenka Fejlová, Monika Drahníková, Simona Ondřejová, Viola Hermannová-Procházková, Ema Dřevojánková, Radka Lansfeldová, Kateřina Vobrová, MUDr. Sandro Zamarian, Dagmar Klimentová, Sabina Sedláčková

omluveni: Soňa Jahelková, Václav Vlček, Hanka Zelinková, Daniel Zelinka, Květa Senarová, Eva Kopáčová, Alena Holoubková, Ludmila Holcová, Miroslava Kocurová, Sandra Jirásková, Jaroslava Svobodová, Nicole Wowesná-Trhlínová, Petr Janiš, Naděžda Müllerová, RNDr. Jan Dvořák, Markéta Holečková, MVDr. Marta Benešová

zapsal: ing. Jiří Plesnivý

Program:
 1. Zahájení
 2. Volby místopředsedkyně
 3. Volba tiskového mluvčího
 4. Výběr vítězné fotografie ze soutěže Kočky v zimě
 5. Výroční zpráva o činnosti Společnosti za období 1.1. – 31.12.2008
 6. Zpráva o hospodaření Společnosti za období 1.1. – 31.12.2008
 7. Návrh činnosti Společnosti pro období 1.1. – 31.12.2009
 8. Diskuse
 9. Závěr
Body schůze:

1. Zahájení
Schůzi zahájila předsedkyně První společnosti za práva koček paní Alice Oppová v 11:00.


2. Volby místopředsedkyně.
Místopředsedkyní byla v řádných volbách nadpoloviční většinou členů zvolena Jana Petrželková.


3. Volba tiskového mluvčího
Tiskovým mluvčím byl v řádných volbách nadpoloviční většinou členů zvolen ing. Jiří Plesnivý.


4. Výběr vítězné fotografie ze soutěže Kočky v zimě
Soutěže se zúčastnilo 5 autorů, paní Nora a kocour Michálek s fotkou „Zimní pohoda…nejlepší v postýlce, paní Miri Kocurová s fotkou „Zlatíčko“, paní Hanka Zelinková s fotkou „Packa a Pařez – ležící, spící“, paní Soňa Jahelková s fotkami svých kočičáků na snížku „Mája a Plaváček“, „Baronek 1“, Baronek 2“ a paní Jana Petrželková s fotkou „Matějíček hajá“ viz.
Přítomní členové jednomyslně určili jako vítěze fotografii „Baronek 1“. Výhra bude poslána do Lázu paní Soně Jahelkové.


5. Výroční zpráva o činnosti Společnosti za období 1.1. – 31.12.2008
Výroční zpráva o činnosti Společnosti bude příští týden vložena Zde.


6. Zpráva o hospodaření
Zprávu o hospodaření přednesli hospodář Společnosti pan Jiří Oppa a účetní Společnosti paní Jana Petrželková. Přítomní členové Zprávu o hospodaření jednomyslně schválili.


7. Návrh činnosti Společnosti pro období 1.1. – 31.12.2009
Alice Oppová navrhla v letošním roce činnost Společnosti omezit a zaměřit se pouze na takové projekty, které bude možné realizovat se stávajícím počtem členů, a u nichž bude možné stanovit konkrétní odpovědnosti. Současně důrazně vyzvala všechny členy k lepší komunikaci se sídlem Společnosti, s úřady státní správy a médii a rovněž ke zvýšenému úsilí o pomoc kočkám bez domova a k šíření osvěty (letáky, osobně atd. )

Předsedkyně znovu připomněla, že je zapotřebí přítulné, zdravé, vakcinované a vykastrované kočičky umisťovat k hodným lidem (prostřednictvím závazné dohody o předání a kontroly) a účastnit se umisťovaček, aby se uvolnilo místo pro další kočičky bez domova, aby naše depozita vykazovala vyšší počet umístěných koček, neboť na počtu umístěných závisí štědrost sponzorů a dárců, možnost získání krmiva a steliva a schválení případných žádostí o granty na péči o opuštěná zvířata!

Dále zdůraznila, že všichni lidé, kteří od Společnosti žádají proplacení faktur za kastrace opuštěných koček, by se měli nejdříve a nejlépe písemně obrátit na příslušný MěÚ a požádat ho o zajištění odchytu a kastrací opuštěných a toulavých koček, neboť obce jsou k tomu oprávněny ze Zákona na o.z. viz §13b. Pokud úřady písemně odmítnou odchyt a kastrace provést, toto sdělení zaslat na adresu sídla Společnosti v Černošicích, abychom to mohli použít jako důkaz „dysfunkce obcí v řešení problematiky regulace populace ztracených, opuštěných a toulavých koček“. Teprve poté vlastními silami zajistit odchyt a kastrace kočiček a faktury nadepsané na První společnost za práva koček nám poslat, s tím, že je obratem proplatíme převodem z našeho účtu buď rovnou na účet veterinární ordinace, nebo na jejich osobní účet.

Rovněž připomněla, že je třeba setrvale šířit letáčky, které lze stahovat zde, anebo si o ně napsat. Jedná se o osvětu nejširší veřejnosti o výhodách kastrací a zodpovědné péče o zvířata, a zároveň prevenci, která řeší problematiku opuštěných zvířat mnohem etičtěji, efektivněji a laciněji než tzv. kastrační program prováděný českými obcemi. Zmínila nutnost asertivní komunikace a dohody s úřady (ať již dopadne pozitivně či negativně) a skutečnost, že můžeme proplácet vakcinace pouze těm, kteří kočky umisťují a uvolňují místo pro záchranu dalších opuštěných koček. Zatím na „plošné proplácení vakcinací všem“ nejsou peníze.

Hana Fuchsová zmínila dysfunkci magistrátu Jihlavy při provádění kastračního programu opuštěných koček. Magistrát odmítá zřízení městského útulku pro kočky. Nalezené kočky magistrát vozí do depozita paní Fuchsové, který se dočasně - provizorně nalézá v prostoru bývalých kasáren, a na veterinární péči a kastrace nepřispívá. Pí. Fuchsová zadala stavbu kočičího domku na vlastním pozemku a na vlastní náklady. Domek je kapacitně koncipován pro cca 50 koček, včetně karantény a možnosti libovolného průchodu koček do venkovních voliér. Podle vyjádření stavební firmy pověřené realizací bude stavba dokončena do dvou měsíců. Poté bude paní Fuchsová písemně od magistrátu požadovat proplacení nákladů na veterinární ošetření a kastrace opuštěných koček převzatých od města, eventuelně v případě potřeby příspěvek na krmení a další potřeby.


8. Diskuse
Členové se zabývali zejména legislativními tématy souvisejícími s péčí o kočky ( viz rubrika Zákony). Přítomní byli upozorněni zejména na rubriku Vyhlášky o zákazu krmení, ze které se dá vyvodit, jak v dané lokalitě reagovat na úřední zákaz krmení koček.

Bylo dohodnuto, že vzhledem k proběhlé novelizaci Zákona na ochranu zvířat a Trestního zákona bude ukončena Petice na účinnou ochranu proti týrání. Současně byl vznesen a odsouhlasen návrh vytvořit petici novou, která by apelovala zejména na pedagogy, aby kladli důraz na výchovu k úctě k životu u školní a předškolní mládeže. Zvažujeme nejen formu petice samotné, ale i výběr vhodné – dostatečně známé resp. charismatické - osobnosti, která by petici svým jménem podpořila.

Byl rovněž vyjádřen názor, že vzhledem k novele Občanského zákoníku by bylo žádoucí, aby Ministerstvo životního prostředí převzalo od Ministerstva zemědělství kompetence vztahující se k ochraně zvířat v zájmových chovech a zvířat volně žijících.


9. Závěr
Předsedkyně Alice Oppová poděkovala přítomným za účast a za jejich celoroční práci. Schůze byla zakončena v 16:40.


Zápis obdrží každý člen e-mailem nebo dopisem.
Zápis z výroční schůze členů První společnosti za práva koček

konané dne 23. února 2008 v 11:00 v kanceláři Společnosti, Na Bluku 431, 252 28 Dolní Černošice

přítomni: Alice Oppová, Jiří Oppa, Nicole Wowesná Trhlínová, Markéta Holečková, Viola Procházková, Hana Fuksová, Mirka Richterová, MVDr. Marta Benešová

nepřítomni: Lenka Fejlová, Eva Kopáčová, Jaroslava Svobodová, Alena Holobková, Kristýna Zittová, Monika Drahníková, Simona Ondřejová, Petr Janiš, Sandra Jirásková,

omluveni: RNDr. Jan Dvořák, Jana Petrželková, Soňa Jahelková, Václav Vlček, Hanka a Daniel Zelinkovi, Dagmar Klimentová, Ema Dřevojánková, Anna Doleželová, Božena Novosadová, Květa Senarová

host: Viktor Procházka

zapsala: Nicole Wowesná Trhlínová

Navržený program:
 1. Výroční zpráva o činnosti Společnosti za období 1.1. – 31.12.2007
 2. Zpráva o hospodaření Společnosti za období 1.1. – 31.12.2007
 3. Návrh činnosti Společnosti pro období 1.1. – 31.12.2008
 4. Diskuze
Body schůze:


1. Uvítání nové členky, paní Hany Fuksové, a seznámení s ostatními stávajícími členy.

2. Výroční zpráva o činnosti Společnosti za období 1.1. – 31.1.2007
Body 1., 3., 4., 5., 6. byly schváleny bez připomínek v původním znění;
Bod 2. projednávány připomínky Markéty Holečkové k tomuto bodu v souvislosti s několika případy týrání a umučení koček, Alice Oppová zmínila některé případy a shrnula a uvedla na pravou míru relevantní informace a byla otevřena malá diskuze všech přítomných k těmto případům. Alice Oppová zmínila související problém volně se toulajících psů (tito psi plaší a loví volně žijící zvěř, hnízdící ptáky, ohrožují děti, lidi, znečišťují veřejné prostranství), proto musí být podle novely zákona čipováni, proto existuje tolik psích útulků, zatímco kočky nikoho neohrožují, jsou prakticky neviditelné, nejsou s nimi žádné problémy, což je hlavní důvod proč státní správa setrvale odmítá zřizovat útulky také pro kočky.
Bylo rozhodnuto, že připomínka Markéty Holečkové je relevantní, ovšem z hlediska účelnosti výroční zprávy do ní nebude zahrnuta.
Bod byl schválen v původním navrženém znění bez připomínek.

Jana Petrželková zaslala e-mailem jmenovitý seznam sponzorů s finančními částkami, zprávu o hospodaření a doplnila počet koček do výroční zprávy. Seznam sponzorů a Výročka byly vloženy na http://www.kockaapravo.cz/

Alice Oppová znovu připomněla, že nejdůležitější je vykazování počtů umístěných koček a kastrovaných koček, a to z důvodu případných žádostí o granty (např od MAWT) .
Dále bylo zmíněno, že spolupráce se zahraničními organizacemi (OIPA) by mohla být přínosná, ovšem v současné době na to Společnost nemá kapacity.
Návrh Alice Oppové – zkusit oslovit organizaci OIPA s možnou spoluprácí do budoucna. Zodpovědnost: Nicole Wowesná Trhlínová, Viola Procházková.

3. Zpráva o hospodaření za období 1.1. – 31.1.2007
Jana Petrželková zaslala e-mailem Zprávu o hospodaření. Byla uzavřena a schválena jako finální verze a vložena na webové stránky Společnosti - http://www.kockaapravo.cz/ospolecnosti-clanek.php?id=3
.
4. Vznikla diskuze o činnosti OS Ostrovský Macík
(http://www.macik.websnadno.cz/Nase_aktivity.html) mezi Alicí Oppovou a Markétou Holečkovou. Mirka Richterová vznesla návrh, zda by nemohli pomoci „Lovci bestií“.

5. Alice Oppová zdůraznila, že všichni lidé, kteří od Společnosti žádají proplacení faktur za kastrace opuštěných koček, se musí obrátit nejdříve na MěÚ a požádat o uhrazení kastrací opuštěných a toulavých koček obec, neboť ta je k tomuto oprávněna ze Zákona na o.z. viz §13b http://www.kockaapravo.cz/zakony-clanek.php?id=8 . Pokud úřady odmítnou, musí si to od nich vyžádat písemně a toto sdělení pak zaslat do centra Společnosti v Černošicích, s tím, že faktury za kastrace, nadepsané na První společnost za práva koček!, obratem proplatíme buď převodem na účet veterinární ordinace, nebo jejich osobní účet. Písemná odmítnutí úřadů použijeme jako důkazy „dysfunkce obcí“ v řešení problematiky opuštěných a toulavých zvířat.
Dále zdůraznila, že jakmile vejde v platnost novela občanského zákoníka, zvíře přestane být klasifikováno jako věc, spadne z úřadů a místních samospráv povinnost starat se o zvíře jako o „ztracenou věc“ a financování péče o ztracená, opuštěná a toulavá zvířata přejde na státní správu. Hrozí, že útulky zřízené a financované státem přistoupí na v EU běžné 3 měsíce a dost, „nezabíjející útulky a depozita“ zůstanou pouze u ochranářských org.
Nejdůležitější je tedy důraz na prevenci, která řeší problematiku opuštěných zvířat mnohem etičtěji, efektivněji a laciněji. Jedná se především o osvětu nejširší veřejnosti co do výhod kastrací a zodpovědné péče o zvířata. Dále asertivní komunikaci a dohodu s úřady (ať již dopadne pozitivně či negativně).
Vakcinace budeme proplácet pouze těm, kteří kočky umisťují a tím uvolňují místo pro záchranu dalších opuštěných koček.

6. Markéta Holečková informovala, že se dobrovolně vzdává funkce jednatelky, avšak členem Společnosti zůstává i nadále. Její rezignace byla přijata a zároveň bylo stanoveno, že funkce se zcela ruší.

7. Markéta Holečková informovala, že se pokusí nakreslit několik nových obrázků na naše osvětové letáky. Alice Oppová upozornila, že to musí být v co nejkratším termínu, protože letáky musí jít co nejdříve do tisku.

8. Osvěta – diskutovány byly návrhy placek, které navrhla a graficky upravila Nicole Wowesná Trhlínová. Byl vybrán motiv kulatého loga na oranžovém pozadí. Motiv bude předán do výroby a placky využívány v rámci osvěty a šíření dobrého jména Společnosti.

9. Markéta Holečková zašle zákon o daních a další relevantní předpisy, které se vztahují k účtování a vykazování darů (např. dary, za které si lidé mohou vybrat odznak nebo knihu).

10. Schůze byla zakončena v 15:45 a zápis obdrží každý člen e-mailem.
Zápis z Výroční schůze První společnosti za práva koček

Datum: 26. února 2005                                              Místo konání: Černošice

Přítomni:
Alice Oppová, Jiří Oppa, Ema Dřevojánková, dr. Jan Dvořák, Lenka Fejlová, dr. Marta Benešová, Viktor Procházka, Viola Hermannová, Markéta Holečková, Soňa Stanzelová, Milan Parůžek

Omluveni: Eva Beranová, Alena Holoubková, Soňa Jahelková, Milena Wahlen, Eva Kopáčová, Lucie Malečková, Naděžda Tomalová, Ivona Pražáková, Zdena Lišťáková, Marie Brázdilová, Ivana Šichtová, Jakub Brázdil, Božena Novosadová, Růžena Veselská, Anna Doleželová, Ivana Hublová, Anna Jonášová, Milena Zvědělínová, Lenka Turnerová

Program:
1/   seznámení s novými členy
2/   volba místopředsedkyně, místo Markéty Holečkové, která požádala o odstoupení z funkce ze zdravotních důvodů s tím, že členkou organizace zůstává i nadále
3/   zpráva o hospodaření
4/   rekapitulace činnosti za období od 1. ledna 2004 do 1. ledna 2005 – zpráva o hospodaření
5/   návrh činnosti v roce 2005 (fund-raising – získávání fin. prostředků prostřednictvím grantů, sbírek, benefic, aukcí, sponzorů, info centrum, osvěta-letáky, samolepky, nášivky, publikace, petice, kampaň za účinnou účast obcí v řešení problematiky opuštěných koček směrovaná na stát. správu, besedy s dětmi, iniciace a pomoc s dětskými akcemi pro zvířata, iniciace Národního dne koček, příprava na umisťovačky, pomoc depozitům a útulkům-jejich požadavky a povinnosti, důraz na kontakt s médii, internetová stránka – návrh založení galerie kočičáků členů + povídání o nich…)

1/   Přivítali jsme mezi námi nové členy: Violu Hermannovou, překladatelku společnosti z Prahy, Ema Dřevojánkovou, která hodlá zřídit útulek pro opuštěné kočky ve Valašském Meziříčí, Soňa Stanzelovou a Milana Parůžka, aktivní členy ochranářských organizací SZ a Společnost pro zvířata z Jihlavy, paní Nicole Trhlínová a nejmladší členka společnosti, Kristýnka Zittová z Prahy, byly omluveny.

2/   S lítostí přijali zprávu paní Kopáčové, která se rozhodla ukončit registraci Mikroazylu opuštěných koček v Černošicích u První společnosti za práva koček, a to od března 2005, s tím, že členkou organizace zůstává i nadále.

3/   Místopředsedkyní byla zvolena: Viola Hermannová
viz. jmenovací zápis podepsaný přítomnými členy

4/   Revize příjmů a výdajů za období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004

Zpráva o hospodaření:

Od 1. ledna 04 do 31. prosince 04

Příjmy
dary 199.668,00
vklady členů 157.438,00
celkem příjem 357.107,00
Výdaje
krmení 140.890,00
veterina 87.359,00
vydání knihy 77.700,00
ostatní náklady 82.255,00
celkem výdaje 388.204,00
Rozdíl - 31.096,00

Rozdíl mezi příjmy a výdaji byl dotován ze zůstatku v bance z minulého roku.

Předběžný výpočet nákladů na program kontroly a péče o opuštěné kočky v roce 2005:
Bude upřesněn na Sněmu společnosti

5/   viz Zpráva o činnosti za r. 2004:
 • neúspěch - ze společnosti odešla paní Dagmar Šenkýřová z K. Varů, pravděpodobně i paní Šafferová z Ostrova na Ohří
 • iniciace návrhu změn nevyhovující novely zákona dopadla špatně, střešní orgán MZE-ÚKOZ sdělil, že stávající verze je dostačující.
6/   Návrh činnosti na r. 2005:
 • paní Eva Kopáčová, nám dnešního dne, 26. 2. 05, sdělila, že útulek opuštěných koček v Černošicích, který doposud provozovala pod IČO společnosti, bude od března 2005 registrován na její jméno, jako na fyzickou osobu.
 • Infocentrum péče o kočky a poradenství v případech jejich týrání funguje na e-mail, korespondenční adrese a telefonu centra Společnosti
 • petiční kampaň – Petice za účinnou ochranu zvířat před týráním stále pokračuje
 • osvětové besedy s dětmi budou pokračovat v místě útulků a depozit celorepublikově – viz aktivita jednotlivých členů, většinou se osvědčilo, že se do besedy zapojí děti, jejich rodiče, učitelé i veřejnost a konají se formou výstavky dětských prací, zpívání písniček o zvířatech, tanečními kreacemi, dramatizací, aj., následuje odměna dětí, pochvala – opět viz vlastní aktivita členů (diplomy, ceny, odměny); Černošice, Hodonín, Jihlava, Valašské Meziříčí
 • další rozvíjení a postupné překlady do dalších cizích jazyků naší webové stránky,
 • návrh založení galerie kočičáků členů společnosti a povídání o nich, přispívání zajímavými tématy
 • příprava a účast na umisťovací výstavy opuštěných koček (pomoc depozitům a útulkům společnosti, výroba panelů a letáků, dokumentace)
 • zpracování konceptu metodického pokynu péče o kočku RNDr. Dvořákem, rozeslání mailem po členech k připomínkování, po dokončení předání a následné jednání na Magistrátu hl.m.Prahy – radní Blažek a další spolupráce, následné rozšíření celorepublikově směrované na střešní orgán MZe
 • iniciace Mobilních ordinací pro ČR (znovu obnovení našeho návrhu z r. 2003)
 • iniciace Národního dne koček a k tomu všechny činnosti, propagační předměty, akce, letáky
 • zřízení dárcovských SMS a dalších veřejných sbírek
 • sehnání sponzorů, grantů na osvětu a péči o kočky /celorepublikově i místně/
 • pokračování ve výrobě dalších osvětových letáků a jiných materiálů
 • sestavení interního sdělení pro členy a opatrovatele depozit a útulků o vnitřní organizaci Společnosti (termíny a způsob dodávání účtů, vedení kartotéky, další postupy, komunikace mailem)