Zákony
Právní pomoc kočkám a zvířatům v nouzi

Podmínky pro neobchodní přesuny zvířat
 18. září 2013, Redakce


Podmínky pro neobchodní přesuny zvířat
zájmových chovů v EU

Podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 998/ 2003/ES se ve stručnosti jedná o tyto podmínky: pro vstup či tranzit 1 či více zvířat v zájmovém chovu starších 3měsíce do členských či přes členské státy EU musí být tato označena mikročipem ISO 11784 či 11785, musí mít v Europasu platné očkování proti vzteklině, musí být 24 hodin před cestou klinicky vyšetřena u veta, dobrý zdravotní stav, způsobilost k cestě zaznamenán v Europasu a doplněn veterinárním osvědčením týkajícím se nákazové situace vztekliny v místě původu zvířat a vystaveným místně příslušnou krajskou veterinární správou. Více zde.
Zpět