Oznámení


Světový den kastrací - 28. února 2017
 1. března 2017, Redakce


Světový den kastrací iniciovaly organizace The Humane Society of the United States a Humane Society International za účelem snížení počtu zvířat bez domova humánní kastrací koček a psů opuštěných i chovaných v domácnostech. Světový den kastrací se oficiálně koná vždy poslední úterý v únoru, různé akce však probíhají po celý měsíc. V pořadí už 23. Světový den kastrací letos připadl na 28. únor 2017.
Uspořádejte akci ke Světovému dni kastrací. Pomozte zvýšit povědomí lidí o tom, že kastrace jsou jediné efektivní a humánní řešení regulace populace přemnožených zvířat. Pořádání událostí ke Světovému dni kastrací je mimořádně důležité zejména u nás v ČR, kde pro mnoho majitelů koček a psů stále nejsou kastrace běžné jako v EU a vyspělých státech světa; kde obce kočičí útulky nezřizují a kastrační program neprovádějí; kde setrvale roste počet nezákonných množíren-mučíren, ačkoli 12x novelizovaný zákon na ochranu zvířat proti týrání platí u nás už 25 let.

28. února 2017 bylo 23 výročí Světového dne kastrací
Světový den kastrací se oficiálně koná vždy poslední úterý v únoru, různé akce však probíhají po celý měsíc.
Psy a kočky si lidé pozvali do svých obydlí před staletími a ti se na nich stali naprosto závislými. Jsou přáteli lidí a mnohdy i jejich jedinými společníky.
Pes není vlk a kočka není rys, nemohou sami bez nás v přírodě přežít!
(Aby kočka v přírodě přežila, musela by denně ulovit 13 myší)
Pokud chcete mít koťata či štěňata musíte už před jejich narozením vědět, kdo si je vezme a postará se o ně po celý jejich dlouhý život (kočky se dožívají až 20 let).
Pokud nemáte pro koťata či štěňata budoucí majitele, nechte své kočky a kocoury, fenky a psy vykastrovat!
Kastrovaní kocouři nezanechávají nepříjemný zápach při značkování svého území, nebývají zraněni při rvačkách. Kastrované kočky a kocouři jsou tolerantnější, přítulnější, zdravější, schopnost lovit myši není nijak ovlivněna. Z hlediska zdraví se sníží riziko nádorů mléčné žlázy, nemocí pohlavních orgánů (cyst, zánětů vaječníků a dělohy) rozvoji cukrovky a falešné březosti, což platí zejména pro kastrované fenky! Kastrovaní psi jsou klidnější, vyrovnanější, sníží se agresivita vůči ostatním psům a lidem, netoulají se za hárajícími fenkami, nestávají obětí střetu s auty, krádeží a sníží se riziko zánětů a zbytnění prostaty.

Zabití, utopení, otrávení či opuštění zvířete je trestný čin!
(za který hrozí i odnětí svobody či pokuta až do výše 200.000,-Kč)

Z jedné kočky může být až 120 milionů koček za 10 let!
Kastracemi předejdete nekontrolovanému množení nikým nechtěných zvířat a jejich strádání hladem, nemocemi, zimou na ulici bez domova.

VŠÍMEJTE SI STRÁDAJÍCH OPUŠTĚNÝCH ZVÍŘAT A POMÁHEJTE JIM
Osud našich domácích zvířat je v našich rukách.
My jsme zvířata pozvali do našich domovů, chovejme se k nim tedy zodpovědně!


VÝZNAM KASTRACÍ FEN A PSŮ
Pokud se týče pozitivního významu kastrací fen a psů, jsou stejné jako u koček a kocourů, akorát u nás v Česku kvůli 40 letům totalitního úpadku vývoje veterinární péče o zvířata zájmových chovů a neexistence útulků stále tabuizované. Opuštěných koček se vyskytuje více než psů, protože obce nezřizují útulky pro opuštěné kočky na rozdíl od útulků či záchytných klecí pro toulavé psy. Přesto jsou ale obecní útulky pro psy včetně útulků a depozit ochránců psů přeplněné a pomalu není dne, aby nepřišly maily s fotkami pejsků a štěňátek naléhavě hledajících domov. Domnívám se, že tomu lze zabránit osvětou ke kastracím i psů a hlavně vydáváním psů z útulků zásadně kastrovaných, jako je tomu ve vyspělých zemích?
Důvody: kastrace fen krom kontroly populace psů řeší některé zdravotní problémy a proto se využívá i z chovatelských důvodů. Zejména jako preventivní opatření proti nádorům mléčné žlázy a nemocím pohlavních orgánů (cystám, zánětům vaječníků a dělohy), rozvoji cukrovky a falešné březosti. Ale i kastrace psů má svá zdravotní pozitiva. Kastrovaní psi totiž netrpí záněty a zbytněním prostaty. Kastrace má pozitivní vliv i na jejich psychiku. Mnoho psů má příznaky psychických problémů zejména v období, kdy v blízkém okolí hárají feny (jsou neklidní, odmítají potravu, olizují si či okusují bez příčiny tlapy, mohou být zranění při toulkách za hárajícími fenami). Psi po kastraci jsou klidnější a vyrovnanější, navíc se snižuje agresivita k ostatním psům i lidem.
Zdroj:
www.zvirataazdravi.cz/1224/kastrace-psa/
www.veterinahb.cz/kastrace-psa-feny/
www.bonavet.cz/clanky/zdravotni-aspekty-kastrace-fen.html
veterina.iap.cz/zdravotni_problematika.html
www.celysvet.cz/ketlin-a-tyna?menu=sekce&sid=257&sn=Kastrace%20feny-Kastrace
Samozřejmě kastrace koček a psů mají i své nevýhody – rizika. Jenže nyní jsou tato zvířata přemnožená a proto je většina koček i psů ve vyspělých zemích kastrovaná, aby se zabránilo strádání opuštěných zvířat a jejich uspání v tzv. killing shalters, kterým se bohužel u nás dříve či později tutově nevyhneme.
Větší problém vidím ve vysokých finančních nákladech za kastrace fen (mnohem vyšších než kastrace koček) na které by kontrolované útulky, které nebudou mít smlouvu se vstřícnými vety, jako mají útulky ve vyspělých zemích, těžko sháněly sponzory.
Pokud se týče odmítnutí kastrované fenky či psa zájemcem, to bych neřešila. Bezohledným množičům přece zvíře do péče nepatří! Proto je jednou z podmínek smlouvy na předání kotěte, štěněte - kastrace zvířete v dospělém věku. Což kontrolujeme, a pokud by příjemce odmítl, zvíře mu odebereme. Pokutu za porušení závazných podmínek smlouvy o převzetí podle OZV máme také sice jen ve výši 10.000,-Kč s tím, že pokud bude se zvířetem jakýkoliv problém, musí jej vrátit předávajícímu. Proti žalobě za předání zvířete se skrytou nemocí či s nevhodným chováním jsme se pojistili posledním 6 článkem smlouvy a sice: Příjemce byl seznámen se současným zdravotním stavem zvířete včetně případné potřeby doléčení a poučen o specifickém chování zvířete.
Naštěstí jsme zatím žádné problémy s nespokojenými příjemci či odebíráním zvířat neměli, ač jsme za 10 let umístili cca 1500 koček včetně koťat.
Zpět