Trestní a přestupková řízení v praxi


Střílení koček v Černošicích
 14. října 2004, Redakce
Zpráva o dosavadním vývoji událostí (od 11. března 2004 do současné doby), které se staly letos na jaře v Černošicích, kdy doposud nepotrestaní pachatelé opakovaně stříleli z jedoucího auta po kočkách vyskytujících se v soukromých zahradách a na schodech našeho útulku, kdy nebezpečí hrozilo i uživatelům zahrad a domů a vzhledem k dysfunkci orgánů činných v trestním řízení hrozí dodnes. V závěru rada co si počít, stane-li se to i Vám.

V poměrně klidné městské části Pha 5, v Dolních Černošicích, se 11. března ozval výstřel a vzápětí poté se k místnímu občanu, panu N., doplazila jeho těžce zraněná kočička Miky. Muž si stačil povšimnout, že rána vyšla z tmavozeleného vozu typu van, částečné SPZ AK-07, které projíždělo okolo jeho pozemku a urychleně odjel s kočkou na vet. kliniku do Zbraslavi. Veterinář musel trpící postřelené zvíře uspat a pan N. neprodleně ohlásil trestný čin na obv. odd. Policie ČR v Radotíně v domnění, že tato zahájí vyšetřování. Službu konající policista ho však odbyl s tím, že se jedná jen o kočku, která nemá žádnou cenu.
Pachateli samozřejmě vzrostlo sebevědomí a postřelení další kočky, a to dvouleté Kačenky z našeho útulku, na sebe nenechalo dlouho čekat. Kačenka byla postřelena 9. dubna na zídce zahrady černošického mlýna, utrpěla tříštivou zlomeninu pánevní kosti, podstoupila několik nákladných operací a do smrti zůstane invalidní. Liknavý člen naší společnosti, pan J., nepodal trestní oznámení, takže k dalšímu útoku na kočky, nalézající se na zahradě a schodech útulku, došlo 3. května, a to opakovaně. Poprvé byla zastřelena, přímo na schodech do domu, dobře mířenou ranou na krční tepnu, dvouletá kočka Šmudlinka, která vzápětí ve strašných bolestech zranění podlehla. Asi hodinu poté roční kocour Zrzínek. Pan N. pracoval na zahradě a tak viděl, že střely vyšly z kolemjedoucího vozu typu van, tmavozelené barvy a částečné SPZ AK-07. Ihned jsme volaly místupříslušné odd. Policie ČR z Radotína. Během čekání zahlédla provozovatelka útulku, pí. K., že se po silnici od Lipenců „vražedné auto“ vrací. Vyběhla jsem za ním a doběhla zrovna, když se za ním zavřela elektronicky ovládaná brána objektu místního občana, pana M., který již před rokem vyhrožoval otrávením koček naší bývalé členky, pí. Č., která bydlí v jeho sousedství. Bohužel espézetku jsem nezaznamenala, protože auto hned vjelo do garáže. Policisté se dostavili během 1/2 hodiny, vyslechli svědectví pana N. i nás, viděli mrtvou Šmudlinku a Zrzínka s velkou krvácející ránou pod krkem a prohlásili, že se s tím nedá nic dělat, když neznáme celou SPZ vozidla. Poté odvezli pí. K. se zraněným Zrzínkem na vet. kliniku na Zbraslav. Týž den jsme napsaly stížnost na činnost Policie ČR a zaslaly ji na Obv. ředitelství Policie ČR a oznámily událost MěÚ Lipence, zároveň s popisem vozidla i osob, z nichž jeden, cca 50 letý muž střílel z podomácku upravené zbraně a požadavkem na zajištění bezpečí v naší obci.
Dva dny po odeslání stížnosti pozvalo odd. Policie ČR pí. K. k sepsání trestního oznámení a zahájilo vleklé vyšetřování. MěÚ Lipence dodnes na oznámení nereagoval. Zato jsme se od místních občanů dozvěděly, že i jim se poslední dobou záhadně ztrácejí kočky a sousedka pí. K. našla svého kocoura mrtvého u plotu své zahrady. Zanedlouho se dostavil zpravodajský tým TV NOVA a pan Chalabala uvedl událost ve zprávách. Zveřejnění zřejmě povzbudilo vyšetřovatele k činnosti, párkrát se zde objevili, vyslechli nás a údajně i pana M. a prohlásili, že vzhledem k tomu, že se nepřiznal, není známa celá espézetka a nejedná se o ohrožení lidí, se s tím nedá nic dělat. Inu, nechaly jsme si samy zjistit majitele vozu podle částečné SPZ, barvy a typu a zjištění nás velmi překvapilo. Majitel vozu je kolega pana M. a dojíždí pravidelně do Černošic za svými příbuznými, kteří mají víkendový domek v sousedství pana M. a přímo proti zídce na které byla postřelena Kačenka. Ihned jsme zjištěná fakta oznámily vyšetřovateli v domnění, že oba pachatele usvědčí. Ale vše se zase opakovalo, nepřiznali se, mají aliby, jsou to slušní lidé, k ohrožení občanů nedošlo a tak podobně...
23. srpna 2004 jsme obdržely usnesení místního odd. Policie ČR, že se případ odkládá pro nedostatek důkazů. V zákonné lhůtě jsme tedy prostřednictvím právního zástupce, podaly stížnost s požadavkem aby, vzhledem k závažné trestné činnosti a její společenské nebezpečnosti, byla věc znovu řádně vyšetřena. S politováním nutno konstatovat, že doposud se žádné další vyšetřování nekonalo. Každopádně pachatelé mají nahnáno, protože od 3. května střílení po kočkách ustalo a dokonce i myslivci od té doby v Dolních Černošicích nepořádají hony:-)
Viz. dokumenty:

Dokumenty ke cauze Černošice
1. dok. a 2. str. pod ním; 2. a 3. dok. pod sebou; 4. dok. a 2. str. pod ním;

5. dokument
Postřelené kočičky podstoupily náročné léčení, na které významně přispěly soucitné sponzorky prostřednictvím prosby o pomoc, zveřejněné na www.kocky-online.cz a my jim opět mnohokrát děkujeme.
Kačenka i Zrzínek jsou v současné době téměř v pořádku, jen kulhání a strach před fotoaparátem, který jim zřejmě evokuje zbraň, zbyly jako ošklivá vzpomínka na setkání s vražednými psychopaty.

Nebuďte vůči týrání zvířat lhostejní.

Stane-li se Vám něco podobného, neberte ohledy na sousedy, co by tomu kdo řekl a že s tím policie či obec stejně nic neudělá. Ano, máte pravdu v tom, že tomu tak desítky let bylo. Čtyřicetiletá totalita nás naučila držet hubu a krok. 40 let v české republice neexistoval zákon na ochranu zvířat, zákon o právu na informace, ani svobodné volby do parlamentu a městských zastupitelstev. Máte pravdu, že tomu stále tak je a co horšího bude, dokud si neuvědomíme, že tu policii a radní platíme ze svých daní, že zejména oni jsou povinni dodržovat zákony a nedodržují-li je, my máme zákonem dané právo si na ně stěžovat.
Jestliže nejsme spokojeni s prací policie, podáme stížnost na její postup na Ředitelství Policie ČR.
Stejně postupujeme při nespokojenosti s postupem Městské vet. Správy a podáváme stížnost na Inspektorát Krajské vet. Správy.
Dtto s obecními či městskými úřady.
Inu, zatím jsou výše zmíněné úřady ukolébány v blažené nečinnosti naší nevědomostí, ostychem či pohodlností. Ale jednou si musí uvědomit, že když je občané platí, tak jim musí sloužit.

Jestliže váš soused, či kdokoli jiný střílí po vaší kočce, psovi či jiném volně žijícím zvířeti, je to nebezpečný člověk, který ohrožuje nejen zvířata, ale i lidi. I střelba vzduchovkou je ohrožením, přestože vzduchovky nejsou registrované jako střelné zbraně. A proto vám doporučujeme obrátit se na Policii ČR a případ ohlásit, případně, jedná-li se o opakovaný zločin, podat trestní oznámení na příslušné státní zastupitelství.

Postup:

1. Jestliže postřelené zvíře žije, co nejrychleji navštivte veterinární ošetřovnu a účet za ošetření (případnou euthanasii a pitvu) schovejte.

2. Hned poté ohlaste případ Policii ČR, která by ho měla na místě vyšetřit a sepsat protokol.

3. Poté vyčíslete všechny veterinární náklady, které jste do zastřeleného zvířete investovali (např. vakcinaci - 4kombinací cca 300 Kč, odčervení, odblešení - cca 300 Kč, kastraci (v Praze stojí kastrace kočky cca 1500 Kč) + poslední ošetření a euthanazii.

4. Nezapomeňte přičíst náklady na benzín, ušlý zisk za dobu, kterou jste strávili cestou za ošetřením zvířete a případně na policejní stanici

5. K tomu připočítejte náklady na pořízení zvířete, i nalezená kočka tzv. bez pp má cenu (z našeho útulku předáváme kočky za cca 500 Kč).

6. A pokud byla kočička pojištěná, pak nezapomeňte žádat na pojišťovně odškodné (vymáhala by to soudem na pachateli).

7. Poté požádejte veterináře o písemné vyjádření o bolesti a utrpení umírající kočičky.

8. Přimějte rodinného příslušníka, který byl eventuelně přítomen neštěstí, aby navštívil lékaře a získal potvrzení o psychické újmě na zdraví (smutek, deprese, stres ze zabití kočičky, strach z ohrožení sousedem totiž mohou způsobit velmi závažné psychické i fyzické problémy a tím i poškodit jejich zdraví).

9. Poté se pokuste zjistit, zda pachatel něco podobného nespáchal již dříve - ideální by bylo sehnat svědky (jednalo by se o opakovaný skutek a tím i vyšší trest).

10. Na to žádejte policii o vydání protokolu a eventuelně i výslech okolí.

11. Odmítne-li vám policie vydat protokol, podejte stížnost na postup policie na nadřízený orgán, a sice na Ředitelství Policie ČR.

12. Pořiďte si od všech dokumentů kopie. Tyto kopie použijte jako přílohy pro oznámení.

13. Oznamte tento případ MěÚ odb. živ. prostředí a příslušné Městské veterinární správě.

14. Oznamte to všem místním médiím (redakcím novin, městského zpravodaje, případně TV).

15. Máte-li svědky či důkazy podejte trestní oznámení na příslušné Státní zastupitelství.

Potřebujete-li poradit, obraťte se na První společnost za práva koček, tel. 257 923 106 nebo email prava.kocek@atlas.cz