Zákony
Právní pomoc kočkám a zvířatům v nouzi

Povinná registrace útulků pro zvířata
 1. listopadu 2017, Redakce


VÝŇATEK Z NOVELY VETERINÁRNÍHO ZÁKONA

Novela veterinárního zákona zavádí také nové opatření ve vztahu k útulkům pro zvířata – ukládá povinnost zažádat místně příslušnou krajskou veterinární správu o zaregistrování útulku. Zveřejněná informace o registraci chovu bude obsahovat pouze jméno a příjmení chovatele, obec, počet nahlášených fen a datum oznámení.

„§ 42 odst. 6 – Provozovatel útulku pro zvířata je povinen požádat krajskou veterinární správu o registraci útulku nejméně 14 dnů před zahájením činnosti. V žádosti vedle obecných náležitostí podle správního řádu uvede druh útulku, zda půjde o útulek pro hospodářská zvířata nebo o útulek pro zvířata v zájmovém chovu, a kapacitu útulku. Zde si stáhněte VÝŇATEK Z NOVELY VETERINÁRNÍHO ZÁKONA
Zpět