Články


Komentář k zapsání naší myslivosti do UNESCO
 22. února 2012, Redakce


Už jen to, že Ústavní soud ponechal v platnosti zákon o myslivosti, který je v rozporu nejen se zákonem na ochranu zvířat proti týrání, ale i s Listinou základních práv a svobod ČR, která v čl. 11 odst. 4 nepřipouští vyvlastnění či omezení vlastnického práva občanů, je šokující. Natož, aby „Česká myslivost“ byla zapsána na seznam kulturního dědictví ČR a nyní i do UNESCO! Jaké pak kulturní dědictví, když se zájmovému spolku „lidových myslivců“ podařilo za 64 let „hospodaření“ na dříve ukradeném, nyní zákonem o myslivosti posvěceném, vystřílet většinu chráněných predátorů a dravců, přemnožením spárkaté zvěře zničit většinu lesních porostů a postřílet statisíce psů a koček v tzv. honitbách, kterými jsou de fakto 3/4 území celé naší republiky! Tolik utrpení nevinných zvířat, smutku, stresu a pláče jejich majitelů, a přesto nebyl dodnes jediný myslivec potrestán. Doba se sice změnila, ale chování lidových myslivců nikoliv. Pomalu není dne, aby média neinformovala o závažných přestupcích myslivců.

Dovolíme si citovat několik pasáží z Magazínu MF Dnes č. 49, 12.2000,
str. 7-12, autor: Ladislav Vezecký

Jak je možné, že se z někdejšího sex-symbolu stalo synonymum packalství? Jak to, že jsou dnes myslivci velice vhodnými hrdiny komedií? Kde se vzalo tolik postřelených i zastřelených myslivců i civilistů?…
… Až do počátku našeho století patřilo u nás právo myslivosti výhradně pozemkové šlechtě. Prvorepubliková pozemková reforma dala právo myslivosti mnoha novým majitelům půdy. A po roce 1948 přešlo do rukou pracujícího lidu. Zrodila se masa lidových myslivců. „Dali jsme dělníkům a rolníkům pušky,"… lidovým myslivcům se za pomoci „socialistického zemědělství“ podařilo téměř vyhubit drobnou zvěř…Profesionální myslivci sice nevymřeli, ale je jich málo a jejich vztah k těm lidovým byl a je pověstně vlažný…
Pes musí poslouchat
„Proč to děláš?" ptá se soused jistého lidového myslivce ve vsi nedaleko Lysé nad Labem. „Chci ho mít vostrýho," odsekne myslivec a štve na betonovém dvorku svého nového, mladého jezevčíka na vyděšené kotě. To nemá kam utéct a brání se, ale nemá šanci. Pán mu totiž před akcí vytrhal drápky, aby jeho pes náhodou nezískal při rdoušení nějaké nepříjemné zkušenosti. Mohl by se pak bát, zatímco snadný úspěch povzbuzuje. Používá-li se k nácviku rdoušení dospělá kočka, vytrhá jí myslivec pro jistotu i zuby…
…Hospoda v Pluhově Zdaru. Myslivci zapíjejí hon. Jeden se zdvihne na záchod. Otevřenými dveřmi se do lokálu plazí polomrtvá divoká kachna. „Jo ty se ještě meleš, ty mrcho?" křičí lovec, vezme postřeleného ptáka a mlátí mu hlavou o schody. Jeho kumpáni se tomu smějí…
Pana „R.S. opravňuje jeho vzdělání dělat mysliveckého hospodáře. Je myslivec a myslivost miluje. O svých druzích v zeleném však nemluví jen v dobrém • ovšem anonymně. „Už to, že někdo vezme po honu psa - tvora se sto padesátkrát citlivějšími čichovými buňkami než má člověk - do zakouřené hospody," říká, „nedá mu nažrat, ani napít, a až o půlnoci si na něj vzpomene a koupí mu buřta, je zvěrstvo."
…Klára Pospíšilová má ještě otřesnější příklad. „Předesílám, že nejsem v žádném spolku ochránců zvířat a to, že pes bydlí v boudě a musí poslouchat, nepovažuju za týrání," říká. „Na druhé straně vím o myslivci, který svého psa trestal tak, že ho v kůlně pověsil přes noc za obojek na hák. Zvíře přežilo. Týrání je tu mírné slovo." Myslivecké psy ovšem bolí nejen tresty, ale občas i výcvik. Pokud ohař lišku štve, ale nemá se k tomu, aby ji zadávil, stačí ho pověsit za zadní běhy na dvacet čtyři hodin na štafle a pod něj umístit liščí mrtvolu. Až ho p.án sundá, bude z něj zabiják lišek.
… Co ještě panu S. na dnešní myslivecké praxi nevoní? Umělý odchov „podle mého jde o výrobu podřadného genetického materiálu, o produkci živých létajících cílů, nahraditelných asfaltovými holuby. Střelba na takovouto zvěř je pro mě ostudný zážitek“.
…A nejuniverzálnější myslivecký nešvar? Klára Pospíšilová i pan S. se shodují, že řada myslivců nedokáže odolat pokušení a střílí po všem, co se hne, co vystrčí hlavu z lesa. Třeba po vydrách. Nebo po orlech mořských. Co na tom, že jde o přísně chráněné druhy? Kde není žalobce, není soudce.
… Změnilo se v devadesátých letech něco k lepšímu? Staří myslivci tvrdí, že naopak. V honitbách, které přešly do soukromých rukou, se prý mnohde neprovozuje myslivost. Pouze se tam vybíjí zvěř. Zbrojní pas si mohl v minulých letech obstarat skoro každý. Zákon o myslivosti sice platí pro všechny, ale kontrola je prý obtížná a nemožná. „Dřív prováděli v lese největší zvěrstva ti, kteří měli moc," říká Klára Pospíšilová, „dnes se tam chovají jak hovada většinou ti, co mají peníze."
… Místopředseda poslanecké sněmovny, sociální demokrat František Brožík, má myslivost rád: „Vztek si chodím vybíjet do lesa, kde střílím bažanty, srnce a muflony," říká. „Přivedli mě k tomu kamarádi a je to pro mě ta nejlepší relaxace. Fantasticky si přitom vyčistím hlavu."…

Myslivost, Co s toulavými psy a kočkami? Příspěvek č. 703, autor: Sekyrka Ferdinand, datum: 10.4.2007 21:33 „O toulavých kočkách a psech už jsme toho napsali dost - jejich odstřel je naprosto legitimní, zákonný a správný!!! Je ovšem nutné schválit vyhlášku k zákonu o myslivosti, aby mohli tyto tvory střílet opět všichni myslivci! Za honitby tvrdě platíme nájem a není možné abychom sponzorovali krmení pro domácí mazlíčky a jejich drzé pány“

Asociace profesionálních myslivců ČR.
Zkušební řád pro zkoušky loveckých psů z výkonu norování 29.3.2010
Z návrhu Ing. Libora ŘEHÁKA, Ph.D., citujeme: Obecně by mělo být plně akceptováno, že požadavky na vlastnosti loveckých psů a jejich pracovní výkonnost musí vždy vycházet z aktuálních požadavků odvětví myslivosti a provozních myslivců v honitbách. Stát (i jeho orgány) by měli velice pečlivě vážit to, jaké činnosti po myslivcích (prostřednictvím právních předpisů) požadují a porovnávat to s tím, jaké podmínky jim k tomu vytváří (např. pro likvidaci nebezpečných vektorů smrtelně nebezpečných nemocí, např. lišky obecné; likvidace desetitisíců toulavých koček aj.). Zde je možno objektivně konstatovat, že stát nejen, že nevytváří podmínky pro realizaci celospolečensky důležitých a státem vyžadovaných činností (např. likvidaci lišek, toulavých psů a koček aj.), ale dokonce do jisté míry brání jejich realizaci (např. nelogické „bezkontaktní“ zkoušky z výkonu norování nebo nepochopitelný zákaz užívat kočky při zkouškách psů). Zároveň zde citujeme výrok pana Ing. Libora Řeháka, prezidenta Asociace profesionálních myslivců, který pronesl na Konferenci o celoplošném rozšíření rysů na území ČR dne 17.2.1998: „nekontrolované šíření rysa je v rozporu s Listinou základních lidských práv a svobod“

Myslivecká statistika
v roce 2007 bylo odstřeleno 24198 toulavých koček
v roce 2008 1621 toulavých psů, 23034 toulavých koček, ve skutečnosti jich ale bude mnohem víc
94 713 osob je držitelem loveckého lístku
5 753 je v ČR celkem honiteb (z toho zhruba tisíc mají Lesy ČR)
688 je honiteb ve vlastní režii
5 065 je honiteb pronajatých
Částka z rozpočtu MZe na podporu myslivosti v roce 2005: 12,5 milionu korun, v roce 2010: 34,8 milionu korun

Kdo rád střílí
tombola Jan Fencl – bývalý ministr zemědělství (ČSSD)
Jaroslav Palas – hejtman Moravskoslezského kraje (ČSSD), předseda Českomoravské myslivecké jednoty, bývalý ministr zemědělství
Jakub Šebesta - ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce
František Brožík – bývalý místopředseda P. sněm. a Pozemkového fondu (ČSSD)
Adolf Jílek - bývalý senátor a zpravodaj zákona o myslivosti ( KDU-ČSL)
Jan Grůza – bývalý poslanec (KDU-ČSL), donedávna šéf dozorčí rady Pozemkového fondu
Pavel Dlouhý – člen ODS a podnikatel z Hluboké n/Vltavou
Vladimír Koubek – advokát z Hluboké n/Vltavou
Jaroslav Fiala – bývalý poslanec ČSSD
Pavel Kováčik – poslanec KSČM
Josef Mandík - poslanec KSČM
Jiří Blažek – člen výkonného výboru TOP 09
Martin Kvietik – spolumajitel finanční skupiny Slavia Capital, které patří Agropodnik Jihlava
Leoš Novotný – majitel obory Radějov a bývalý vlastník firmy Hamé
Jan Höck – ředitel Národního hřebčína v Kladrubech, dříve ředitel Státního zemědělské investičního fondu
Karel Kuropata – kroměřížský podnikatel, stojí za pivovary Zubr, Litovel, Holba
Lubomír Jurášek – ředitel MSK Kroměříž
Jaromír Janata – generální ředitel a spoluvlastník lihovaru v Kolíně
Oldřich Gojiš – majitel mlékárenské skupiny Interlacto
Jaroslav Haščák – spolumajitel finanční skupiny Penta
Marek Dospiva – spolumajitel finanční skupiny Penta
Pavel Kořan – předseda ČSTV a dozorčí rady Sazky
Peter Dvorský – operní zpěvák
Jaroslav Bednář – profesionální hokejista
(zdroj: časopis EURO č.21 červenec 2011)

Myslivecká kulturní mluva
Světla má veškerá zvěř včetně pernaté a loveckých psů, dravci mají oči. Slechy má srstnatá zvěř a lovečtí psi. Uši žádná zvěř nemá, kromě lidového názvu zajíce ušák uznaného pro mysliveckou mluvu.
Běhy má srstnatá zvěř a lovečtí psi. Stojáky má tetřev, tetřívek, bažant, volavka, sovy, ale i dravci zakončenými pařáty. Stojáčky má jeřábek, koroptev, orebice, holubi, hrdlička, sluka, kvíčala, krkavcovití, ale i racek s plovací blánou. Plováky mají kachny, lyska, potápka a kormorán. Vesla mají husy a běháky krocan a drop.
Klovec se říká zobákům. Klovec má však jen tetřev, tetřívek, jeřábek, bažant, krocan a orebice. Koroptev má klubec a zobák mají holubi, drop, kachny, lyska, kormorán, volavka, racek, kvíčala, sovy a dravci včetně hus (s nehtem), sluka má však píchák.
Nos je většinou u psů, má ho ale také zajíc, králík, veverka, svišť a ondatra. Divoké prase má ryj, šelmy (medvěd, liška, psík mývalovitý, rys, divoká kočka, jezevec, vydra, kuny, tchoř a lasice) mají čenich. Větrník má spárkatá zvěř.
Hlavu má veškerá zvěř.
Svírák má spárkatá zvěř pro přijímání potravy. Zajíc, králík, ondatra, veverka a svišť má hubu s vousy. Mordu má medvěd, liška, psík mývalovitý, rys, jezevec a lovecký pes, vydra má ale mordu se štětinami. Kuny a lasice mají mordičku.
Lízák má spárkatá zvěř, vlk, liška a psík mývalovitý, ostatní zvěř má prostě jazyk. Kelce jsou název pro horní špičáky jelena, divoká prasata mají zbraně, kňour v dolní čelisti páráky v horní klektáky, bachyně má háky. Zajíc, svišť a ondatra mají hlodáky, či struhy, veverky jen hlodáky a medvěd, liška, jezevec, rys, divoká kočka či vydra mají trháky.

Myslivci v médiích
Myslivec si spletl ženu s divokým prasetem a střelil ji do břicha (novinky.cz 14.10.2014)
Na kance! Mníšek si terorizovat nedáme (aktualne.centrum.cz/domaci/fotogalerie/2013/12/01/ 6.12.2013)
Myslivecká statistika: přes 58 milionů zastřelených kusů za 88 let (akutalne.centrum.cz/ekonomika//fotogalerie/2013/11/29/ 6.12.2013)
Poznámka redakce: neuvádí se zde ale, že jen v roce 2008 lidoví myslivci zastřelili 24.198 údajně toulavých koček a 1.621 údajně toulavých psů:-( zdroj: týdeník Euro, č. 21/ červenec 2011
Myslivec postřelil kolegu, jeho stav je vážný (novinky.cz 2.10.2013)
Nehody budou vždy, nejde jim zabránit, říká po tragédii šéf myslivců (brno.idnes.cz 12.8.2013)
Místo srny myslivec na Vyškovsku zastřelil mladého muže. Spal v trávě
(brno.idnes.cz 5.8.2013)
Myslivci zastřelili 400 koček, většinou prý byly bez domova
(denik.cz/kraj vysocina/ 26.5.2013)
Myslivec střelil prase, pak dostal infarkt a zemřel (novinky.cz/krimi/ 3.5.13)
Zmrzačili jezevčíka postižené Sabinky! Střílel myslivec nebo jeho desetiletý vnuk? (tn.nova.cz/zprávy/domaci/ 30.4.2013)
Rys umírá pod palbou myslivců a pytláků (idnes.cz 15.9.2005)
Myslivec zastřelil v lese psa (ČT1 31.1.2007)
Myslivci protestují. Vadí jim Večerníček (10.3.2007)
Nová studie: Zvěř ničí lesy. Škody přesahují miliardu (aktualne.cz 26.10.2007)
Myslivec zastřelil dva psy (Českolipský deník 10.11. 07)
Při honu na kachny myslivec zastřelil svou třináctiletou dceru (novinky.cz 11. září 2008)
Myslivec zastřelil svou dceru: Je odsouzen, ale do vězení nejde (Blesk.cz 31.3.2009)
Pitva: Myslivec zastřelil přítelkyni, pak sebe (Klatovský deník.cz 10.4.2009)
Myslivec zastřelil cvičeného armádního psa za sto tisíc (idnes.cz 9.10.2009)
Myslivec zastřelil kulovnicí kolegu při honu na Plzeňsku (idnes.cz 16.12.2009)
Kočka (Černé ovce 19.11.2009) 30. července 2009 byla myslivcem postřelena kočka manželů Kodejšových, kteří žijí u lesa v obci Černěves u Litoměřic. Měli svědky, podali TrO, případ odložen, viník neznámý, komentář zde
Myslivci do lesa nepatří... (blog. idnes.cz 16.12.2009)
Myslivec při honu na Plzeňsku střelil kolegu do srdce (aktualne.cz 16.11.2009)
Volební programy 2010 – Myslivost (wiki.aktualne.cz 2010)
Sněmovnou znělo halali, místo poslanců zasedly kamizoly (aktualne.cz 19.2.2010)
Mizící chráněný rys ostrovid (ČT1 Reportéři 11.5. 2010)
Myslivec zastřelil brokovnicí roční štěně (novinky.cz 26.7.2010)
Bývalý myslivec zastřelil psa. Druhého zbil železnou tyčí (tn.nova 26.7.2010)
Myslivce na lovu divočáků zabila kulka z kolegovy zbraně (novinky.cz 28.10.2010)
Při honu byl zezadu kolegou postřelen myslivec (aktualne.cz 26.12.2010)
Myslivec zastřelil svého kolegu při nabíjení pušky (aktualně.cz 18.5.2011)
Chytání zvěře do želez (ceskátelevize.cz nedej se 18.12.2011)
Myslivec vyfocený u zakázané pasti vyvázl s pokutou. Ochránci se bouří (idnes.cz 30.1.2012)
Myslivec se zastřelil při slézání z posedu (deník.cz 30.1.2012)
Myslivci, kulturní památka chráněná státem.Tak pozor (aktualne.cz 22.2.2012)
V bažantnici zastřelil myslivec svého kolegu (novinky.cz 10.2.2012)
Jeleni devastují lesy, Bendl na ně chce poslat lovce (aktualne.cz 21.2.2012)
Myslivci zamířili. Příští trefou má být UNESCO (denik.cz. 5.3.2012)
Žaloval myslivce za zastřelení psa. Nakonec málem sám platil 140 tisíc (idnes.cz 18.3.2012)
Myslivci smutní, šance na zápis do seznamu UNESCO mizí (aktualne.cz 18.3.2012)
Dívku z Česka trefila na houpačce na Slovensku kulka vypálená na lišku (Novinky.cz 27.3.2012)
Postřelená dívka leží v nemocnici, zasáhla jí nešťastnou náhodou kulka (tn.nova.cz 27.3.2012)
Myslivec z Klatovska se zabil pádem z posedu (novinky.cz 2.8.2012)
Myslivec v Balinách zastřelil kocoura, případ šetří policie (regiony.impuls.cz 21.8.2012)
Při honu na Vysočině byl postřelen 75letý muž, zemřel v nemocnici (deník.cz 18.11.2012)
Po skončení honu na Královéhradecku našli mrtvého myslivce (novinky.cz 10.12.2012)
Na Jesenicku byl na honu postřelen myslivec (novinky.cz 27.12.2012)
Tabulka - honební plocha, počet honiteb a myslivců Zemědělci chtějí změnu zákona o myslivosti. Myslivci tvrdí, že to je zbytečné
(deník.cz. 2.2.2013)

Myslivec cílil na prase, místo toho trefil zemědělce. Od soudu dostal podmínku (novinky.cz 13.2.2013)
Rok 2013 bude ve znamení myslivosti (m.prvnizprávy.cz/kultura/29.3.2013)


Protest Mezinárodního PEN klubu
proti návrhu zařazení české myslivosti
do nehmotného kulturního dědictví UNESCO

adresovaný ministryni kultury


Kdo s koho?
(Otokar Štěrba)
Se střílením jsem začal už jako dítě. Nejprve prakem, potom vzduchovkou. Pak jsem se stal myslivcem a střílel zvířata brokovnicí a kulovnicí. Máte-li na takové zbrani dalekohled, není nic těžkého trefit se přesně do živého terče. Střílel jsem malé i velké ptáky, jeřába, dropa, volavku, orla, všechny do sbírek, a zúčastnil jsem se honů na zajíce a bažanty, kde se střílí jako u Verdunu. Chlupy a peří létají v chuchvalcích a krev teče proudem. Pokračování.

Zpět