O kočkách > Praktické rady


Co dělat, aby se kočka neztratila
 13. června 2005, Redakce
Jelikož se množí případy, kdy se kocour či kočka ztrácejí ve svých nových domovech, a to i po roce pobytu v těchto domovech, ráda bych uvedla několik rad, které jsou sice známé, ale bohužel stále nebrané vážně.
Dana Javůrková (16.5.2005)


Jelikož se množí případy, kdy se kocour či kočka ztrácejí ve svých nových domovech, a to i po roce pobytu v těchto domovech, ráda bych uvedla několik rad, které jsou sice známé, ale bohužel stále nebrané vážně.

Co tedy dělat, aby se vaše kočka či kocour neztratili?

Zkušební období

Pokud jste si právě přinesli kočku či kocoura a jste v jakési zkušební době, je třeba zajistit bezpečí nového člena domácnosti takto:

 • vždy zavírejte vchodové dveře do bytu či domku, i když se pouze bavíte s listonoškou nebo sousedkou, i když jdete jen věšet prádlo na balkon na chodbě, i když pouze nahazujete pojistky na chodbě, i když pouze zametáte na chodbě, i když jdete pouze do schránky na dopisy, do sklepa apod. Pokud se vaše kočka ztratí v prvním, druhém či třetím týdnu, je pravděpodobné, že ji už nikdy nenajdete.

 • zajistěte okna - báječné jsou sítě do oken v rámu. Pokud větráte bez sítí, větrejte horním dílem okna a dávejte na svou kočku pozor. Pokud větráte tzv. větračkou, je třeba se dobře ujistit, že se vaše kočka touto skulinou neprotáhne. Pokud větráte dolním dílem okna bez sítí, je bezpodmínečně nutné, aby vaše kočka byla ve vedlejší místnosti a aby byly dobře zavřené dveře. Stejně ale v tomto případě hrozí velké nebezpečí, že jednou zapomenete dveře zavřít a vaše zvědavá kočka vypadne či vyskočí a:

  • zemře,
  • bude zmrzačená,
  • "pouze" se ztratí.

  Pokud bydlíte ve druhém či vyšším patře, můžete si být jistí, že vaše kočka vypadne jen jednou.

 • Zajistěte balkon - báječné jsou sítě, pokud je balkon vsunutý dovnitř (lodžie). Sítě je vhodné dát po celé vnější ploše balkonu, od spodu až nahoru, tak aby se kočka nemohla nikde protáhnout. Pokud máte balkon vysunutý ven a sítě nelze instalovat, zvažte velice pečlivě, zda kočku na balkon pustit. Pokud se rozhodnete, že ano, je třeba alespoň "zvýšit" zábradlí vhodným pletivem, a to alespoň do výše 1,5 m. Nebezpečí vypadnutí či vyskočení ale trvá, proto je vhodné kočku "venčit" pouze ve vaší přítomnosti. Pokud vaše kočka vypadne či vyskočí, dopadne to s ní stejně, jako kdyby vypadla či vyskočila z okna.

Zajištěný balkon

  Důležitost kastrace

 Pokud máte již kočku déle, tedy více než jeden měsíc a méně než jeden rok a překonali jste zkušební dobu, je třeba stále dodržovat výše uvedené rady a zejména tuto hlavní podmínku:
zajistěte kastraci vašeho kocoura či sterilizaci vaší kočky, jak jste se zavázali v předávacím protokolu!!! Pokud vaše kočka či kocour dospívají, je nebezpečí ztráty zvláště vysoké. Kočka se již sžila se svým domovem, má vás sice moc ráda, ale je přirozeně zvědavá a chce se podívat za práh vašeho bytu či domu. Zvláště u předávaných koťat je toto riziko vysoké.

Koťata jsou totiž zpravidla předávána přímo od matky kočky a z domácnosti, kde vyrůstala. Nic zlého se jim v životě ještě nestalo, neznají nebezpečí ztracení a strázně bezdomovectví. V novém domově se tato koťata dobře adaptují a jejich zvědavost s věkem roste. V období dospívání jsou pak nejen zvědavá, ale i žhavá do případného páření a rozmnožování. V této době dochází nejčastěji k jejich útěku z nezajištěné domácnosti, či k jejich útěku ze zajištěné domácnosti v okamžiku nepozornosti či snížené pozornosti majitele. Bývá to nejčastěji od půl roku do jednoho roku věku zvířete, tedy v době před kastrací či sterilizací.

V této době je nutné věnovat zvýšenou pozornost otevřeným dveřím, oknům, nezajištěnému balkonu. Jakmile začne vaše kočka mrouskat (to je: volat kocoura = hlasitě mňoukat, nejlépe v jedenáct hodin večer, kdy se právě ukládáte do postele a rádi byste spali, nejčastěji za domovními dveřmi, protože tam se pravděpodobně nalézá říjící kocour, protože v bytě jste pouze vy - nezajímaví a nudní) a váš kocour značkovat své teritorium, tedy byt či dům (to je: čůrat a prosmrdět tak vše, co se špatně myje - ideální je vaše postel, vaše sedací čalouněná souprava, vaše boty, vaše oblečení, vaše ručníky, pokud jsou v dosahu. Občas je vhodné načůrat též do květináčů a vyhrabat z nich hlínu, aby byl celý pokoj posetý počůranou zemí. Jedině tak váš kocour řádně upozorní říjící samičku na svou říji.), jsou vaše kočka a váš kocour dospělí, tedy pohlavně zralí, tedy schopní se rozmnožovat.

V tomto okamžiku chtějí opravdu a vždy utéci z vašeho domova a vrátit se, až svůj rozmnožovací pohlavní pud ukojí, tedy vaše kočka zabřezne a váš kocour nakryje sousedovu či jinou volně žijící kočku. Počítejte s tím, že pokud se vaší kočce či vašemu kocourovi podaří utéci, vrátí se jen a pouze v těchto případech:
 • když je nepřejede auto
 • když najdou cestu zpět, což je třeba v případě činžovních či sídlištních domů téměř vyloučené
 • když je nezažene, nezraní, nezakousne pes
 • když nesežerou jed na krysy a pomalu a v bolestech nezahynou (po týdnu či více hladovění a hledání vašeho domova)
 • když je někdo někde omylem nezavře (ideální je sklep, kůlna, garáž, kde bude vaše kočka či kocour pomalu umírat žízní a hladem)
 • když se nezaběhnou do lesa, polí (v případě, že bydlíte na venkově) a tam nezajdou hlady, event. je oprávněně nezastřelí myslivec jako škodnou pro zajíce a ostatní lesní a polní zvěř
 • když je někdo cizí najde (pravděpodobně již ve značně zbědovaném stavu), vezme domů, a neponechá si je, ale oznámí svůj nález do útulku pro zvířata v lokalitě svého bydliště a vy jste byli natolik prozřetelní, že jste též nechali zprávu o ztrátě své kočky či kocoura v tomtéž útulku. Tato varianta je šťastnou variantou, ale není vhodné na ni spoléhat vzhledem k tomu, že předchozí varianty jsou častější.

Největší podíl přejetých koček tvoří nekastrovaní kocouři


  Kdy kastrovat?

 Tedy pokud je vaše kočka či váš kocour pohlavně dospělá(ý), objednejte ji (ho) na sterilizaci (kastraci). Je to jediné možné řešení, aby vaše kočka či kocour byli spokojení s životem u vás a s vámi. Nečekejte již dále, není na co čekat, pouze byste se mohli dočkat toho, že se vaši miláčci ztratí a už se nenajdou. Nebo se ztratí a najdou se, ale: v lepším případě pouze hladoví a zdevastovaní, v horším případě vážně nemocní nebo - v případě kočky - nakryté (březí).

Pokud si váš "domácí" veterinární lékař myslí, že by se mělo "ještě počkat", jděte raději k jinému veterinárnímu lékaři alespoň na konzultaci, ne-li rovnou na provedení zákroku. Sterilizace či kastrace nejsou doporučeny pouze při závažných zdravotních problémech, pokud jsou vaše kočka či kocour zdraví, není nutné čekat. Názor, že příliš časná kastrace u kocourů, by mohla zapříčinit jejich pozdější problémy s ledvinovými kameny, je neopodstatněný, spíše zastaralý. Většina veterinárních lékařů dnes tvrdí, že toto stanovisko, je mylné.

O názoru, že kočka se nemusí sterilizovat, je-li chována pouze v bytě a nepřijde tedy do styku s kocourem, se snad ani nemusím zmiňovat. Ale jen pro úplnost a pro zvláště zpozdilé majitele: kočka, pokud je dospělá a není sterilizovaná a není dlouhodobě nakryta, psychicky a fyzicky trpí a intervaly mezi jednotlivým mroukáním se zkracují. Při říji dochází k prokrvení děložního svalstva, tedy i k fyzickým změnám, které později vedou ke zdravotním komplikacím. Taková kočka bývá i nešťastná, neurotická a chce z domu či bytu utéci.

Kastrovaná kočka z útulku

Pokud jste ve správné době zajistili vaší kočce či vašemu kocourovi sterilizaci či kastraci, eliminovali jste hlavní nebezpečí jejich útěku z domova. Vaše kočka či váš kocour již necítí potřebu páření a mohou se o to více věnovat vám a dokazovat vám svoji lásku a přátelství všemi způsoby, které tak báječně zlepšují vaši náladu a zajišťují vaši spokojenost, tedy předením, mazlením, otíráním o nohy, přestěhováním si svého pelíšku do vaší postele apod.

Výjimečné události

Po jednom roce od umístění kočky či kocoura do vašeho domova a po absolvování jejich sterilizace či kastrace, je nebezpečí jejich ztráty již daleko menší.

Přesto je vhodné upozornit na další situace a události ve vašem životě, kdy je nutno bezpečnosti vašich svěřenců věnovat zvýšenou pozornost.

Jde zejména o tyto události:
 • vaše stěhování (i s kočkou samozřejmě) do nového bytu či domu (zde je nutné postupovat téměř stejně, jakoby jste si přinesli svou kočku či kocoura prvně domů, tedy zejména zajistit okna a balkon sítěmi). Výhodou je, že si vaše kočka či kocour zvyká pouze na nové prostředí, kde vy jste mu průvodcem.

 • první a další vyvezení vaší kočky či kocoura na chatu nebo chalupu, kde je to pro ně nové, neznámé a velmi žádoucí k prozkoumání (a nebezpečné). Zde je vhodné zavřít vaši kočku či kocoura první, event. druhý i další den v chatě či chalupě a seznamovat je s novým prostředím postupně. Pokud je vypustíte ven, je vhodné to udělat pouze ve vaší přítomnosti a ukazovat jim zahradu a společně ji s nimi ,,prozkoumávat. Obecné důležité upozornění se týká vypouštění kočky či kocoura v noci - nedoporučuje se !!! Zvláště ne v prvních týdnech po seznámení s chatou či chalupou.

 • období vaší dovolené, kdy vaše kočka či kocour zůstávají doma a někdo je chodí krmit, nebo se vaše kočka či kocour stěhují k dočasným pečovatelům. V obou případech je nutné dobře seznámit dočasné pečovatele s návyky vašich mazlíčků a důrazně jim vštípit opatrnost, aby nedopustili, že se vaši mazlíčci vydají vás hledat (viz americký film ,,Neuvěřitelná cesta" - jistě jste se nad tímto filmem již mnohokrát rozplývali, ale absolutně jste pominuli skutečnost, že autory a režiséry filmu byli lidé a navíc ještě Američané, takže věrohodnost toho, že se dva psi a jedna kočka vrátili domů je malá, nebo spíše podobná pohádce O červené Karkulce - scéna snědení Karkulky a dalších osob vlkem).

 • další změny a události ve vaší rodině, zejména: váš sňatek, váš rozvod (event. příchod vašeho nového přítele; jeho odchod pravděpodobně obzvláště váš kocour uvítá), narození vašeho dítěte, váš odchod do zaměstnání po mateřské dovolené, změna vašeho zaměstnání, pokud jste nervózní z této změny, změna vašeho zdravotního stavu, event. případná hospitalizace v nemocnici (je třeba učinit stejná a mnohdy ještě důraznější opatření, jako činíte u odjezdu na dovolenou), pořízení si dalšího zvířecího přírůstku do rodiny (pes nebo druhá a další kočka, ostatní zvířata zpravidla nehrají roli, nebo se stávají přirozenou kořistí vaší kočky či kocoura) a další změny, které se vaší kočce či kocourovi spíše nelíbí (a chtějí tedy odejít z vašeho společného domova).

Závěrem bych chtěla říci, že každá ztracená kočka či kocour, o které jsem se starala a vám je předala, je ztrátou i pro mě. Pokud se tato zvířata již nenaleznou, myslím na ně stejně jako vy a je mi nesmírně líto, že nevím, co se s nimi stalo. Tím, že jsem jim před měsícem, půl rokem, jedním rokem či před více lety pomohla, vytvořila jsem si k nim přátelský vztah a záleží mi na jejich osudu. A záleží mi na nich stále, i když jsou tato zvířata již dávno ve svých domovech a mají své milující kolem sebe a na mě již samozřejmě zapomněli.
Navazuje článek "Co dělat, když už se kočka ztratí"
Zpět