O kočkách > Zdraví


Pokroky v moderní veterinární medicíně
 28. srpna 2005, Redakce


Tak jako se stále rychleji vyvíjí různá odvětví v lékařství i veterinární medicína nezůstává pozadu. Mnoho testů a procedur na vysoké úrovni je možno již dnes využít i pro zvířata. Přinášíme vám přehled těch nejnovějších technologií, které užívají dnešní veterinární odborníci.

Laserová chirurgie
Laser je velice intenzivní paprsek dokonale zaostřeného světla. Je soustředěn tak intenzivně, že může rozříznout i tkáň. Je užíván pro velice malé, přesné řezy jako je biopsie, oční chirurgie nebo odstranění tumoru. Lasery jsou také užívány pro výkon tradičních chirurgických zákroků v tkáních jako jsou kastrace, sterilizace a thyrodektomie (odstranění štítné žlázy) s minimálními vedlejšími účinky. Když je laser používán k řezu, automaticky utěsňuje cévy a nervy kolem řezu, což znamená menší krvácení a menší bolest.

Na obrázcích je vidět provedení řezu drápků na tlapkách kočky, jejíž majitel jí zanedbal a drápky kočce zarostly až do polštářků. Na posledním obrázku je vidět stav ihned po zákroku.
Endoskopie
Endoskopie umožňuje veterinářům prostudovat vnitřní orgány zvířete zasunutím dlouhé pružné hadičky do těla (viz obrázek). Na konec hadičky je umístěn video čip a bleskové světlo a snímá obrázky, které přenáší na velký monitor. Endoskop může být zasunut do tlamičky pro snímání horního gastrointestinálního traktu (týká se střev a žaludku – tzv. GI endoskopie) nebo plic (tzv. brachioskopie), do konečníku pro vyšetření tlustého střeva (tzv. kolonoskopie), do nosu (tzv. rhinoskopie) nebo do kloubů (tzv. arthroskopie).Tato metoda umožňuje veterinářům vidět vnitřnosti bez použití invazivní chirurgie. S pomocí endoskopu může veterinář taktéž skrz hadičku zasunout chirurgické nástroje a odstranit část tkáně pro provedení biopsie a získání dodatečných informací pro upřesnění diagnózy.

Ultrazvuk
Při provádění ultrazvuku přístroj nazývaný sonda vysílá zvukové vlny na velmi vysoké frekvenci do těla vyšetřovaného zvířete a měří, kdy se vlnová odezva vrátí (obrázek vlevo). Počítač pak zvukové odezvy vyhodnotí a vytvoří stálý nebo se pohybující obrázek na monitoru (obrázek vpravo). Ultrazvuk je nebolestivý a nevyžaduje použití žádných chemikálií nebo radiace. Je bezpečným způsobem jak vyšetřit sítnici oka, míchu či vyvíjející se zárodek plodu.

Echokardiografie
Je to specializovaný druh ultrazvuku užívaný pro vyšetření srdce. Sonda je umístěna v úhlu, ve kterém se odráží zvukové vlny od srdečních stěn a chlopní, aby bylo možno zjistit velikost srdeční komory, činnost a pohyb srdečních stěn a chlopní, změny ve struktuře přímo v srdci nebo okolo něj, dále v aortě a krčních a ledvinových tepnách (na obrázku je vidět echokardiografie srdečního svalu dospělé kočky). Dopplerova echokardiografie, určitý druh echokardiografie využívá ultrazvuku pro stanovení směru a rychlosti cirkulace krve v kardiovaskulárním systému. Tyto technologie jsou vyvinuty pro výzkum potíží se srdečními a krevními cévami jako např. srdeční šelest nebo selhání srdeční činnosti.

MRI (= Magnetic Resonance Imaging system)
Magnetická resonance využívá kombinaci silných magnetů a technologii radiových vln, aby poskytla obrázek vnitřních orgánů a struktury v těle zvířete. Je založená na systému, kdy atomy v těle reagují na radiové vlny, když vznikne magnetické pole a počítač poté vyhodnotí sérii snímků z různých úhlů. Magnetická rezonance dokáže vyrobit snímek kosti a je mnohem čistší a podrobnější než rentgenové paprsky, které se užívají pro snímkování měkké tkáně, mozku, míchy, kloubů a břišní dutiny. Jsou taktéž užívány pro odhalení rakovinných výrůstků a nádorů. Tyto metody sice nejsou k dispozici u každého veterináře, ale postupem času se stávají více a více rutinou v běžných veterinárních ordinacích (magnetická rezonance je však k dispozici jen na základě doporučení vašeho veterináře ke specialistovi na kliniku). Nejlépe vám poradí váš veterinář, které technologie jsou dostupné a jak mohou vašemu zvířátku pomoci.

Pokroky v moderní veterinární medicíně II.

V dnešní době považuje čím dál tím víc chovatelů své zvířecí miláčky za totéž jako své děti. Kočičky si lidé už dávno nepořizují jen, aby jim chytali myši a pejsky nejen pro to, že jsou dobrými hlídači. Majitelé dnes vyžadují pro své svěřence ten samý druh péče jaký očekávají pro svou lidskou rodinu. Pokroky a významná zlepšení v oblasti moderní veterinární péče ukazují, jaké možnosti dnes mají veterináři v poskytování delšího a šťastnějšího života vašemu zvířátku.

Identifikace mikročipem
Mikročip je mnohokrát zmenšená čtečka počítačové identifikace implantované veterinářem pod kůži zvířátka. Mikročipy dnes nahrazují tradiční dřívější způsob identifikace pomocí obojku s přívěskem a po implantování zůstávají na jednom místě v těle zvířete po celý jeho život. V případě, že se vaše zvířátko ztratí nebo je vám ukradeno, čip obsahuje nutné informace pro to, aby vám mohlo být vráceno.

Eliminace blech
Majitelé zvířat mají dnes hned několik možností jak vyhubit blechy počínaje různými roztoky aplikovanými lokálně a konče nově vyvinutými pilulkami a látkami podávanými orálně. Mnohé z těchto produktů stačí použít jen jednou za měsíc. Dokonce si již vyrábí i specielní kočičí tráva, která obsahuje druh pro kočku neškodných živých organismů, jež se živí larvami blech a tím zajišťují přirozenou cestou jejich vyhubení bez použití chemických látek a insekticidů.

Regulace bolesti
Zvěrolékaři vždy měli prvotní zodpovědnost za zmírnění bolesti zvířecích miláčků a péči o to, aby trpěli co nejméně. Nyní mají možnost využít technologii nikotinových náplastí, aby eliminovali bolest na co nejmenší míru. Bolest se tak kontroluje kontinuálně po několik dní bez nutnosti použít nepříjemné tabletky nebo injekce.

Úprava chování
Moderní veterinární lékařství dnes nabízí programy pro úpravu a regulaci chování, které pomáhají předcházet nebo posléze řešit potíže s chováním vašeho miláčka. Nemocnice a kliniky nabízejí speciální kurzy a individuální poradenství pro řešení problémů s vyhrabáváním hlíny za zahradě, štěkáním, kousáním a znečišťováním interiérů domu u psů a agresivním chováním, kousáním, znečišťováním domu a extrémním škrábáním u koček.

Stomatologie
Různé moderní metody péče o zuby dnes nabízejí vedle tišení a mírnění bolestivých projevů i mnoho dalších způsobů péče o zdraví zvířete. Velká část zánětů ledvin a srdečních chlopní u koček a psů totiž souvisí s bakteriemi, které původně žijí v tlamičce. Iniciativní a velmi pokroková veterinární stomatologie již prokázala zlepšení jak v délce, tak i v charakteru zvířecího života. Pravidelné prohlídky u veterinárních zubařů jsou doporučovány pro prevenci zubního kamene, zubních abscesů a paradentózy.


Oba články o veterinární medicíně byly převzaty ze zahraničních, převážně amerických webových stránek, proto je jasné, že některé popsané metody a technologie jsou u nás v České republice vzácné a některé třeba ještě vůbec nejsou zavedeny. Bohužel, pravdou je, že když už taková specializovaná metoda nebo přímo klinika existuje, soustředí se spíše na léčení psů nebo větších zvířat, kdežto kočky jsou v tomto ohledu zanedbávány. Nicméně existuje pár veterinárních klinik, které nabízejí široký sortiment služeb pro malá zvířata. Zde je přehledná tabulka nejspecializovanějších pracovišť v ČR:

Název kliniky Město Služby, specializace
Veterinární klinika VLTAVA České Budějovice implantace mikročipů, hospitalizace, stomatologie, kardiologie, oftalmologie,laboratorní diagnostika, dermatologie, ortopedie, gynekologie a porodnictví
Klinika Jaggy Brno akutní medicína, anesteziologie, dermatologie, hospitalizace, fyzioterapie, interní medicína, artroskopie, ortopedie, chirurgie, neurologie
Veterinární klinika Na hrádku Praha 2 kardiologie, ortopedie, implantace mikročipů, stomatologie, dermatologie, endokrinologie, interní medicína, laboratorní diagnostika, gynekologie a porodnictví
Veterinární klinika Průhonice Průhonice implantace mikročipů, stomatologie, dermatologie, neurologie, oftalmologie, urologie, gynekologie a porodnictví, cytologie a hematologie, laboratorní diagnostiku, endokrinologie, kardiologie, onkologie, ortopedie, chirurgie
Veterinární klinika Ivet Praha 4 implantace mikročipů, dietetika, stomatologie, koprologie, hematologie, biochemie, cytologie, laboratorní diagnostika, kardiologie, urologie, oftalmologie, gynekologie, neurologie, gastroenterologie, endokrinologie, dermatologie, hematologie, onkologie, ortopedie
Veterinární klinika MVDr. M. Mazoch Olomouc interní medicína, dermatologie, oftalmologie a ORL, neurologie, stomatologie, gynekologie a porodnictví, chirurgie, ortopedie, laboratorní diagnostika, implantace mikročipů
VEDILAB Plzeň interní medicína, gynekologie a porodnictví, onkologie, oftalmologie, chirurgie měkkých tkání, ortopedie a traumatologie, stomatologie, akutní medicína, veterinární geriatrie
Veterinární nemocnice Zahradní město a ambulance Jižní město

Praha 10

Praha 4
implantace mikročipů, dermatologie, endokrinologie, gastroenterologie, gynekologie a porodnictví, homeopatie, chirurgie, kardiologie, neurologie, oftalmologie, onkologie, urologie
Klinika HKvet Hradec Králové preventivní péče, hospitalizace, akutní medicína, interní medicína, chirurgie, ortopedie, anesteziologie, stomatologie, gynekologie a porodnictví, onkologie
Veterinární klinika MEDIPET Zlín komplexní diagnostika,ortopedie, rehabilitace, oftalmologie, kardiologie, stomatologie, behaviorální medicína, dermatologie
LABVET Praha 7 komplexní klinická laboratorní diagnostika, diabetologie, dietetika, reprodukce, alergologie, parazitologie, mykologie, serologie, endokrinologie
Veterinární nemocnice AA-Vet Praha 10 dermatologie, endokrinologie, gastroenterologie, gynekologie a porodnictví, homeopatie, chirurgie, kardiologie, neurologie, oftalmologie, onkologie, urologie

Vysvětlivky:
Akutní medicína = pohotovostní okamžité zákroky (autoúrazy, pády, pokousání, otravy, akutní selhání ledvin, srdeční a dechové selhání, …)
Laboratorní diagnostika = hematologické a biochemické vyšetření krve
Koprologie = vyšetření trusu na přítomnost endoparazitů
Gastroenterologie = zabývá se onemocněním různých částí trávicí soustavy
Veterinární geriatrie = medicína stárnoucích a starých zvířat