Naši sponzoři


Poděkování sponzorům a dárcům
 2012 - 2014, Redakce


Poděkování za sponzorský dar
BeerWeb Kočičáci z našeho Společenstva dostali 2.000,-Kč od komunity BeerWeb.cz . Mnohokrát děkujeme, velmi se z toho radujeme a všecky naše kočky v čele s uličnicemi Máťou a Maryškou mávají packami a posílají všem členům komunity BeerWeb.cz pusu čumáčkovku:-)
Tedy skoro všechny. Bugíšek packami nemával, protože stát při mávání na dvou, ale i na třech bylo v danou chvíli nemožné. Po provedené kontrole, která mimochodem dopadla dobře, raději uznale přikyvoval v důstojné kocouří poloze vleže.


Oznámení dárcům Letošní rok pomalu končí, a proto bychom Vám rádi poděkovali za Vaší přízeň a podporu. Také letos jsme se spolu s Vámi snažili pomáhat opuštěným kočičkám, jak nejlépe umíme. S výsledky Vás seznámíme po Novém roce ve výroční zprávě. Zároveň si dovolujeme upozornit, že materiální i finanční dary nad 1.000Kč za rok jsou položkou odečitatelnou z daňového základu. Finanční příspěvky došlé poštou potvrzujeme automaticky, ale finanční prostředky poukázané na č. účtů FIO banka 2100296450/2010, 2100296469/2010 a eKonto 756098001/5500, nemůžeme dárcům potvrdit, protože banky neposkytují jejich adresy. Prosíme tedy sponzory a dárce, aby nám poslali kontaktní údaje (adresu trvalého bydliště, datum narození a zasílací adresa, pokud se liší od místa trvalého bydliště) na e-mail: info@kockaapravo.cz nebo mobil:+420 737 601 008.
Děkujeme.


Za dary na dobročinnost bude možné odečítat nově 15 procent daňového základu u fyzických osob a 10 procent u právnických.
Zdroj
Zpět