Depozitum Příbor


Výroční zprávy
 19. března 2010, redakce
Výroční zpráva 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 a 2009


Výroční zpráva depozita Příbor za období 1.1.2014 – 31.12.2014

K 31.12.2014 bylo v péči depozita celkem 61 koček.Kočky jsou umístěny na zahrádkovém a náhradním pozemku.Denní péče je i poskytována kočkám na 3 venkovních stanovištích.Všechny kočky mají zabezpečenu veterinární péči,denně jsou krmeny a ošetřovány.5 postižených koček je umístěno v bytě.
V roce 2014 bylo:
- přijatých: 4 kočky
- umístěných: 4 kočky
- vakcinovaných: 4 kočky
- kastrovaných: 6 koček
- léčených: 7 koček
- zemřelých: 3 kočky
Na jaře 2014 byl depozitu ukončený pronájem 2 pozemků což mělo za následek značně ztížené podmínky činnosti.Pokud se nepodaří sehnat nové prostory jsme schopni přijímat jen koťata a kočky v bezprostředním ohrožení života (závažná onemocnění či zranění,brutální týrání).Jsou problémy i s umísťováním koček do nových domovů (většina koček je velmi plachých).
Provádíme osvětovou činnost na podporu kastrací,zúčastňujeme se petiční činnost na ochranu zvířat.Bohužel – z technických a zdravotních důvodů nebyl uspořádaný lokální „Den zvířat bez domova“.Stejně tak jsme se nezúčastnili jarní a podzimní umísťovací výstavy v Ostravě.Zmenšil se i počet sponzorů a muselo se řešit zabezpečení krmivem a stelivem.Úspěšně jsme se účastnili jarního a vánočního „Stromu splněných kočičích přání“ pořádaných z.s. Devět životů.V rámci elektronického poradenství bylo zodpovězeno 161 dotazů.Pomáhali jsme i v sousedních městech s odchytem venkovních koček (kastrace).Ke konci roku nás postihly problémy s nefunkčním PC a dalším potřebným vybavením (mobil,fotoaparát,snižující se počet polystyrenových boudiček).Veškerá činnost se musí zvládat bez pomocníků a za všech povětrnostních podmínek.
Pokud se nezlepší a nezmění technické zázemí depozita budeme muset zvážit případné ukončení činnosti k 31.12.2016.
Děkujeme všem sponzorům a dárcům z „Kočičího přání“ za velikou pomoc depozitním kočkám.

Václav Vlček,depozitum Příbor.Zpráva o činnosti depozita Příbor v prvním pol. 2014
K 30.6.2014 je ve stavu depozita celkem 63 koček. Z tohoto počtu je 5 zdravotně postižených v bytě, na zahrádkovém a prozatímním pozemku je umístěno 36 a na třech venkovních stanovištích 22 koček.
Přijato: 3 kočky
Umístěno: 3 kočky
Vakcinováno: 5 koček
Kastrováno: 6 koček
Léčeno: 6 koček na závažná onemocnění či zranění
Zemřelo: 1 kočka (nemoc)
Po sestěhování koček na horní pozemek nastaly problémy s nedostatečným ubytovacím prostorem (nebylo nám povoleno postavit další zateplenou boudu). Problém je i v tom že se některé kočky spolu nesnáší.
Dlouhodobě jsou léčeny 3 starší kočky – ledvinářky. Více než 2 měsíce byl léčený rezavý kocourek kterého někdo zkopal. Několika starším kočkám musely být vytrhány zuby, jedna kočka byla léčena po sražení autem.
Vázne nám i umísťování koček do nových domovů. Důvodem je velké množství různě inzerovaných nabídek k umístění, menší zájem veřejnosti o adopce i narůstající plachost depozitních koček. Naopak – narůstají případy kdy se lidé snaží zbavit vlastních koček a koťat které vydávají za potulné.
Na veřejnosti propagujeme intenzívně kastrace koček. Pravidelně poskytujeme elektronické poradenství, účastníme se petičních i pomocných akcí ve prospěch zvířat a přírody.
Začíná být aktuální i další problém a to možnost že od 1.1.2016 nám bude ukončený pronájem horního pozemku což by v podstatě znamenalo velké problémy co s depozitními kočkami a i ukončení činnosti depozita. Náhradní místo či pozemek jsme za 2 roky nebyli schopni sehnat.
Opětovně jsme se nemohli účastnit tradiční jarní umísťovací výstavy. Snad se konečně podaří účast na podzimní výstavě v Ostravě.
Tradičně se depozitní kočky účastnily jarního „Kočičího přání“, úspěšnou kočičí akci pořádalo Devět životů z.s.
Velké poděkování patří všem kteří nám pravidelně a obětavě pomáhali v prvním půlroce 2014 čímž nám umožnili pokračovat v péči o všechny naše kočky.
Václav Vlček depozitum PříborVýroční zpráva o činnosti Depozita Příbor v prvním pol. 2013
K 31.12.2013 je v péči Depozita celkem 64 koček a odrostlých koťat.
O kočky je denně pečováno na 3 místech – o postižené v bytě (5), na třech venkovních stanovištích (22) a na stávajícím pozemku (37).
Přijato: 11 ( 7 dospělých koček, 3 koťata, 1 odrostlé kotě)
Umístěno: 9 (5 koček, 4 koťata)
Vakcinováno: 12
Kastrováno: 16
Léčeno: 14
Zemřelo: 4 dospělé kočky ( 1x nemoc, 1x auto, 2x - ?)
Na počátku roku jsme museli opustit 2 pronajaté pozemky. Kočky musely být sestěhovány na zbývající pozemek. Byly (a jsou) problémy s kapacitou ubytování (majitelka zbývajícího pozemku nepovolila stavbu dalšího zatepleného ubytovacího prostoru). Mezi kočkami dochází k neshodám ,narůstá i plachost koček. Ani denní péče o kočky v deštích a mrazech není příjemná. Zdravotní stav koček je dobrý. Z důvodu vážných onemocnění musely být v průběhu roku léčeny 2 starší kočky na ledvinové problémy, 2 starším kočkám musely být vytrhány zuby, 1 kočce byl operovaný nádor, 1 kocourek byl ošetřený po pokousání psem, 1 kocourek je léčený s akutními žaludečními problémy (plus běžná veterinární ošetření). Vhodná koťata a kočky k umístění jsou inzerovány na web stránkách Společnosti, Příbora, na FB a v elektronické inzerci ale i v inzerátech ve veterinárních ordinacích a ve zvířecích prodejnách. Pravidelně jsme se zúčastňovali petiční činnosti na ochranu zvířat a přírody. Veřejnosti je stále poskytovaný osvětový materiál o nutnosti kastrací a k péči o kočky a koťata. Pravidelně je poskytováno elektronické poradenství. Z technických a zdravotních důvodů jsme se letos neúčastnili jarní a podzimní umísťovací výstavy v Ostravě. Rovněž jsme nemohli uspořádat (letos poprvé) lokální den zvířat bez domova. Účastnili jsme se jarního i vánočního „Kočičích přání“ pořádaného o.s. Devět životů. Přes stálé upozorňování místní veřejnosti o těžkých podmínkách se množily žádosti o přijetí koček do depozita (ve velké většině z vypočítavosti). Ještě počátkem prosince letošního roku někdo odložil v krabici mladou kočičku až ke dveřím bytu (samozřejmě že „dárce“ nezajímá kdo zaplatí veterinární péči). Nepodařilo se najít v místě činnosti levné nebytové prostory k přemístění depozita do nich a tím zabezpečení další solidní činnosti depozita v péči o kočky. Většina lidí nemá představu jak obtížná je péče ve venkovních a značně stísněných podmínkách.Velké poděkování patří všem našim sponzorům, několika o.s., místním veterinářům i několika pomáhajícím místním lidem za účinnou pomoc, materiální i psychickou podporu v nelehkých letošních podmínkách práce depozita.
Václav Vlček depozitum Příbor, 12.12.2013Činnost depozita Příbor v období 1.1. - 30.6.2013
Dnem 30.6.2013 bylo celkem v péči depozita 66 koček a odrostlých koťat. O kočky je pečováno v domácím prostředí (handicapované 4), v depozitu (39) a na 3 venkovních stanovištích (23).
Přijato bylo: 11 dospělých koček
Umístěno: 3 kočky (2 odrostlá koťata a1 dospělá kočka)
Vakcinováno: 9
Kastrováno: 7
Léčeno: 9
Zemřelo: 1 starší kocourek (ledviny)
Od ledna 2013 máme ztížené podmínky činnosti z hlediska nedostatku místa, kdy ze 3 původních pozemků máme jeden. Výstavba nové zateplené boudy vázne z důvodu špatného počasí (dlouho sníh, deště - stále mokrá jílovitá půda). Přesto bylo do péče depozita přijato v zimním a jarním období 11 dospělých koček (6 přitoulaných v zimě a 5 po tragicky zemřelé paní). V první polovině roku máme malý počet umístěných koček - narůstá počet o.s. inzerujících kočky k umístění, v městě a v okolí rostou adopce od soukromých dárců. Jednou z hlavních příčin je ale postupně narůstající plachost adeptů k umístění. Pokud se promešká určitá doba k umístění, je potom velice obtížné umístění koček z důvodu venkovních vlivů. Kočky mají možnost volného pohybu (nelze neprodyšně uzavřít pozemek) a jsou často honěny řvoucími dětmi, opilými výrostky, někteří majitelé na ně při venčení štvou psy atd. Bohužel - je to zřejmě úděl venkovního depozita. Obrovské množství času a sil stálo i postupné sestěhovávání koček z opouštěných pozemků a jejich přivykání v novém prostředí.
Kočky jsou inzerovány k umístění na stránkách Společnosti, depozita, na mnohých FB stránkách a v elektronických inzercích. Nabídky koček máme i ve veterinárních ordinacích a ve zvířecích prodejnách.
Zúčastnili jsme se mnoha petičních akcí na ochranu zvířat. Nadále pokračujeme i v internetovém poradenství. 20 našich koček se zúčastnilo jarního „Stromu kočičích přání“. Bohužel, v dubnu 2013 jsme se poprvé nemohli zúčastnit umísťovací výstavy v Ostravě, kdy nebylo možné po technické stránce zvládnout potřebné úkony.
Pravidelně nabízíme veřejnosti osvětový materiál ke kastracím a k péči o koťata a kočky. Materiál je dostupný v několika veterinárních ordinacích, v prodejnách se zvířecími potřebami, na umísťovacích výstavách a při pořádání lokálního „Národního dne zvířat bez domova“.
Moc děkujeme sponzorům, občanským sdružením, veterinářům i všem pomáhajícím lidem za veškerou pomoc a podporu v současných nelehkých podmínkách činnosti depozita.

Václav Vlček depozitum PříborVýroční zpráva o činnosti depozita Příbor
od 1.1.2012 do 31.12.2012

K 31.12.2012 bylo v péči depozita celkem 59 koťat a koček. Z toho 39 dospělých a 3 odrostlá koťata v depozitu, 3 přitoulané kočky chodící pravidelně na depozitní pozemek a 14 koček na 3 venkovních stanovištích.
Přijato: 19 koček (12 koťat a 7 dospělých)
Umístěno: 15 koček (7 koťat a 8 dospělých)
Vakcinováno: 14 koček a koťat
Kastrováno: 17 koček (12 kočiček a 5 kocourků)
Léčeno: 14 koček (10 koťat a 4 dospělé kočky)
Zemřelo: 1 starší kočička
Koťata a přítulné kočky jsou nabízeny k umístění na stránkách depozita, První společnosti, facebooku a inzerci Avízo.
Činnost depozita musela být v podzimních měsících roku 2012 utlumena z důvodu vracení 1 pozemku po ukončení pronájmu. Konec roku byl tedy ve znamení stavebních úprav a sestěhování koček na stávající, pro navýšený počet koček není pozemek dostatečný. Depozit podpořil petiční akce na ochranu zvířat a přírody (mnohdy i zahraniční) včetně petice proti zápisu české myslivosti do UNESCO. Depozit se tradičně spolu účastnil 2 umísťovacích výstav v Ostravě a již po sedmé uspořádal Den zvířat bez domova se vzpomínkou na zemřelá a utýraná zvířata. Osvětový materiál o nutnosti kastrací a péči o kočky je k dispozici veřejnosti na několika místech. V oblasti internetového poradenství bylo zodpovězeno 161 dotazů. Několik našich kočiček darovalo krev 2 nemocným kocourkům. Radostné je, že se oba kocourci po transfuzích uzdravili. Potýkáme se stále stejnými problémy, jako ničením zařízení na pozemcích depozita nezletilci, neúnosným časovým vytížením, navyšováním počtu plachých neumístěných koček a koťat, což má vliv na snižování možnosti přijímání nových koček a koťat. Finanční problémy byly do značné míry vyřešeny, díky veliké pomoci sponzorů a dárců. Do konce března 2013 se musí definitivně vyřešit výstavba a úpravy horního pozemku, aby depozit mohl přijímat aspoň omezený počet koťat v ohrožení života. Koťata od množitelů s nekastrovanými kočkami přijímat nebudeme.
Velkým kladem v roce 2012 bylo, že se podařilo umístit více dospělých koček než koťat.
Depozit děkuje všem, kteří pomohli a nabídli nezištnou pomoc.

Zapsal Václav Vlček depozitum Příbor 9.1.2012Výroční zpráva o činnosti depozita Příbor
od 1.1.2011 do 31.12.2011

Ke dni 31.12.2011 je v péči depozita 39 koček. Z toho je 35 dospělých koček, 3 odrostlá koťata a 1 kotě. V průběhu roku 2011 bylo přijato 19 koťat a 3 dospělé kočky. Většina koťat musela být okamžitě veterinárně ošetřena (oční onemocnění, zápaly plic, zranění auty, podvýživa). Koťata i kočky jsou pravidelně krmeny, odčervovány a odblešovány, léčeny na ušní svrab a vakcinovány. Dospělí jedinci jsou kastrováni.
Umístěny byly 3 dospělé kočky a 16 koťat.
Vakcinovány byly 3 dospělé kočky a 15 koťat.
Kastrováno bylo 32 koček (22 kočiček a 10 kocourků).
Léčeno bylo 14 koček a koťat.
Během roku 2011 musely být uspány 3 dospělé kočky a 1 malinké koťátko z důvodu závažných a neléčitelných onemocnění.
Koťata a přítulné kočky jsou nabízeny k umístění na stránkách depozita, První společnosti za práva koček, a dalších webových stránkách. Pravidelná byla podpora různých petičních kampaní. Depozitum se zúčastnilo dvou umísťovacích výstav, byl uspořádán již po šesté místní „Mezinárodní den zvířat bez domova a svíčkové vigilie za zemřelá zvířata“. Zprávy a fotografie z akcí včetně poděkování se nalézají zde.
Osvětový materiál k problematice kastrací je veřejnosti k dispozici v několika veterinárních ordinacích, v prodejnách pro zvířata a na umísťovacích výstavách. V rámci internetového poradenství bylo zodpovězeno 176 dotazů.
V hodnoceném období se musely řešit problémy s nedostatkem volných míst pro příjem. Přijatá koťata a kočky, které se nepodaří umístit, snižují rok od roku kapacitu depozita a tím i možnost přijetí dalších zvířat. Řešily se také problémy s ničením ubytovacích prostorů včetně technického vybavení pozemků, jako rozbitých oken, vykopaných latěk u plotů apod. Narůstají potíže s odvozem na kastrace, dovozem krmiva, steliva a dobrovolníkem, který by v nutných případech obstaral kočky a koťata, zvláště nemocné jedince. Navíc 30.6.2012 bude pravděpodobně ukončena činnost depozita na spodním pozemku z důvodu ukončení pronájmu pozemku, a 31.12.2012 končí pronájem i horního pozemku. Pokud se nepodaří oba pronájmy obnovit, činnost depozita bude značně omezena či případně ukončena. Od 1.1.2012 musí být tedy pozastaven příjem dalších koček a koťat minimálně do 30.4.2012, kdy se definitivně rozhodne o případném prodloužení pronájmu. Z důvodu značné časové vytíženosti roste i problém řádné péče o kočky. Rovněž finanční zabezpečení chodu depozita (především z hlediska krmiva) se zvládá s velkým těžkostmi. Tyto problémy se v roce 2012 zřejmě prohloubí vzhledem k všeobecnému zdražování.
Koťata i kočky z depozita děkují všem, kteří jim pomohli jakoukoliv formou a usnadnili jim tím život.
Zapsal Václav Vlček 31.12.2011 depozitum Příbor.Zpráva depozita Příbor za první pololetí 2011
Od 1.1.2011 do 12.6.2011 bylo kastrováno v působnosti depozita celkem 12 koček v rámci kastračního programu První společnosti za práva koček. Z tohoto počtu bylo 5 kočiček a 7 kocourků. Další 2 kočičky byly kastrovány z finanční úhrady soukromých sponzorů. Kastrovány byly volně žijící kočky nebo kočky přijaté do Depozita. Pozornost byla zaměřena nejen k provádění osvěty v místě působení Depozita ale i v okolních městech a vesnicích. Tiskoviny na podporu kastrací koček jsou k dispozici ve veterinárních ordinacích v Kopřivnici a v Novém Jičíně i v několika prodejnách se zvířecími potřebami. Při pořádaných akcích např. lokálním "Národním dnu zvířat bez domova" nebo při účasti Depozita na umísťovací výstavě koček, jsou osvětové tiskoviny jejich součástí spolu s tablem o významu kastrací koček. Několikaleté kastrace volně žijících koček se projevily i na menším počtu přitoulaných koťat do Depozita.

Václav Vlček – Depozitum Příbor                                     22.6.2011


Výroční zpráva Depozita Příbor o činnosti za období od 1.1. do 31.12.2010
K 31.12.2010 je pečováno v Depozitu Příbor celkem o 40 koček. Z toho je 36 dospělých koček, 2 odrostlá koťata a 2 koťata. V uvedeném období bylo přijato do péče 26 koťat bez domova a 6 dospělých koček. Mnohá koťata a některé kočky byly ve špatném zdravotním stavu. Veterinárně muselo být ošetřeno 17 koťat a 9 koček (nádory, pokousání psy, úrazy způsobené auty, zápal plic, problémy s dýchacími cestami, zanícené oči, ušní svrab apod. viz).
Kočky i koťata jsou pravidelně zbavovány vnitřních i vnějších parazitů a dospělé kastrovány. Nejstarší kočičce je 14 roků, nejmladším členům Depozita jsou asi 4,5 měsíce.
Celkem bylo umístěno 5 dospělých koček a 22 koťat.
Vakcinovány byly 4 dospělé kočky a 16 koťat.
Kastrováno bylo 14 kočiček a 5 kocourků, celkem 19.
Během roku 2010 zemřely 4 kočičky (3 těžce nemocné a 1 na závažné zranění autem).
Koťata a přítulné dospělé kočky a kocouři jsou dávány do nabídky První společnosti za práva koček viz, Depozita Příbor viz, kocky-on line viz,
depozita Bohumín viz,
na stránky místních veterinářů a fler.cz. Je využívána i inzerce na stránkách „Avíza“ a podobně.
Se zvyšujícím se počtem přijatých koťat i dospělých koček narůstaly problémy s nepostačující kapacitou ubytovacích prostorů a karanténní místnůstky, což muselo být řešeno krátkodobými pronájmy různých prostorů.
Pravidelně se zúčastňuji petičních kampaní zaměřených na ochranu zvířat proti týrání a různých akcí jako např. Mezinárodního dne zvířat bez domova, umísťovacích výstav atd., kde rozdávám osvětové materiály především o významu kastrací koček.
Dne 21.8.2010 se na pozemku depozita Příbor uskutečnily páté lokální oslavy Mezinárodního dne zvířat bez domova a svíčkové vigilie za zemřelá a týraná zvířata. Překvapující byla solidní účast i zájem místních občanů o pořádanou akci. Pro pořádanou akci byla vyrobena tabla, která seznamovala přítomné účastníky se životem koček v depozitu a s jeho dosavadní činností viz.
V rámci internetové poradenské činnosti bylo zodpovězeno 246 dotazů týkajících se především onemocnění koček a některých netypických životních projevů koček.
V roce 2011 se musí vyřešit i problém pronájmu pozemků neboť pronájem končí dnem
31.12.2011 a v případě neprodloužení smluv by Depozitum muselo ukončit činnost.
Pozitivním jevem v roce 2010 byl vzrůstající počet občanů zajímajících se o život koček v Depozitu i o možnou pomoc či výpomoc v péči o kočky a koťata.
Velké poděkování za pomoc patří První společnosti za práva koček, Nadaci na ochranu zvířat, sponzorům, místním veterinářům a všem pomocníkům.
Zapsal Václav Vlček, dne 3.1.2011.Výroční zpráva 2009 - Depozitum pana Václava Vlčka – Příbor
Ke dni 31.12.2009 bylo v péči depozita celkem 44 koček, z toho 41 dospělých koček a 3 koťata. V průběhu roku bylo přijato do depozita 19 vyhozených, nemocných nebo zatoulaných koťat. Umístěny byly 4 dospělé kočky a 16 koťat. Několik koťat se podařilo umístit až do Prahy a okolí. Ambulantně bylo ošetřeno nebo operováno 7 koček (nádory na mléčných žlázách 2x, poraněná páteř a zlomená tlapka, operace nádoru u mozku, operace natržené sleziny a protržené bránice, těžké pokousání psem a onemocnění následkem zasažení ropnými látkami). Poslední kočička musela být ošetřena a operována 26.12.2009. Celkem bylo kastrováno 12 kočiček a 6 kocourků. Vakcinováno bylo 15 koťat a 4 dospělé kočky. Všechny kočky jsou pravidelně odčervovány a odblešovány. Nejstarším obyvatelem depozita je černá kočička ve věku asi 15 roků. Všechny kočky jsou denně krmeny a je jim zajištěna čerstvá voda. Ubytování je zabezpečeno na 2 menších pozemcích v několika upravených a zateplených boudách a senících. Kočky a koťata jsou předávány zájemcům prostřednictvím závazné „Dohody o převzetí kočky“, kdy nový majitelé musí podepsat podmínky péče o kočky a souhlasit s návštěvami. Umístěné kočky jsou navštěvovány podle možnosti.
Koťata a domestikované kočky jsou inzerovány na stránkách První společnosti za práva koček, na stránkách kocky-online, u paní Kocurové v Bohumíně a na inzertních stránkách v Ostravě a v Bohumíně.
Velké problémy jsou s vyhozenými a zatoulanými koťaty – každý rok se zvyšuje jejich počet a tento jev se daří zvládat s narůstajícími obtížemi.
V říjnu 2009 se moje depozitum účastnilo výstavy koček v Ostravě. Díky získaným kontaktům se podařilo umístit několik koťat. Celou akci velice dobře zorganizovala paní Kocurová. Depozitum se podílelo i na odchytu volně žijících koček v Čeladné a ve Frenštátě p. R., kde bylo odchyceno a kastrováno 12 koček.
V srpnu 2009 byl opět uspořádán v Příboru lokální Den zvířat bez domova a svíčkové vigilie. Návštěvníkům byl dán k dispozici osvětový materiál o kastracích a péči o kočky. Osvětové tiskoviny jsou průběžně k dispozici i v několika veterinárních ambulancích. Účast též na několika petičních akcí. V rámci poradenské činnosti bylo zodpovězeno více než 200 dotazů týkajících se problematiky koček, nemocí, kastrací a podobně. Velké poděkování za rozsáhlou a všestrannou pomoc patří hlavně vstřícným veterinářům a První společnosti za práva koček.

Zpět