Oznámení


Modlitba za zvířata
 Redakce, aktualizace 17.2.2011


Modlitba za zvířata

Vyslyš, ó Bože, naši pokornou modlitbu, za naše přátele - zvířata, zvláště pak za ta, která trpí, za ta, která lidé loví, která jsou ztracená nebo opuštěná nebo poděšená nebo hladová, za všechna, které je nutno usmrtit. Žádáme pro ně veškerou Tvou milost a slitování a pro ty, kteří s nimi nakládají, žádáme soucitné srdce, jemné ruce a laskavá slova. Učiň z nás samotných opravdové přátele zvířat a učiň, abychom sdíleli požehnání milosrdenství.
(Albert Schweitzer)
-----------


Modlitba kočky bez domova

snad toho tolik nežádám, Pane
chci jen svůj vlastní domov
a vědět, kdy bude další jídlo v misce
místo těch odpadků, které mi házejí

už jsem venku v zimě hrozně dlouho
a snažím se s tím vyrovnat jak nejlíp dovedu
ale dosud jsem nezapomněla
na dotek jemné hladící ruky

o vánocích se dívám do oken domů
na kočky co dřímají u krbu s plným bříškem
ach jak bych ráda měla bedničku v kuchyni
a dobré jídlo

u mě to bylo také tak – vánoční cingrlátka a dárkový balení
ale brzo jsem je přestala bavit
tak mě vyšoupli ven se smetím
a já pořád nevím, co jsem udělala špatně

já toho vážně nechci moc
teď jsem jen kost a kůže
já chci jen domov
kdo mi pomůže?
(Anonym)
-----------


Modlitba psa

- Buď ke mně laskavý, můj milovaný pane, neboť na tomto světě není srdce vděčnějšího za laskavost než moje
- Nelámej mi duši klackem, neboť i když mezi ranami ti lížu ruce, rychleji mě naučíš co chceš tvou trpělivostí a pochopením.
- Mluv na mě často, neboť tvůj hlas je pro mně tou nejsladší hudbou, což jistě víš z toho, jak horlivě vrtím ocasem, když k mým čekajícím uším dolehne zvuk tvých kroků.
- Když je zima a déšť, nech mě prosím uvnitř - jsem domestikované zvíře, už neuvyklé krutým živlům... a nežádám o větší slávu než o výsadu sedět ti u nohou poblíž krbu...a i kdybys neměl domov, raději bych tě následoval sněhem a ledem než bych ležel na nejměkčím polštáři toho nejteplejšího domova na zemi...protože jsi můj bůh... a já jsem ten kdo tě oddaně uctívá.
- Ať je v mé misce stále dost čerstvé vody - sice bych ti nic nevyčítal, kdyby byla prázdná, ale neumím ti říct, kdy trpím žízní. Dávej mi čistou stravu, abych byl zdravý, mohl skákat a hrát si a poslouchat tě, kráčet po tvém boku a být připraven, ochotný a schopný tě bránit celým tělem, pokud by tvůj život byl v nebezpečí.
- Milovaný pane, pokud by se Nejvyšší rozhodl zbavit mě zdraví nebo zraku, neodvracej se ode mne. Drž mě jemně v náručí, až půjdu na věčný odpočinek...budu tě opouštět a vědět s posledním dechem, že můj osud byl vždy nejbezpečnější v tvých rukou
(Anonym)
-----------


Duhový most

Na nebesích je místo, kterému se říká Duhový most. Když umře zvíře, zvláště takové, které bylo někomu blízké, odchází za tento Duhový most. Pro naše milé kamarády tam jsou louky a kopce kde mohou běhat a společně si hrát. Je tam spousta jídla, vody, slunečního svitu a naši přátelé jsou v teple a pohodlí.

Všechna nemocná a stará zvířata jsou opět zdravá a při síle, kdo byl zraněn nebo zmrzačený, je nyní opět silný a zdravý - tak jak si ho v našich snech pamatujeme z dávných dnů a již minulých časů. Zvířata jsou šťastná a spokojená až na jednu maličkost: všechna postrádají někoho velmi zvláštního, někoho koho opustila.

Hrají si a běhají spolu, ale přijde den kdy se jedno náhle zastaví a hledí do dálky. Jeho jasné oči pátravě pozorují, netrpělivé tělo se začíná chvět. Náhle vyběhne ze skupinky zvířat, letí přes zelené louky, rychleji a rychleji.

Až se nakonec ty a tvůj kamarád sejdete v nesmírné radosti. Déšť šťastných polibků pokrývá tvou tvář, tvé ruce opět hladí milovanou hlavičku, znovu hledíš do těch přenádherných důvěřivých očí jež nadlouho zmizely z tvého života, ale nikdy z tvého srdce.

A přes Duhový most půjdete spolu a nikdy se už nerozejdete."
(Paul. C. Dahm)

Nyní zapněte reproduktor a otevřete stránku: www.indigo.org/rainbow/
-----------


Schoulené ve stínu pavlačí
(Jana Šušlíková)

Schoulené ve stínu pavlačí,
tam – v samotě s nevinnou tváří.
Vzdorují tiše kalendáři
dnům, kdy bříšku jídlo nestačí.

Dvě tlapky, které smutně nocí bloudí,
od zimy k létu – hladu k nasycení.
Je člověk tím – jenž bezohledně soudí
kde není duše – lidskosti víc není.

Schoulený ve stínu pavlačí,
kožíšek promoklý dřímá.
Jen chladné srdce nedojímá
co bouřek dál jej nasmáčí.

Kdo bez pokory vymění
čtyřnohou lásku za jmění.
Jakoby duši křídla sňal
pro pýchu soucit zaprodal …
-----------


Modlitba
(Jana Šušlíková)

Nezvaná lítost do ticha,
růženec pláče pod rukami
s bolestí trnů hany krále.

Ze svatostánku v katedrále
upíjí hořkost kalicha
duch boží volán modlitbami.

Prosíme pane za všechny již spící
toulavé pejsky i tlapky kočičí.
Zažehni plamen v lidech milující
co láskou jest – ať neničí.
Amen…
-----------


Modlitba sv. Františka z Assisi

Pane,

udělej ze mne nástroj svého pokoje:
kde je nenávist, tam ať přináším lásku,
kde je křivda, ať přináším odpuštění,
kde je nesvár, ať přináším jednotu,
kde je omyl, ať přináším pravdu,
kde je pochybnost, ať přináším víru,
kde je zoufalství, ať přináším naději,
kde je temnota, ať přináším světlo,
kde je smutek, ať přináším radost.

Pane, učiň, ať nechci tolik
být utěšován, jako spíše utěšovat,
být chápán, jako spíše chápat,
být milován, jako spíše milovat.

Neboť tak jest:

kdo se dává, ten přijímá,
kdo na sebe zapomíná, ten je nalézán,
kdo odpouští, tomu se odpouští,
kdo umírá, ten povstává k věčnému životu.
-----------


Modlitba za bezbranné

(Jitka Badoučková, ze sbírky Láska je lidský med)

Štěstí, kterého se mi nedostalo,
Na zrní, Bože, proměň pro hladové ptáky.
A kdyby to snad bylo ještě málo,
můj smích si vezmi, ten se hodí taky.

Radost, která mi byla odepřena,
Dej smutným očím za mřížemi klecí.
Kdyby to nestačilo, uber z mého věna,
naber si klidně plný vůz mých věcí.

Láskou, s kterou se celý život míjím,
nasyť všechny ty němé, utrápené duše.
Dej ji i myším, žábám, můrám, zmijím.
Mým malým sestrám bude tolik slušet.

Prasatům, koním, králíkům i kravám
(ti všichni jsou mí milovaní bratři)
ji rozdrob do žlabů, já jim ji ráda dávám:
těm čistým tvorům, kterým právem patří.
Zpět