Zákony
Právní pomoc kočkám a zvířatům v nouzi

12. novela zákona na ochranu zvířat proti týrání
 23. října 2012, Redakce


Seznamte se s 12. novelou zákona OZT, kterou 9. 10. 2012 podepsal pan president Klaus. Domníváme se, že přijaté znění není přínosem ochrany zvířat proti týrání, natož opuštěným a doposud beztrestně likvidovaným kočkám? Zásadní prokazatelný problém našeho zákona OZT je zejména v tom, že nefunguje, protože i po 21 letech od jeho přijetí počet týraných zvířat setrvale stoupá, zatímco počet usvědčených a odsouzených pachatelů viz včetně podnětů zahájení správního řízení úřady ORP viz klesá. § 5 (důvod usmrcení zvířete) odstavec 2 g (regulace populace zvířat), kde nově přibylo „regulací populace zvířat se rozumí soubor soustavně prováděných preventivních opatření, která mají přispět k udržení populace v určité zdravotní a genetické kvalitě, zejména omezením nepřirozené nabídky potravních zdrojů a možností rozmnožování populace, je nejen krajně nehumánní a kontraproduktivní, protože zvířata se množí bez ohledu na zdroj potravy naopak v době ohrožení populace více, aby případné ztráty pokryla, navíc ale neexistuje v žádném vyspělém členském státě EU a světa, ani v závazné Evropské konvenci ochrany zvířat zájmových chovů viz. A ten nový §27b (zákaz chovu zvířat, propadnutí a zabrání týraného zvířete), kde nyní místo soudu může obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodnout o uložení zákazu chovu zvířat ve správním přestupkovém řízení, bude také zcela dysfunkční, neboť obce se z vlastní vůle nebudou v přestupkových řízeních angažovat. Dtto platí o § 13b (toulavá a opuštěná zvířata) odstavci 1, kde zůstalo zachováno „obec může k regulaci populace toulavých a opuštěných zvířat provést, d) podporu činnosti k uskutečnění regulace populace omezováním nekontrolovaných zdrojů potravy a neplánovaného rozmnožování psů a koček. Čili další novela zákona OZT k horšímu:-( Prosíme pomozte najít zdatné legislativce na petici za účinný zákon na ochranu zvířat proti týrání.
Zpět