O kočkách > Zdraví


Ledviny pod lupou
 30. srpna 2004, MVDr. Tomáš Fiala
Nejdůležitější funkcí ledvin je, jak pravděpodobně každý ví, odvádět z organismu odpadní látky vznikající trávicími a jinými metabolickými pochody (například vylučování látek dodaných do těla jako léčiva).

 Nejdůležitější funkcí ledvin je, jak pravděpodobně každý ví, odvádět z organismu odpadní látky vznikající trávicími a jinými metabolickými pochody (například vylučování látek dodaných do těla jako léčiva). Tyto splodiny jsou vylučovány filtračním systémem ledvin, kam se ale většinou dostávají upravené krevní cestou z jater. Další důležitá funkce tkví v udržování rovnovážného stavu v hospodaření s vodou a ionty (tzv. acidobazická rovnováha). Tyto funkce však už vyžadují mnohem větší provázanost orgánových systémů, a to hlavně s cirkulační soustavou prostřednictvím nervové a hormonální soustavy. Souladem těchto systémů je zajištěn bezproblémový chod organismu. Ledviny jsou nejen cílem mnoha hormonálních poslíčků, ale také ve své tkáni tvoří hormony jež se jednak podílejí v regulaci výše zmíněných pochodů (regulace krevního tlaku), ale jsou třeba také zodpovědné za tvorbu červených krvinek. To znamená, že ledvinná tkáň není tvořena pouze filtračními tělísky (tzv. glomeruly) a systémem sběrných kanálků podílejících se na iontové výměně a zahušťování moči ústící do močové pánvičky, ale též dalšími důležitými strukturami v souhře orgánových systémů těla. Na ledvinou pánvičku je napojen močovod jež plynule odvádí moč do sběrného centra, močového měchýře. Návratu moči do ledvin brání uzávěr močovodů chlopní, což je důležité v ochranném systému močového aparátu. Močový měchýř navazuje na močovou rouru jež tvoří konečný úsek močového systému. U samců do močové roury ústí ještě pohlavní vývody, tj. chámovody a přídatné pohlavní žlázy důležité v rozmnožování. U psů se k přídatným pohlavním žlázám řadí prostata (předstojná žláza), u kocourů prostata a bulbouretrální žlázy. U samic močová roura ústí do pochvy. Úzká souvislost těchto dvou systémů nesmí být opomenuta při onemocnění dolních cest močových (močová roura a močový měchýř).

 Takovýto zjednodušený popis močového aparátu ukazuje složitost systému a nutnost specializace při řešení problémů v souladu s provázaností celého organismu.
 Příznaky onemocnění močových cest mohou být nenápadné a pro majitele z počátku nerozpoznatelné. Zvláště vrozené vady orgánů a infekce dolních močových cest získaných v ranném věku mohou být pro rozpoznání, zejména novopečeným chovatelem, problematické. Proto je důležité při podezření na onemocnění vždy při preventivní prohlídce (např. očkování) veterináře upozornit na podezřelé okolnosti a případně si už před návštěvou připravit moč zvířete (nejlépe ranní). Váš veterinář pak zhodnotí situaci, a případně vás odešle k odborníkovi.
 Typické příznaky postižení selhání ledvin (objevují se bohužel až při poškození více jak 75% ledvinné tkáně) jsou zvýšený příjem tekutin a zvýšená frekvence močení. V pokročilejším stavu pak nechutenství, únava, spavost, zvracení, zápach z tlamy, vřídky v dutině ústní, zrychlené dýchání, nervové problémy (třes, špatná reakce na okolí atd.). Příznaky zažívacích potíží jsou dány toxickým působením látkových zplodin na sliznice zažívacího aparátu (např. viditelné vředy v dutině ústní). Slabost je dána vyčerpáním organismu akumulací toxinů a určitým stupněm chudokrevnosti. Dýchání může být zrychleno následkem překyselení organismu a možným ucpáním cév v plicích atd. Tyto příznaky však už věstí konečné stádium choroby selhání ledvin, proto při abnormálním chování (zvýšený příjem tekutin, časté venčení) vašeho miláčka je dobré dát preventivně vyšetřit moč na specializované pracoviště.

 Příznaky bolestivosti břicha, zad, zvracení, mohou být v souvislosti s tvorbou močových kamínků, hnisavého zánětu ledvin, traumatu močovodu či ledviny nebo močového měchýře. Abnormální vypoulení břicha může být zapříčiněno novotvarem močových struktur nebo přeplněným močovým měchýřem.

 Časté močení s krví, bolestivostí či jen časté stavění na močení, ukapávání moči ve spánku, kapky krve na lůžku mohou indikovat problémy dolních cest močových.

 Též úrazy míchy nebo problémy s páteří mohou změnit nervové zásobení dolních cest močových, projevující se nadměrným zadržováním moče, jež vyžadují urychlený zásah.
 Jak být připraven na specializované vyšetření močového aparátu:

1)   Pokud se jedná o celkové vyšetření močového aparátu je nutné sebou přinést čerstvou moč v množství alespoň 5 ml. Dále by pacient měl být na lačno a minimálně 4 hod nevenčen (pro nutnou náplň močového měchýře při sonografickém vyšetření nebo při sterilním odběru moči na bakteriologické vyšetření).

2)  Pokud se jedná o vyšetření pacienta v léčbě je vhodné mít sebou stručný chorobopis nebo alespoň soupis léků jež užívá.

3)   Je vhodné mít přehled o množství přijatých tekutin za 24 hodin. O chování pacienta při vykonávání potřeby. O složení nebo názvu krmiv jež přijímá.

4)  Pokud je pacient poslán na kontrastní rentgenologické vyšetření je vhodný doprovod dvou dospělých osob.

5)   Na specializované vyšetření je vhodné se dopředu objednat.

Při sonografii močového měchýře musí být pacient vždy nevymočen !!!!!!!!

 Nabízíme kompletní urologické vyšetření opírající se o sonogrofické, případně rentgenologické vyšetření močových struktur, cytologické a bakteriologické vyšetření moči, případně prostaty, prostatické tekutiny, abnormálních útvarů, poševních stěrů, kompletní hematologický a biochemický profil pacienta (možno i na počkání), funkční testy ledvin (endo nebo exogenní kreatininové clearence) , vaginoskopii atd. Sestavíme kompletní terapeutický a dietní režim pacienta. Vyšetření vyžadující delší dobu jsou spojena s hospitalizací pacienta.

 Nejnověji je zde možnost využití peritoneální dialýzy u akutního ledvinného selhání (vzhledem k finanční náročnosti a terapeutického přínosu pouze u akutního selhání ledvin).
MVDr. Tomáš Fiala