O kočkách > Zdraví


Antikoagulační rodenticidy - smrtelné nebezpečí
 2. září 2011, MVDr. Jan Bicek


Tyto látky často způsobují intoxikace domácích zvířat a jsou snad nejčastěji používaným jedem při záměrných otravách zvířat, především potkanů. Jedná se nejčastěji o granulovanou nástrahu růžové barvy. Princip otravy spočívá v tom, že je narušena srážlivost krve. Tento jed soutěží v těle otráveného s vitaminem K, který je velmi důležitý pro krevní srážlivost. Tato látka se s úspěchem používá pro trávení potkanů z toho důvodu, že působí pomalu. Potkan, který pozře tyto granule, neuhyne ihned. Pokud by tomu tak bylo, ostatní potkani by se již nástrahy nedotkli. Jsou to velmi inteligentní tvorové. Potrava tedy není pro ostatní potkany potenciálně závadná a ti ji též pozřou. Jedinci poté během několika dní nepozorovaně někde v úkrytu uhynou na vykrvácení.
Bohužel tento jed tímto způsobem funguje u všech zvířat a samozřejmě i u lidí. Největší nebezpečí představuje právě pro kočky, psy a tyto lákavě růžové granulky můžou být zajímavé a lákavé i pro děti!! V poslední době jsme se na klinice setkali hned s několika případy. Pokud majitel zjistí, že kočka či pes pozřeli granule a okamžitě přijede na kliniku, je možné u zvířete vyvolat zvracení a neštěstí je zažehnáno. Pokud již došlo ke vstřebání jedu, podává se dlouhodobě vitamin K a pacientovi žádné velké nebezpečí nehrozí. Pokud ale majitel zjistí, že zvíře pozřelo granule před několika dny, může být stav pacienta již kritický.!!!!!!!!
V první fázi postižení se objevuje krvácení z nosu, tlamy, řitního otvoru, pacient je slabý, ospalý, dušný, může se objevit krev v trusu či moči. Ve druhé fázi již dochází ke krvácení do podkoží, svalů, tělních dutin (dutina břišní, dutina hrudní). Každý sebemenší pohyb či úder způsobí krvácení.Tento stav je kritický a ve většině případů končí smrtí pacienta.V tuto chvíli je nutná hospitalizace pacienta, nasazení léků a velmi důležitá je krevní transfuse. Ale i přes intenzivní péči není prognóza pacienta dobrá.
Tímto textem bychom rádi apelovali na ty, kteří tyto jedy i přes zmíněná nebezpečí používají, aby je řádně zabezpečili před nevítanou návštěvou nejen vlastních mazlíčků.
MVDr. Jan Bicek (7.3.2011)
Zpět