Zákony
Právní pomoc kočkám a zvířatům v nouzi

Program ochrany zvířat, situace v roce 2011
 10. srpna 2012, Redakce


Honza Bulletin „PROGRAM OCHRANY ZVÍŘAT v roce 2011” obsahuje informace o ochraně zvířat a péči o jejich pohodu v České republice (ČR) za období od roku 1993 do roku 2011

Plán kontrolní činnosti se upravoval v průběhu roku. Mimo plánované kontroly se uskutečnily i kontroly neplánované, které vyplývaly ze změn v průběhu roku podle podaných podnětů a stížností občanů a organizací s podezřením na týrání zvířat a postoupených podnětů z jiných správních orgánů. Dále kontroly na základě negativních zjištění a havarijní situací včetně prověřování chovů na základě podnětů z jatek a následné plnění pokynů uložených k nápravě. Dále se jednalo o mimořádné kontrolní akce organizované SVS případně KVS a kontroly sledované jiným orgánem (MZe, MŽP).

Za rok 2011 provedli inspektoři KVS 10 212 (rok 2010: 12 841 kontrol, rok 2009: 14 688 kontrol). Závady byly zjištěny celkem při 821 akcích (rok 2009: 880 případů, rok 2010: 791) a týkaly se 316 336 zvířat (rok 2009: 78 181 zvíře, rok 2010: 373 762 zvířata). Počet podnětů podle zákona OZT k zahájení správního řízení úřady ORP v roce 2011 mírně poklesl na 430 oproti 442 podnětům v roce 2010 s tím, že byly využívány i další sankce.

Podle sdělení Ministerstva spravedlnosti bylo za týrání zvířat podle trestního zákona celkem v období od 1993 stíháno 697 a odsouzeno 375 osob. V roce 2011 bylo pro tento trestný čin stíháno 16, obžalováno 13 a odsouzeno 25 osob; zkrácené přípravné řízení proběhlo s 78 osobami

Zdroj: Program ochrany zvířat v roce 2011, kde se dozvíte veškeré podrobnosti včetně odkazů na přílohy zde

Program ochrany zvířat v roce 2009
Program ochrany zvířat v roce 2008
Program ochrany zvířat v roce 2007
Zpět