Oznámení


Mezinárodní den zvířat bez domova 2010
 21. srpna 2010, RedakcePoděkování kočíků z Černošic
(Alice Oppová)
Kočičky z obou depozit a obzvlášť Trixínka s koťaty děkují návštěvníkům letošních oslav Mezinárodního dne zvířat bez domova a svíčkových vigilií v Černošicích za příspěvky do sbírkové nádoby. Celkem bylo vybráno 6600.-Kč z čehož každé z depozit obdrželo 3300,- Kč. My jsme tento příspěvek využili na zakoupení 3 Advocate Spot On, antiparazitárních pipet s účinností na vnější i vnitřní parazity pro Trixi, Mourínku a Ťapa, 25 konzerv Dein Bestes pro dospěláky, 25 kotěcích kapsiček Gourmet a ještě zbylo na 3 plyšové myšku pro koťata. Navíc si z tablíčka moc hodní lidé vybrali kocourka Pepína.
Jak dopadly letošní oslavy Dne a vigilie
Zpráva z prvních oficielních oslav Mezinárodního dne zvířat bez domova a svíčkových vigilií v Černošicích. Počasí nám přálo, umístění stánků pod kostelíčkem Nanebevzetí Panny Marie proti Památníku obětí 1. sv. války dodalo vzpomínkové akci úžasnou atmosféru i účast veřejnosti byla dobrá. S pořádajícími a účinkujícími jsme se sešli v 17:00, vyzdobili stánek, na stolek rozložili osvětové letáky a knížky, položili sbírkovou nádobu na péči o opuštěné kočky z našich černošických depozit a v 18:00 byl zahájen program hudbou z alba Maria Daines.Následovalo přivítání návštěvníků, hudba a úvod, kdy paní zastupitelka zahájila osvětovou akci s důrazem na její účel a význam. Po krátké hudební pasáži byli účastníci seznámeni s tiskovou zprávou, problematikou přemnožené populace koček a psů, s výhodou kastrace pro zdraví zvířat i společnosti, se zodpovědností majitelů domácích zvířat za důsledné kastrace a péči o ně, jako nejefektivnější prevenci přemnožení, s dysfunkcí obcí co do zřizování útulků a podpory kastračního programu, s návrhem změn stávající legislativy a upřednostněním adopce zvířat z útulků oproti zakoupení ve zverimexech či od chovatelů. Po další hudební pasáži vystoupila opět paní zastupitelka s naléhavou výzvou, že psi a kočky jsou nepostradatelnými souputníky a přáteli člověka již od dávnověku, že vyspělost demokratické společnosti se projevuje především v tom, do jaké míry se dokáže postarat o ty, kteří nejsou schopni si svá práva prosadit sami, což se netýká jen dětí, starých či hendikepovaných lidí, ale i zvířat a proto je na nás všech, abychom jim prosadili právo na ohleduplné zacházení a důstojnou existenci. Načež následovala hudba z alba a nabídka kočičáků z našich depozit. Kolem 19. hod byly zahájeny svíčkové vigilie hudbou slečny Haškové na flétnu, přednesem básní, z nichž uvádíme vynikající od autorky, slečny Jany Šušlíkové, zapálením svíček na stánku, rozdáním svíček účastníkům a povídáním si s nimi o jejich kočičácích a pejscích včetně těch, kteří jsou již za „Duhovým mostem“. Nejmladší účastnice a největší aktivistka byla cca roční Pepina Poislová.  Účastníci podpořili naše kočičáky příspěvkem do sbírkové nádoby, s využitím fin. darů vás seznámíme, hned jak se k tomu dostaneme. Rozloučili jsme se po 20:00. Nastal hon s úklidem, balením výzdoby, letáků, naložením a odvozem stánku a s krmením našich kočičáků včetně perchtiček. Skončili jsme totálně zdeptaní po půlnoci, ale stálo to za to! Všem kočičím a psím spolkům doporučujeme, aby příští rok iniciovaly oslavy Dne a vigilie ve svém působišti.
Na závěr moc děkujeme všem, kteří nám pomáhali s realizací. Jmenovitě: Technickým službám města a Komunitnímu centru Černošic za zapůjčení stánku a stolku a panu Pavlu Blaženínovi, který to s nimi dohodl, paní Evě Janiškové za výtisk plakátů a ze všeho nejvíce účinkujícím: paní Miladě Mašatové, paní Daniele Gottelové, slečně Janě Šušlíkové, paní Hance Poislové a té její Pepině, slečně Haškové, která hrála na flétnu a panu Radku Novákovi za hudbu a ozvučení. Děkujeme všem účastníkům a zejména dárcům na kočíky. Děkujeme kolegům a přátelům, kteří vložili odkaz na Mezinárodní den zvířat bez domova a virtuální vigilie včetně pozvánky na oslavy Dne a vigilie v Černošicích na své stránky.
Za oba spolky: Alice Oppová a Eva Kopáčová

GALERIE FOTEK ČERNOŠICE 21.8.2010Jak dopadly letošní oslavy Dne a vigilie v Příboru
Dne 21.8.2010 se uskutečnily v Příboru páté lokální oslavy Mezinárodního dne zvířat bez domova a svíčkové vigilie za zemřelá a týraná zvířata. Akce začala ve 14,00 hod. a byla ukončena v 16,30 hod. Hosté byli nejen z Příboru, ale i z Kopřivnice, Studénky a Nového Jičína.Vystavená tabla si kromě návštěvníků se zájmem prohlédly i kočky depozita - mourovaný kocourek Pepík a černý kocourek Karlík. Zájem byl i o osvětový materiál k problematice kastrace koček. Mnozí si prohlédli prostory depozita a snažili se i o pohlazení několika přítomných koček. Podle diskuse někteří neměli informace jak asi život v útulcích nebo v depozitech vypadá. Přítomné děti měly velkou radost že mohly pochovat a pomazlit několik koťat. Řada hovorů byla i o zákonech na ochranu zvířat, o případech týrání, kdo a jak se stará o zvířata na ulici a také o otázkách nutnosti provádět kastrace.
Počasí všem přálo, nálada byla dobrá a navzdory dalším akcím, které probíhaly současně (např. gulášové odpoledne včelařů, projížďka na koních, kulturní akce hasičů ...) byla i solidní účast. Hosté si odnesli i tiskoviny o kastracích k použití v místě bydliště. Určitě se za rok sejdeme znovu!

GALERIE FOTEK PŘÍBOR 21.8.2010

Předešlé Oslavy DneMezinárodní den zvířat bez domova
Zveme všechny zvířátkomily na první oficiální městem schválené pořádání Mezinárodního dne zvířat bez domova a svíčkových vigilií za oběti lidské nezodpovědnosti, které se koná 21. srpna od 18:00 pod kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Černošicích. Těšíme se na vaší účast a podporu. Hlavním účelem Dne je nejen prosazení zodpovědnosti majitelů koček a psů, aby se o ně láskyplně starali a nemnožili je, ale i povinnost obcí, aby řádně prováděly kastrace opuštěných a toulavých zvířat. Prosíme, kastrujte nejen své kočičky, ale i ty které krmíte! Prosíme, nekupujte kočky a psy, čekají na vás v útulcích! Prosíme, zabraňte přemnožení a strádání nikým nechtěných zvířat. Zároveň vyzýváme všechny soucitné lidičky, příznivce a přátele zvířat, aby se k oslavám Dne připojili jak zapálením svíčky na našich stránkách Virtuální vigilie, tak k celosvětovým vigiliím na stránkách ISAR, případně vlastní akcí či zapálením svíčky za své chlupaté kámoše. Prosíme, v sobotu, 21. srpna, vzpomeňte na zemřelá zvířata, na své chlupaté či pernaté kamarády, nebo na kočky, které jste viděli na ulici a nemohli jim poskytnout domov či staroušky - pejsky v útulcích, kteří zemřeli, protože se pro ně nenašel domov. Děkujeme za vzpomínku na zemřelá zvířátka. S průběhem a fotodokumentací pořádání Dne v Černošicích a v Příboru vás seznámíme 22.-23. srpna.Mezinárodní den zvířat bez domova 26. července 2010
Milí zvířátkomilové pomalu se blíží devatenácté výročí Mezinárodního dne zvířat bez domova a svíčkových vigilií za kočky a pejsky kteří přišli o život, protože pro ně nebylo dost domovů a na počest lidí, kteří zasvětlili život, aby zabránili utrpení a nekontrolovanému množení opuštěných a nikým nechtěných zvířat. Prosíme, připojte se. Pokud nevíte jak na to, ozvěte se. Zároveň vás zveme na první oficielní akci, kterou pořádáme v sobotu 21.8.2010 od 18:00 v Černošicích viz pozvánka. Zavedení Mezinárodního dne zvířat bez domova v ČR pokládáme za nesmírně důležité, protože upozorní na utrpení opuštěných koček a psů, nezodpovědnost majitelů a množitelů zvířat a naléhavou potřebu změny legislativy ve smyslu zodpovědnosti obcí za provádění kastračního programu opuštěných zvířat. Rádi bychom prosadili změnu §24 odst. 1 zákona na ochranu zvířat, §46 písm. c) vet. zákona a §13b odst. 1 písm. d) zákona na ochranu zvířat, aby obec sama nebo ve spolupráci s jinou obcí nebo jinou osobou zřizovala a provozovala útulky pro toulavá a opuštěná zvířata a prováděla regulaci populace opuštěných zvířat podporou sterilizace, místo stávajícího „obec může“ a „regulace populace omezováním nekontrolovaných zdrojů krmiva.“ Z hlediska efektivity lze totiž zákaz krmení pokládat za kontraproduktivní řešení regulace populace opuštěných zvířat, které nemá ve vyspělém světě obdoby. Opuštěná zvířata se totiž množí bez ohledu na svůj blahobyt, naopak v době ohrožení populace se množí více, aby případné ztráty pokryla. Omezení potravy má za následek pouze množství oslabených jedinců, mezi kterými se snáze šíří různé choroby. Takže vás moc prosíme, připojte se, pomozte vydobýt opuštěným zvířatům základní právo na přežití.
Děkujeme.Zde letošní Tisková zpráva ( tisk.zpr.doc ) a předešlé oslavy Dne
Zpět