Zákony
Právní pomoc kočkám a zvířatům v nouzi

Stát je povinen se postarat o opuštěná zvířata
 21. června 2009, Redakce


Tak zněl verdikt Nejvyššího soudu ke při paní Eugénie Sychrovské, provozovatelky útulku pro psy Na Bouchalce. s Českou republikou. Opuštěná zvířata jsou majetkem státu, který se o ně musí postarat, což znamená zaplatit péči o ně provozovatelům útulků. Soudci Nejvyššího soudu rozhodli, že se stát musí postarat i o psy, kterých se majitelé zřekli ze zdravotních, finančních či jiných důvodů, protože náklady na útulky jsou levnější než řešení potíží s toulavými psy, které by nastaly, kdyby je lidé do útulků nedali. Senát Nejvyššího soudu doporučil obcím, aby předcházely nezodpovědnému jednání vlastníků psů se zvířaty, jako např. množení, omezování potravy, vet. péče, vyhánění atd., ukládáním místních poplatků za psa při horní hranici. Viz odkaz na článek-zprávu aktuálně.cz.
Dobrá zpráva pro zřizovatele útulků! I když se netýká útulků pro opuštěné, ztracené a toulavé kočky, nedejte se odradit, zaregistrujte občanská sdružení, zřizujte útulky a depozita pro opuštěné kočky, přihlaste se na odborný kurz odchytu a žádejte od obcí smlouvu o úhradě péče (Útulky mohou být obecní nebo soukromé, pracující na základu smlouvy s obcí).
Zákon na ochranu zvířat včetně §13 b Opuštěná a toulavá zvířata platí i pro kočky, jak vyplývá z výkladu Novely zákona na ochranu zvířat - § 13 b , ze Základních právních předpisů ochrany zvířat a z Ochrany opuštěných a nalezených zvířat. Česká republika jako první z posttotalitních zemí schválila zákon na ochranu zvířat již v roce 1992, od té doby byl několikrát novelizován. Náš zákon na ochranu zvířat před týráním a o péči o opuštěná zvířata je dobrý. Povinnost obcí pečovat o opuštěná a ztracená zvířata je jasně stanovena v Občanském zákoníku. Jde jen o to přimět státní správu (obce, města, SMO), orgány střešní ochrany (MZe, ÚKOZ) a občany ČR, aby ho dodržovali!!!
Zpět