Oznámení


PF a přání 2024
 , Redakce
( 2021 - přání z roku - )
Milí a vážení přátelé,
letošní rok pomalu končí, a proto bych vám ráda poděkovala za pomoc zvířatům, zejména opuštěným, hladem a nemocemi strádajícím kočičákům, pro které v ČR zákon na ochranu zvířat proti týrání neplatí už od roku 1992! V čele se Zrzečkem vám přejeme hezké rozloučení s letošním rokem a hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, radosti a lásky v novém roce 2024. Ať je ke zvířatům vlídnější než ten letošní. Ať je to rok moudrosti, lásky a pomoci všem potřebným bytostem, zejména opuštěným kočičákům, pejskům a zvířatům v nouzi😘
Za Nf: Alice & Zrzeček, stážistaZpět