O kočkách > Praktické rady


Co dělat, když už se kočka ztratí
 14. června 2005, Redakce
Po sérii dobrých rad, které zabezpečí, aby se vám kočka neztratila, přinášíme dvoudílný návod, co dělat v situaci, když už se kočka ztratí.
Dana Javůrková (30.5.2005)


ČÁST I.


V okamžiku, kdy se vaše kočka či kocour ztratí, je třeba zachovat chladnou hlavu a přemýšlet:
 1. je dobré si uvědomit, kdy jste kočku viděli naposledy, tedy kdy došlo ke ztrátě
 2. pokud víte, že se kočka ztratila před chvilkou, například vyběhla z bytu, je vhodné začít s hledáním okamžitě. Pokud právě odcházíte do zaměstnání, zavolejte vedoucímu, že se z vážných osobních důvodů zpozdíte (pokud sám nemá kočku, raději mu po telefonu osobní důvody příliš nevysvětlujte), pokud právě jdete na schůzku, odvolejte ji.
  První rady při hledání kočky:
Hledejte v domě
Začněte hledat v domě, kde došlo ke ztrátě. Pokud je váš dům zpravidla dole uzavřen, jděte se rychle přesvědčit, zda je opravdu uzavřen. Pokud je, zamkněte vchodové dveře, pokud jsou dveře otevřeny, uzavřete je a uzamkněte. Začněte hledat odspodu domu směrem nahoru. Nejdříve rychle vyběhnete po schodišti, zda vaše kočka není někde na chodbě.

Pravidlo pro kočky zní: běží častěji nahoru než dolů. Což je pro ztracence i vás výhodné, protože nahoře dům končí půdou, která je uzavřena. Pokud je tedy vaše kočka stále na chodbě, určitě ji najdete po několika minutách. Pokud tam ale není, nastává pečlivější hledání uvnitř domu:

Pokud existuje možnost, že by se vaše kočka dostala do sklepa, do technického podlaží, do kočárkárny, do prádelny a do jiných prostor v suterénu, prohlédněte je co nejrychleji. Pokud od nich máte klíče, prohlédnete je ihned. Pokud ne, nechte tento průzkum na pozdější dobu.

Hledejte v nejbližším okolí

Vyběhněte z domu a hledejte v nejbližším okolí, tj. před domem, okolo domu, v křoví u domu, v přístavcích u domu, v garážích u domu, v okolí vedlejšího domu, okolo vedlejšího domu a tak dále. Při hledání volejte tiše svou kočku jménem, mluvte na ni konejšivým hlasem, jako byste ji viděli. Pokud je tam někde vaše kočka schovaná, možná vyjde. Pokud je tam schovaná a nevyjde, nevadí to, ona vás podle hlasu pozná a neuteče někam dále.

Když hledáte svou kočku, hledejte ji očima kočky, tedy přemýšlejte, kam byste se schovali, kdybyste byli kočka. Pokud jsou vašemu hledání přítomni kolemjdoucí lidé, nestyďte se jich ptát, jestli nezahlédli vaši kočku. Někdy je možné, že by ji opravdu mohli vidět, protože pokud vaše kočka skutečně vyběhla z domu, není přece neviditelná, a než se stačila někde ukrýt, musela kousek běžet volným terénem.

Pokud jsou před vaším domem zaparkovaná auta, podívejte se pod každé auto, žádné nevynechejte, protože vaše kočka může být ukrytá pod každým z nich.

Nejbližší okolí prohlížejte stále dokola, i když se vám zdá, že tam vaše kočka není. Při hledání buďte vynalézaví, při každém dalším kole hledání se snažte objevit další možnou skrýš pro vaši kočku, kterou jste při předchozím kole přehlédli. Svůj rádius hledání postupně rozšiřujte a stále se ptejte procházejících lidí, zda vaši kočku nezahlédli. Hledejte, jak nejdéle můžete, ideální doba hledání je ta, při které je vaše kočka nakonec nalezena. Pokud však již déle nemůžete hledat, vaše kočka je stále ztracená, přejděte k následujícímu bodu:

Vyhotovte provizorní cedule
Vyhotovte první "pohotovostní" cedule oznamující ztrátu vaší kočky a připevněte je do nejbližšího okolí. Na těchto cedulích musí být uvedeno toto:
 • popis vaší kočky (černá s bílou, event. kastrovaná, event. kotě staré 1/2 roku apod.)

 • zvláštnosti či poznávací znaky (červený obojek, zástřih v uchu (útulkové označení kastrovaného zvířete) aj.)

 • datum a místo ztráty (datum je jasné, u místa uveďte přesnou adresu, event. popis místa - vedle samoobsluhy, za poštou apod.)

 • telefonní číslo na vás (nejlépe mobilní a napsané velkými číslicemi)

 • oznámení o odměně, poděkování (slova prosíme pomozte, děkujeme za pomoc, apod. jsou opravdu na místě, nešetřete jimi)
Pokud musíte přerušit hledání z důvodu odchodu do práce, nebo jiného závažného důvodu, pokračujte v dalším kole hledání večer.

Další činnosti

Mezidobí mezi zaměstnáním a večerem je vhodné vyplnit těmito činnostmi:
 1. najděte nejlepší foto vaší kočky z poslední doby (takové, kde je vaše kočka dobře vidět)
 2. toto foto nechte barevně nakopírovat (čím větší počet fotek budete mít, tím lépe, je vhodné toto foto nakopírovat alespoň 20 x, lépe 40 x – nešetřete, vaší kočce jde o život)
 3. napište a vytiskněte si text o vaší ztracené kočce, musí být viditelný z dálky, stručný a jasný, s telefonním spojením, k textu přilepte foto.
  (vzorový leták [PDF, 74 kB])

 4. cedulky s fotem rozneste po svém okolí i do vzdálenějších míst, pokud jsou navštěvována lidmi z okolí. Vhodná místa k vyvěšení jsou tato: váš dům, sousední domy, sloupy veřejného osvětlení před vaším domem a domy v okolí, samoobsluha ve vašem okolí, stanice autobusu, nejbližší stanice metra, obchody chovatelských potřeb, obchody novinové služby, kadeřnictví, pošta, telefonní budky. Prostě všude tam, kde chodí lidé a na cedulky je dobře vidět, ale nepřekáží. Nedávejte cedulky tam, kde se to opravdu nesmí.
Cedulky je vhodné připevňovat tak, aby byly lehce odstranitelné, pokud by je někdo odstranit chtěl. Není třeba lidi naštvat, jen je vyzvat ke spolupráci, protože vy s nimi opravdu chcete spolupracovat. Na vaší výzvě musí být vidět, že svou kočku máte rádi a chtěli byste ji najít. Vaše výzva musí být napsána tak, aby si ji lidé přečetli a chtěli se dívat kolem sebe a pomoci vám i vaší kočce. Nemyslete si - lidé slyší na prosbu o pomoc, jen jim ji musíte umět sdělit. Čím více cedulek v okolí vašeho bydliště bude viset, tím se zvyšuje i naděje na nalezení vaší kočky. Když přijdete do obchodu a vysvětlíte prodávajícímu, že opravdu moc hledáte svou kočku a potřebujete, aby vám pomohl vyvěšením cedulky ve svém obchodě, uvidíte, že vám zpravidla vyhoví.

Mluvte o své ztrátě

Když budete rozvěšovat cedulky v okolí vašeho bydliště, bavte se s lidmi, mluvte s nimi o své ztrátě, ptejte se jich, zda vaši kočku nezahlédli. Čím více lidí vás uvidí, že hledáte svou kočku, tím více lidí se s vámi bude dívat do skrýší, kde by vaše kočka mohla být. Váš zájem, vaše píle a váš strach o ni nakazí i je a bude také jim líto, že vaše kočka někde strádá. Ptejte se dětí, vidí mnohdy více než dospělí. Ptejte se starých lidí, vidí mnohdy lépe než mladí, i když mají třeba horší zrak. Nebojte se lidem zadat úkol, aby se dívali, zda vaši kočku alespoň nezahlédnou. Nemusíte se za tuto svou prosbu stydět, je to prosba pro ztracenou kočku, která neví, co si počít. A lidé vás pochopí. I když sami zvíře nemají, nejsou nevšímaví k vašemu neštěstí, vcítí se do vašeho trápení. Možná vás i povzbudí a vy poznáte, že na to hledání nejste tak úplně sám.

Obvolejte veterináře

Zatelefonujte ke svému veterinárnímu lékaři, pokud je blízko vašeho místa bydliště. Pokud je ve větší vzdálenosti, zatelefonujte veterinárním lékařům v okolí vašeho bydliště (v okolí ztráty kočky). Oznamte jim svou ztrátu, uveďte číslo svého telefonu, kdyby někdo přinesl nalezené zvíře. Pokud to stihnete, je samozřejmě lepší navštívit veterinární ošetřovny v okolí osobně i s fotem.

Obvolejte útulky

Zatelefonujte do útulků pro zvířata, nejlépe do více útulků v okolí, oznamte ztrátu, uveďte telefonní číslo. Poproste, zda by informaci o ztrátě nezveřejnili na svých webových stránkách. Kontakty na útulky získáte například tady.

Informujte na internetu

Informujte o své ztrátě na internetu, vhodný je projekt:

www.nalezenci.cz a www.kocky-online.cz, rubrika Ztratili se

Co dělat, když už se kočka ztratí
část II.


Druhý díl návodu "Co dělat, když už se kočka ztratí" vám poradí techniky, jak vyplašené zvíře vystopovat a jak ho chytit, pokud před vámi prchá.

Kdy a jak dlouho hledat?

Večer je vhodný k zahájení hlavního hledání. Je vhodné se řídit ročním obdobím. V létě hledejte později než v zimě. Důležité heslo: kočky obecně a zejména kočky ztracené (tedy dezorientované a ve stresu) vždy vycházejí ze svých skrýší až po setmění a v době, kdy je již všude klid. Nejlepší doba k hledání v zimě je od osmi hodin večer, v létě od deseti hodin večer. Čím delší dobu (= čím vyšší počet hodin) budete večer svou kočku hledat, tím je větší pravděpodobnost, že ji najdete. Zejména první večer je vhodné hledat, dokud budete moci, nejlépe 3-4 hodiny. S každým večerem, kdy je vaše kočka ztracená, se snižuje pravděpodobnost jejího nalezení.

Jakým způsobem hledat?

Hledejte stejným způsobem, jako jste hledali v okamžiku ztracení kočky, to znamená, že s hledáním začněte v domě a před domem, kde ke ztrátě došlo, a pokračujte v kruzích do vzdálenějšího okolí. Hledejte tiše, ale zároveň svou kočku volejte jménem. V pravidelných intervalech se zastavujte a naslouchejte tichu. Pokud se někde ozve mňoukání, je to zpravidla signál, že je vaše kočka někde v pasti, z které se nemůže sama dostat. Pak jděte tímto směrem a střídavě tiše volejte a naslouchejte, jste pravděpodobně u cíle hledání.

Nezapomeňte na technické podlaží, eventuelně sklep vašeho domu. To je místo, kde je nejvíce kočičích skrýší a kde je tedy velmi pravděpodobné, že se vaše kočka ukryla. Vůbec si nevšímejte toho, že jste technické podlaží či sklep jednou prohlédli a že si myslíte, že tam vaše kočka není. Tato místa je nutné prohlížet soustavně a opakovaně.

První večer hledání je důležité si vzít s sebou misky s vodou a misky s jídlem a tyto misky rozmístit na vhodná místa. Vždy dejte misku s vodou a vedle ní misku s jídlem. Vhodná místa jsou tato:
 • v domě - sklep, technické podlaží, suterén vašeho domu, kde nikdo nechodí, půda nebo nejvyšší podlaží, kam nikdo nechodí

 • před domem - k oknům do sklepa, k dírám do technického podlaží, na dvůr, do křoví, ke kůlně, za garáž, do skladu a do jiných prostor, kde je možnost skrýše

 • v okolí domu – za popelnice, k plotu, za plot, na zeď, na střechu kůlny, na střechu garáže, pod lavičku apod.

Misky je třeba dávat vždy tam, kde „nechodí lidé, ale mohly by tam chodit kočky“. Není příliš vhodné dávat misky tam, kde by je mohli vyjíst psi na procházce. Misky by měly být malé a nenápadné, jídla by v nich mělo být pouze málo. Do každé misky dejte jen asi dvě lžíce konzervy, aby se jídlo zbytečně nekazilo. Vhodnější je konzerva než suché krmení, a to z těchto důvodů: venku suché krmení při dešti zmokne, ve sklepě konzerva více voní a přiláká vaší kočku k večeři. Miska s vodou je vhodná skleněná nebo z průhledné umělé hmoty. Zejména ve sklepě či v jiném uzavřeném prostoru je vhodné na misku s vodou udělat z vnější strany fixem rysku „ponoru“ (tj. čáru, kam až voda sahá). Pokud při příští návštěvě bude v misce vody méně, než kam sahá ryska, znamená to, že z misky někdo pil – pravděpodobně vaše kočka.

Jak často hledat?

Hledat je vhodné pravidelně každý večer (alespoň do půlnoci, lépe déle). Každé ráno před rozedněním je vhodné ještě krátce projít okolí vašeho domu. Při každém dalším hledání je nutné obejít všechny rozmístěné misky a zkontrolovat jejich stav. Pokud jídlo neubylo, je vhodné staré jídlo vyměnit za nové. Pokud jídlo zmizelo, je to pro vás signál zvýšeného hledání v tomto místě. Nejlepší je naplnit misku znovu jídlem a poodejít, ale pouze na správnou vzdálenost – aby si případná kočka myslela, „že je čistý vzduch“ a abyste na misku s jídlem dobře viděli. Je vhodné se na tuto strážní službu vybavit baterkou a v případě návštěvy misky kočkou si na kočku posvítit. Sice ji pravděpodobně světlem na chvíli zaženete, ale to nevadí, protože zjistíte, zda se jedná o vaši ztracenou kočku či o kočku volně žijící.

Jak postupovat, pokud svou kočku spatříte?

Pokud spatříte u misky s jídlem svou kočku, máte téměř (ale pozor ne zcela !!!) vyhráno. Když vaše kočka začne jíst, nechte ji chvilku jíst a pomalu se přibližujte. Pokud vás uvidí, mluvte na ni konejšivým hlasem a volejte ji jménem, ale zastavte se. Pokud se vaše kočka pustí zase do jídla, opět se přibližujte, ale pomalu. Stále ji volejte a kousek od ní si sedněte na „bobek“, abyste se jí nezdáli moc velcí. Natáhněte k ní ruku a snažte se jí pohladit. Nedělejte prudké pohyby. Pokud ji uchopíte, nesmíte ji už pustit, ani kdybyste měli být poškrábaní. Nezapomínejte, že vaše kočka je k smrti vyděšená a může se stát, že vás nepoznává. V případě, že se vaše kočka nenechá uchopit a v posledním okamžiku vám uteče, nevadí. Sledujte, kam se běží schovat. Pokud zmizí někde do sklepení, nebo někam, kam se za ní nemůžete protáhnout, nevadí. Vezměte misku s jídlem a dejte ji k místu, kde jste ji viděli naposledy.

Jak postupovat, pokud svou kočku nemůžete chytit?

Pokud jste svou kočku bezpečně poznali a víte, kam zalezla, ale nemůžete za ní, nastává pro vás doba „odchytu“.
Je vhodné postupovat takto:
 • Okamžitě (!!!) zatelefonujte do útulku, ze kterého kočku máte, nebo pokud máte kočku odjinud, zatelefonujte do útulku a zeptejte se na možnost odchycení ztracené kočky, která je sice nalezená, ale nicméně stejně vámi nechytitelná.

 • Nejbližší možný termín, kdy je možné z útulku přivézt odchytovou klec, akceptujte. Nejlepší termín odchytu je první večer po spatření kočky na určitém stanovišti a její zalezení do skrýše.

 • Buďte nápomocní při odchytu, pokud jste se dohodli na samostatném odchytu, pozorně vyslechněte pokyny k odchytu a přesně je dodržujte. Jedná se zejména o tato pravidla:

  • odchytovou klec nikdy neponechte bez dozoru, v případě odcizení byste tuto klec hradili

  • odchytovou klec naličte na vhodné místo, to je tam, kde je nějaké křoví, kde nechodí moc lidí, kde není příliš volné prostranství

  • odchytovou klec naličte v noci, nejvhodnější doba je po desáté až jedenácté v noci

  • jako návnadu použijte uzenou makrelu nebo vařené filé (jsou silně cítit)

  • odchytovou klec naličte pečlivě, proveďte jeden zkušební pokus

  • své strážní stanoviště volte spíše dále od místa nalíčení klece, nebojte se, že neuslyšíte „sklapnout“ klec

  • strážní službu držte v naprosté tichosti a pokud možno nehybně, můžete strážit i sedíc v pootevřeném autě (nejvhodnější varianta, pokud je to technicky možné, protože pro kočku již nejste „osoba“ ale „auto“)

  • pokud se kočka chytí, nikdy odchytovou klec neotvírejte na volném prostranství, vždy ji přikryjte dekou či hadrem a odneste do uzavřené místnosti a tam teprve kočku vysvoboďte

  • obrňte se trpělivostí, protože odchyt může trvat i několik hodin či nocí

  • pokud víte, že kočka na stanoviště chodí, ale nechce vlézt do klece, nepřestávejte chytat, kočka do klece nakonec určitě vleze.
Pokud jste kočku odchytili, zvítězili jste! Zachránili jste své kočce pravděpodobně život a sobě jste dokázali, že nejste bezcitní a záleží vám na svěřeném zvířeti. Vaší rodině a lidem pomáhajících vám při hledání jste dokázali totéž. Lidem z útulku jste dali impulz k další práci při záchraně dalších koček.
Předchází článek "Co dělat, aby se kočka neztratila"
Zpět