Zákony
Právní pomoc kočkám a zvířatům v nouzi

Švýcarsko: Novela zákona na ochranu zvířat
 srpen 2008, Redakce


V srpnu 2008 vešel ve Švýcarsku v platnost nový zákon na ochranu zvířat. Tento zákon by měl ochraňovat domácí a hospodářská zvířata před izolací a nepřirozenými životními podmínkami.
Sociální zvířata, jako například morče, musí být chována minimálně v párech. Držet v osamění jedno morče, králíka, ptáka nebo podobné zvíře, je nyní zakázáno. Švýcarští farmáři musí aplikovat nový zákon také na hospodářská zvířata. Telata mohou být držena pouze ve skupinách a s výběhem.
Jsou také nové minimální velikosti stájí a klecí.
  • 0.5 m² pro dvě morčata
  • 14 x 30 cm pro nosnice (klecový chov je zakázán již 27 let)
  • 12 m² pro koně
Majitelé psa jsou povinni absolvovat vzdělávací kurz péče o psa, který zahrnuje jak teoretický, tak praktický trénink.
Kurz je povinný i pro starší dámy, které mají např. pouze pudla.
Krávy není dovoleno držet ve stáji déle než dva týdny v jednom kuse. Musí být minimálně 90 dní v roce chovány free-range, což zahrnuje 30 dní výběhu v zimě. Hlodavci musí být drženi v prostředí, které nejvíce odpovídá jejich přirozeným potřebám. Musí jim být poskytnut materiál na hlodání a hobliny jako podestýlka. Státní veterináři vysvětlují: „Úctu a respekt dlužíme i malým zvířatům.“
Vedle úcty k člověku švýcarská ústava zahrnuje také pojem „úcty k živé bytosti“.
zdroj:
Süddeutsche Zeitung, 28.08.08, www.sueddeutsche.de/Zpět