Petice a letáky ke stažení


Petice
 Vyjádřete se proti týrání zvířat, Redakce
POKUD MAJÍ PETICE, KTERÉ SI STÁHNETE DVĚ STRANY, VYTISKNĚTE JE OBOUSTRANNĚ - TZN. ŽE NA JEDNOM LISTU PAPÍRU MUSÍ BÝT OBĚ STRANY OBSAŽENÉ V DOKUMENTU PDF NEBO DOC. DĚKUJEME.


Petice proti zápisu myslivosti na seznam UNESCO
Od sekretariátu České komise pro UNESCO jsme dostali zprávu, že česká myslivost byla na seznam tradičních kulturních hodnot ČR zapsána ministryní kultury na doporučení jejího poradního orgánu a předkladatele nominace Českomoravské myslivecké jednoty s jejím garantem Mze, což se již dá těžko zvrátit:-( Pro zápis české myslivosti na seznam UNESCO je ale nutné oficiální předložení nominace Sekretariátu UNESCO v Paříži, což se zatím nestalo:-) Petiční kampaň proti zápisu české myslivosti na seznam hmotného kulturního dědictví ČR UNESCO tedy pokračuje. Odůvodnění petiční kampaně zde. Petiční listy ke stažení pro tisk zde. Prosíme, stahujte a tiskněte petiční listy, sbírejte podpisy a posílejte nám je podepsané na naší adresu. Děkujeme.

Zpráva o průběhu petiční kampaně
11. června 2012 přišla odpověď na petici proti myslivosti do UNESCO od ministryně kultury, paní Mgr. Aleny Hanákové. Nečekali jsme sice, že paní ministryni-manželku myslivce osloví důvody, které nás k petiční kampani vedli, přesto nám její odpověď vyrazila dech. Už jen to, že o zápisu myslivosti na Seznam tradičních kulturních hodnot ČR rozhodla na základě doporučení jejího poradního orgánu. Dále nám sdělila, že se domnívá, že myslivost do seznamu nemateriálních kulturních statků tradiční a lidové kultury patří a že předkladatelem nominace myslivosti na Seznam tradičních kulturních hodnot byla Českomoravská myslivecká jednota s jejím garantem MZe. Na závěr doporučila, abychom se pokud máme nesrovnalosti se subjekty provozujícími myslivost, obraceli na tyto instituce, kterým informaci o petici odeslala. Nesrovnalosti s myslivostí řešit s myslivci, to je výsměch vší logice! Předsedou Českomoravské myslivecké jednoty je totiž Jaroslav Palas hejtman Moravskoslezského kraje bývalý ministr zemědělství ten, kdo rád střílí a garantem MZe, kde se to myslivci jen hemží. To se může stát jen v tom našem českém Absurdistanu:-( Česká myslivost na Seznamu UNESCO zatím není:-) Petiční výbor se rozhodl v petiční kampani pokračovat s tím, že nyní bude petice adresovaná předkladatelům nominace čili Českomoravské myslivecké jednotě a MZe. Nové petiční listy ke stažení zde


Zpráva o průběhu petiční kampaně
Od 1. 3. do 27. 4. 2012 jste nám poslali 698 podpisů občanů, kteří se ztotožňují s uvedeným požadavkem a svými podpisy petiční kampaň proti zapsání české myslivosti na seznam nehmotného kulturního dědictví ČR UNESCO podpořili. Mnohokrát Vám děkujeme:-) 27. 4. jsme podali na Ministerstvo kultury ČR prvních 50 petičních listů s tím, aby přihlédlo k tomu, že česká myslivost nemá s kulturou nic společného viz komentář. Stala se zájmovým spolkem lidových myslivců, kteří nerespektují jak evropské zákony o ochraně přírody tak zákony na ochranu zvířat proti týrání. Poukázali jsme také na rozpor Zákona o myslivosti se zákonem na ochranu zvířat proti týrání a s Listinou základních práv a svobod ČR, která v čl. 11 odst. 4 nepřipouští vyvlastnění či omezení vlastnického práva občanů ČR a i na to, že kdyby česká myslivost dostala výsady, které žádný evropský zájmový spolek nemá, vedlo by to k bagatelizaci pojmu kultura. S odpovědí ministerstva Vás seznámíme. Petiční kampaň pokračuje dál, proto Vás znovu prosíme o podporu. Stáhněte si petiční listy zde, vytiskněte, nemáte-li tiskárnu, napište nám svou adresu, obratem Vám pošleme petiční list poštou. Prosíme o sběr podpisů a zaslání podepsaných petičních listů na adresu: První společnost za práva koček, Na Bluku 431, 252 28 Černošice. Děkujeme:-)Petice proti zapsání české myslivosti na seznam UNESCO
Žádáme o podporu petiční kampaně proti zapsání české myslivosti na seznam nehmotného kulturního dědictví ČR UNESCA, kterou pořádáme společně s SOS-zvířata v nouzi o.s a o.s Místo v Nové Pace. Prosíme, stáhněte si petiční listy zde, vytiskněte je oboustranně, vyplňte, podepište, sbírejte podpisy a vyplněné petiční listy nám co nejdříve odešlete na adresu: První společnost za práva koček, Na Bluku 431, 252 28 Černošice. Pokud nemáte tiskárnu, napište nám svojí adresu na e-mail: info@kockaapravo.cz, obratem vám je pošleme. Prosíme, šiřte tuto petici dál. Děkujeme. Držte všecky palce a tlapky, aby pravda a láska zvítězila nad mysliveckými praktikami a ČR neměla celosvětovou ostudu jejich zapsáním na seznam kulturního dědictví UNESCO. Pozor změna, zaslané petice nedorazily, takže první podání podepsaných petičních listů Ministerstvu je přesunuto na pátek, 20. 4. O dalším vývoji petiční kampaně včetně odpovědi Ministerstva na podané listy Vás budeme informovat. Petiční kampaň pokračuje, dokud Ministerstvo kultury neprohlásí zápis myslivosti do UNESCO jako neakceptovatelný. Prosíme sbírejte podpisy. Děkujeme.

Prosíme, pomozte zastavit beztrestné týrání zvířat v ČR Jsme na tom pomalu hůř než v Rumunsku:-( Obzvlášť situace koček bez domova je letos zoufalá:-( Není dne, aby se na nás, ochránce koček, neobracela spousta nálezců opuštěných, ztracených či zraněných koček a koťat s prosbou o jejich převzetí do našich depozit s tím, že jim obec odmítla opuštěné kočky přijmout a často doporučila, aby si na ně zavolali myslivce:-( Zákon na ochranu zvířat platí už od roku 1992 přesto obce útulky pro kočky nezřizují, kastrační program neprovádějí a se sdruženími ochránců koček byť splňujícími odbornou způsobilost až na výjimky nespolupracují:-( Regulaci populace řeší převážně zákazem krmení, myslivci či jedem:-( Navíc ve 12. novele zákona č. 246/1992 Sb. z 1. ledna 2013 nově přibylo v 5§ odstavec 2/g regulací populace zvířat se rozumí soubor soustavně prováděných preventivních opatření, která mají přispět k udržení populace v určité zdravotní a genetické kvalitě „zejména omezení nepřirozené nabídky potravních zdrojů a možností rozmnožování populace“ a v §27b zákaz chovu zvířat, propadnutí a zabrání týraného zvířete je zase „obec může provést ve správním přestupkovém řízení“:-( Prosíme, podpořte svým podpisem on-line petici za dodržování zákona na ochranu zvířat ČR a zjednání nápravy ve prospěch týraných zvířat, adresovanou Parlamentu EU zde. Děkujeme.

Pomozte zastavit týrání zvířat
Organizace Compassion in World Farming odhalila kruté podmínky na 31 farmách pro prasata ve Španělsku, Itálii a Irsku. Prosíme, připojte se k on-line petici za zajištění stejných podmínek pro prasata ve všech členských zemí EU. Více.

Petice za NP Šumava
Prosíme, podepište a pomozte ve sbírání podpisů pod petici za dobrý zákon o Národním parku Šumava. Vyplněné petiční archy (nemusí být celé) pak prosíme pošlete zpět na uvedenou adresu petičního výboru. Svůj podpis můžete připojit také na on-line petici. Petice ke stažení či podepsání on-line jsou k dispozici zde.

Stop cirkusům se zvířaty v ČR
My, níže podepsaní občané, žádáme prostřednictvím této petice změnu českého zákona, která se týká zákazu využívání divokých druhů zvířat pro představení v pojízdných i stálých cirkusech a varieté na území České republiky.
Elektronická verze zde. Písemná petice bude ke stažení zde.

Petice proti týrání telátek
Prosíme, podepište elektronickou petici proti nezákonnému týrání telat zde.
Tzv. povalování telat imbecilními impotenty pro zábavu lidí je pro trápená telátka nejen příšerné utrpení a stres, ale i nezákonné týrání zvířat. Podle § 4 (1) a) zákona OZT je totiž nucení zvířat k výkonům, které neodpovídají jejich fyzickému stavu, biologickým schopnostem a prokazatelně překračují jeho síly a b) podrobení zvíře výcviku nebo veřejnému vystoupení anebo obdobnému účelu, je-li toto pro zvíře spojeno s bolestí, utrpením, zraněním nebo jiným poškození, považováno za týrání zvířat! Prosíme podpořte petici. Děkujeme.

Petice „Co vytřídíš, neplatíš!“
Prosíme, podpořte petici za vyšší recyklaci a spravedlivé poplatky za odpad. Obyvatelé, firmy a obce v ČR produkují výrazně víc směsného odpadu oproti státům, které se této oblasti více věnují. Nový systém musí zajistit, aby ten, kdo více třídí, platil méně. Elektronická petice zde. Petice ke stažení zde. Více

Kampaň na etiketě záleží
Přidejte se ke kampani Společnosti pro zvířata za povinné označování produktů z hospodářských zvířat podle způsobu chovu! Podpořte, aby např. sýry "od veselé krávy" nepocházely od frustrovaných dojnic zavřených ve stáji a mnohdy stojících či ležících ve svých výkalech. Více

Kampaň za označení živočišných produktů Prosíme, podpořte kampaň CIWF za přistoupení Komise EU k označování vajec a dalších živočišných produktů zde. Kampaň trvá bezmála 10let, jako spotřebitelé máte právo vědět, co kupujete a jíte. Děkujeme. Více


Petice za změnu výše a využívání poplatku ze psů
Podpořte petiční kampaň za využití vybrané částky z poplatků ze psů výhradně na péči o nalezená, opuštěná, toulavá zvířata, nebo na péči o zvířata odebraná dle § 28c zákona č. 246/1992 Sb. pro prokázané týrání. Petici si můžete stáhnout zde

Petice - Ne kruté kosmetice Petice - Ne kruté kosmetice
Podpořte celoevropskou petici, Ne kruté kosmetice, za zachování termínu v roce 2013 pro zákaz testování kosmetiky na zvířatech, která je dovážena do EU. Více

Podpořte online petici
proti týrání zvířat v Číně

Petice na podporu týraných zvířat v Číně, prosíme, vyplňte své jméno, příjmení a e-mailovou adresu, klikněte na sign petice a následně potvrďte kliknutím na odkaz, který vám přijde mailem.

Petice za převzetí zodpovědnosti za miliony opuštěných zvířat v Evropě
Prosíme podpořte petici zde: www.eu-protest1.aerztefuertiere.de/
Podpisový list

Podpořte petici za zákaz chovu kožešinových zvířat
Prosíme, klikněte na banner, stáhněte, vytiskněte, podepište, sbírejte podpisy a šiřte petici za zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat v České republice. Více

Petice za zrušení ustanovení
§ 5. odst. 5 zákona č. 246/1992 Sb.

Podpořte petici za zrušení či zpřísnění ustanovení § 5. odst. 5 zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání. Žádejte poslance a senátory, aby v rámci legislativního procesu novelizovali uvedený zákon č. 246/1992 Sb., a rozhodli o zrušení či zpřísnění ustanovení § 5 odst. 5, které připouští výjimku z odst. 3, dle kterého porážení jatečných zvířat vykrvením, může být prováděno pouze po jejich omráčení zaručujícím ztrátu citlivosti a vnímání po celou dobu vykrvování.

Petice
za zlepšení práv zvířat ve Španělsku

Podpořte Petici proti týrání zvířat ve Španělsku a utrácení psů a koček v plynových komorách po 20dnech pobytu v útulcích.

Pfotenhilfe-Ungarn.e.V Podpořte petici proti vybíjení psů
V Rumunsku brutálně vybíjí pouliční psy, místo kastrací. Prosíme, podepište petici. Díky.

Podpořte petici za přijetí deklarace OSN
o ochraně zvířat, která je obdobou Všeobecné deklarace ochrany lidských práv. Petici doposud podpořilo více jak 1 983 504 lidí. Připojte se i Vy


Petice za změnu legislativy týkající se změny postavení zvířat v právním řádu ČR z věcí na živé tvory
Petice byla uzavřena 27.1.2011, kdy bylo předáno poslanecké sněmovně 909 petičních archů s 19 802 podpisy.


Petice za účinnou ochranu zvířat před týráním
Petice byla ukončena. Děkujeme za podporu petiční kampaně. Petiční kampaň trvala od 20.5.2003 do 7.3.2009 a podpořilo ji 20.092 občanů ČR. Děkujeme vám za podporu. Díky vám se podařilo prosadit zvýšení trestní odpovědnosti za zabití či ublížení na zdraví týraných zvířat v novém Trestním zákoníku. Více

Zpět