Zákony
Právní pomoc kočkám a zvířatům v nouzi

Volný pohyb domácích koček a psů
 10.května 2013, Redakce


Poslední dobou se na nás často obracejí ochránci a majitelé koček a psů s dotazem, zda obce mají oprávnění požadovat od občanů, aby svým domácím zvířatům zabránili vnikat na cizí pozemky? Bohužel, obce na to právo mají podle § 127 Občanského zákoníku, který majitelům chovaných zvířat ukládá povinnost nenechat je vnikat na cizí pozemky a počínat si tak, aby nedocházelo k narušení vlastnických práv včetně případných škod viz. Toto je dobré vědět než své kočičky či pejsky vypustíte ven. Horší to ale bude, až 1.1.2014 vstoupí v platnost nový Občanský zákoník, kde podle § 959 (1) a (2) jsou majitelé povinni uhradit případné škody způsobené jejich zvířaty vniklými na cizí pozemek a navíc vniklá zvířata, která způsobí škodu, mohou být zadržena poškozenými do uplatnění náhrady škody, ale nejdéle 8 dnů. Tak, pozor na to!!!
Zpět