O kočkách > Zdraví


Inhalační anestézie
 31. ledna 2010, Redakce


( pacient dýchá inhalační plyn)
Při inhalační anestézii se aplikuje zvířeti do svalu, do podkoží nebo do cévy velmi malé množství anestetika, aby usnulo pouze na krátkou dobu, než se mu vsune do průdušnice endotracheální kanyla, přes kterou dýchá a která je napojena na hadice spojené s tzv. odpařovačem, ze kterého se odpařuje anestetikum, které je původně tekuté. K těmto parám se přidává kyslík a někdy i oxid dusný, který snižuje spotřebu inhalačního anestetika a tím i cenu prováděné anestézie. Směs plynů se při nádechu dostává do plic, tam přestoupí do krve a může ovlivňovat vědomí zvířete. Při opětovném průtoku krve plícemi anestetikum přestoupí do plicního sklípku a je vydechnuto. Tak dochází k minimální zátěži jater a ledvin. Nastavením odpařovače lze řídit, kolik plynu zvíře vdechuje a tím i hloubku anestézie. Několik minut před koncem chirurgického zákroku se vypne přívod anestetika a oxidu dusného ( rajského plynu), zvíře vdechuje čistý kyslík a vydechuje zbytek směsi anestetických plynů. Znamená to, že se zvíře probouzí k vědomí bezprostředně po ukončení zákroku. Většina inhalačních anestetik má ale nedostačující vliv na vyblokování bolesti, proto se pacientovi dodávají ještě injekčně analgetika, která mají malý nebo žádný vliv na činnost srdce a pravidelnost dechu. V inhalační anestézii lze provádět bez obav i několik hodin trvající chirurgické zákroky. Inhalační anestézii lze u některých druhů zvířat (drobných savců, hlodavců, plazů) aplikovat i bez počátečního nitrosvalového úvodu. Pacientovi se nasadí inhalační maska nebo se uloží do prostoru ( většinou malého terária), ve kterém je vzduch nasycen inhalačním anestetikem. To poskytne dobu, kdy zvíře usne a lze mu zavést endotracheální kanylu, nebo provést zákrok časově nenáročný než zvíře anestetikum vydýchá. To je značnou výhodou hlavně u drobných savců, u nichž je celková injekční anestézie vždy život ohrožující. I inhalační anestetika se mezi sebou liší. Všechna jsou šetrnější k organismu než látky pro celkovou injekční anestézii, ale při vzájemném porovnání jsou mezi nimi rozdíly. V České republice se nejvíce používá inhalační anestetikum halotan, který zajišťuje rychlé usínání i probouzení zvířete, ale zvyšuje citlivost srdečního svalu k adrenalinu, což může v extrémních situacích vyvolat srdeční arytmie. Také se částečně metabolizuje v játrech, což může při některých chorobách jater dělat potíže. Ideální inhalační anestetikum je isofluran, který má menší negativní vliv na srdeční rytmus a je obecně k organismu šetrnější. Isofluran se vylučuje výhradně přes plíce.
Bez ohledu na zvolený druh anestezie je pro bezpečnost pacienta během zákroku nezbytný přístrojový monitoring jeho vitálních funkcí (srdeční frekvence, saturace krve kyslíkem, CO2 ve vydechovaném plynu, krevní tlak, teplota atd.). Pro tento účel je pacient během zákroku napojen na celou řadu přístrojů, které tyto parametry měří (EKG, kapnograf, oxymetr, tonometr..). Bez kvalitního monitoringu pacienta je jakákoliv anestezie, i sebelepší inhalační systém pro zvíře značně riskantní!
Při rozhodování, kterou anestézii použít je nutné zohlednit délku zákroku. Jestliže předpokládáme operaci delší než 30 min., nebo si nejsme jisti délkou zákroku, je vhodné zvolit inhalační anestézii, kterou lze snáze řídit. Při předpokládaných poruchách ledvin nebo jater existuje potencionální nebezpečí hromadění anestetika v organismu, jeho pomalého odbourávání a je vhodnější opět inhalační anestézie. Její „nevýhodou“ je vyšší cena, která je dána jednak cenou vlastního anestetika a jednak pořizovací cenou monitorovacích systémů, odpařovače a celé inhalační soupravy. Při zákroku do 30 min. na mladém zdravém jedinci by měla být dostačující a plně bezpečná injekční anestézie ať už intramuskulární nebo intravenózní.

Inhalační anestezii používají v Praze např.:
Veterinární klinika Bílá Hora
Veterinární klinika Jaggy
Aavet klinika
Veterinární klinika Kolmá
Zpět