Oznámení


Petice za účinnou ochranu proti týrání
 7. března 2009, redakce
Dosavadní výsledky petiční kampaně


Zpráva o ukončení petiční kampaně

Potvrzení o předání 6.1.2009 jsme předali Petičnímu výboru PS ČR dalších 49 petičních listů s 1248 podpisy. Petiční kampaň
trvala od 20.5.2003 a podpořilo ji už 20.092 občanů ČR. Děkujeme vám za podporu. Díky vám se podařilo prosadit zvýšení trestní odpovědnosti za zabití či ublížení na zdraví týraných zvířat v novém Trestním zákoníku a snížit trestní odpovědnosti dětí na 14 let.
Postihu za týrání a zanedbávání zvířat se týkají § 302 a § 303. Radujeme se z úspěchu, ale zároveň s tím pozbyla petice ve stávajícím znění své opodstatnění, proto jsme jí ukončili.
6.2.2009 přišla odpověď pana poslance Pavla Bohatce - viz zde:Zpráva o petiční kampani
Odpověď Petičního výboru PSP ČR
11. března 2008 jsme předali Petičnímu výboru PS ČR dalších 59 petičních listů PETICE ZA ÚČINNOU OCHRANU ZVÍŘAT PROTI TÝRÁNÍ s 2 503 podpisy občanů, kteří se ztotožňují s uvedenými požadavky a svými podpisy naší petiční kampaň podpořili. Petice trvá již od 20.5.2003, celkový počet signatářů k dnešnímu dni činí 18 452 občanů ČR. Všechny petiční listy byly Petičnímu výboru PS ČR řádně předané, předání potvrzené a archivované. Odpověď pana poslance, MVDr. Pavla Bohatce jsme obdrželi 4. dubna – viz kopie. PETIČNÍ KAMPAŇ POKRAČUJE dokud nebude požadavkům vyhověno. Prosíme, posílejte podpisy. Díky.

Naše odpověď


Zpráva o petiční kampani
za účinnou ochranu zvířat před týráním


Petice trvá od 20.5.2003, celkový počet signatářů činí 15 949 občanů ČR, kteří se s požadavky ztotožnili a petiční kampaň podpořili. Petice se týká především zvýšení dolní i horní hranice trestní odpovědnosti za týrání zvířat, tedy přijetí novely Tr. zákona, ve které je k našim požadavkům přihlédnuto, ale přijetí novely bylo odloženo v dubnu 2006 (kvůli volbám). Dalším požadavkem Petice je začlenění Výchovy k úctě k životu do osnov základních škol. Ale ani tento požadavek nebyl splněn, ačkoliv týrání zvířat dětmi setrvale stoupá. 10.1.08 jsme podali Petičnímu výboru PS další várku podpisů. 7.2.08 přišla odpověď pana poslance Pavla Bohatce. S jeho odpovědí Vás seznamujeme zde:

Naše odpověďPetiční kampaň je úspěšná,
a to především díky vám všem, kteří se na ní podílíte. Do dnešního dne jsme vybrali celkem 15. 942 podpisů, z toho jsme 10. 1. 2008 podali Petičnímu výboru Poslanecké sněmovny 893 podpisů. Dosáhli jsme změny v návrhu nového trestního zákona, a sice § 271 Týrání zvířat, a to zvýšení trestní zodpovědnosti odnětím svobody od 6 měsíců do 5 let, jehož přijetí je však už druhý rok odkládáno. Dokud se nám nepodaří prosadit požadované změny, bude petiční kampaň pokračovat i nadále. Děkujeme vám, s odpovědí Petičního výboru PS ČR, vás seznámíme. 11. 1. 2008


● Petiční kampaň je úspěšná, a to především díky vám všem, kteří jste se na ní podíleli, se podařilo zvýšit dolní i horní hranici trestů za týrání zvířat a snížit hranici trestní odpovědnosti na 14 let. Do dnešního dne jsme vybrali celkem 13. 721 podpisů, z toho jsme 30. 3. 06 podali Petičnímu výboru Poslanecké sněmovny dalších 1. 274 podpisů. Dokud se nám nepodaří prosadit požadované změny, bude petiční kampaň pokračovat i nadále. Děkujeme vám, s odpovědí JUDr. Zuzky Ruibrové, předsedkyně Petičního výboru PS ČR, vás seznámíme.
5. 5. 2006
Seznamujeme vás s odpovědí JUDr. Zuzky Ruibrové, předsedkyně Petičního výboru PS ČR30. srpna 2005 jsme předali Petičnímu výboru PS ČR dalších 62 listů Petice za účinnou ochranu zvířat proti týrání s 1. 447 podpisy.
Do dnešního dne jsme vybrali celkem 12. 407 podpisů občanů ČR, kteří se ztotožňují s uvedenými požadavky a svými podpisy naší petiční kampaň podpořili. Děkujeme vám.31. května 05 jsme předali Petičnímu výboru OS ČR 91 listů Petice za účinnou ochranu zvířat proti týrání s 2 277 podpisy občanů ČR, kteří se ztotožňují s uvedenými požadavky a svými podpisy naší petiční kampaň podpořili.
S odpovědí paní JUDr. Zuzky Rujbrové, předsedkyně petičního výboru se můžete seznámit. /viz kopie/ klik pro zvětšení obrázku
Vzhledem k tomu, že pozměňovacích návrhů změn zákona na ochranu zvířat proti týrání bylo tolik, rozhodla PS opakovat druhé čtení po prázdninách. K požadavkům naší petice bude přihlédnuto, proto petiční kampaň pokračuje i nadále. Během června nám přibylo dalších pár set podpisů a tak
neváhejte, stahujte si petiční arch z rubriky Petice /Petice za účinnou ochranu zvířat před týráním/, nebo si nám o ni napište >na e-mail: prava.kocek@atlas.cz
a sbírejte podpisy seč Vám síly stačí.

Zvířata Vaší pomoc zasluhují a naléhavě potřebují. Děkujeme.Druhá odpověď paní JUDr. Zuzky Rujbrové, předsedkyně petičního výboru PS, 8 683 signatářům Petice za účinnou ochranu zvířat před týráním a naše stanovisko.

S politováním konstatujeme, že ani druhá odpověď paní JUDr. Zuzky Rujbrové, předsedkyně Petičního výboru PS /viz. kopie/, nás nepřesvědčila o výrazném posunu k námi požadované nápravě v účinné ochraně zvířat před týráním.
Vzhledem k tomu, že nebylo přihlédnuto k navrhovanému začlenění Výchovy úcty k životu do osnov základních škol, zní závěrečné vyjádření paní předsedkyně spíš jako zbožné přání, než skutečné úsilí o zlepšení přístupu a vztahu občanů ke zvířatům.Petice za účinnou ochranu zvířat před týráním

V petiční kampani, kterou jsme inicovali společně se Svobodou zvířat, Spisovateli za práva zvířat a Ligou na ochranu zvířat, za účelem snížení hranice trestní odpovědnosti mladistvých na 14 let, a zároveň zavedením Výchovy úcty k životu do osnov základních škol, jsme do dnešního dne vybrali celkem 8 683 podpisů. Z toho jsme, 18. 1. 04, podali Petičnímu výboru Poslanecké sněmovny 3 535 podpisů a 4. 8. 04, 4 969 podpisů. První odpověď JUDr. Zuzky Rujbrové, předsedkyně petičního výboru, nebyla příliš uspokojivá /viz. kopie/

na druhou čekáme a budeme Vás informovat.
Zpět