Oznámení


Zkoušky loveckých psů na kočkách v reportážích TV
 23. března 2015, Redakce


Ve zprávách na Primě byla po první reportáži o pořádání zkoušek všestrannosti psů myslivců z Rokycanska na živých kočkách ze dne 17.3. vysílána druhá reportáž na toto téma z Ratenic na Kolínsku a19.3. TV Prima vysílala třetí reportáž z Číčenice u Strakonic (asi 2,5 minuta) viz. Paní, která pořádání zkoušek loveckých psů na živých kočkách poprvé oznámila, tak spustila řetězovou reakci občanů zděšených týráním koček, ozývají se další majitelé koček se stejnou zkušeností. Vedoucí myslivecké jednoty z jihočeských Číčenic sice tvrdí, že nikdy nic takového nedělají, že by se jim to muselo dokázat a vyhrožuje podáním tr. oznámení za pomluvu. Pikantní ale je, že právě jihočeský myslivec se nechal 19. října 2000 vyfotografovat s ohařem držícím mourovanou kočkou v tlamě do Deníku Jižní Čechy u příležitosti 39 Mistrovství Šumavy v přenášení kočky (škodné)!!! Navíc, že paní Vladimíra Tichá, bývalá předsedkyně Českomoravské jednoty chovatelů psů loveckých plemen, dlouholetá chovatelka a rozhodčí, která dříve vyžadovala od chovatelů zkoušky ostrosti fen na kočkách nyní radí chovatelům v psí poradně Nadace na ochranu zvířat.
Nejpikantnější ovšem je výrok pana Ing. Libora Řeháka, Ph.D. prezidenta Asociace profesionálních myslivců ČR, který napsal 29. 3. 2010 ve Zkušebním řádu pro zkoušky loveckých psů z výkonu norování poté co novela zákona na ochranu zvířat z roku 2008 zkoušky na živých zvířatech zakázala. Citace: Obecně by mělo být plně akceptováno, že požadavky na vlastnosti loveckých psů a jejich pracovní výkonnost musí vždy vycházet z aktuálních požadavků odvětví myslivosti a provozních myslivců v honitbách. Stát (i jeho orgány) by měli velice pečlivě vážit to, jaké činnosti po myslivcích (prostřednictvím právních předpisů) požadují a porovnávat to s tím, jaké podmínky jim k tomu vytváří (např. pro likvidaci nebezpečných vektorů smrtelně nebezpečných nemocí, např. lišky obecné; likvidace desetitisíců toulavých koček aj.). Zde je možno objektivně konstatovat, že stát nejen, že nevytváří podmínky pro realizaci celospolečensky důležitých a státem vyžadovaných činností (např. likvidaci lišek, toulavých psů a koček aj.), ale dokonce do jisté míry brání jejich realizaci (např. nelogické „bezkontaktní“ zkoušky z výkonu norování nebo nepochopitelný zákaz užívat kočky při zkouškách psů). Kromě toho tento nejvyšší představitel APM ČR pronesl na Konferenci o celoplošném rozšíření rysů na území ČR dne 17.2.1998 výrok: „nekontrolované šíření rysa je v rozporu s Listinou základních lidských práv a svobod“ za který dostal „zelenou perlu roku 1998“ od sdružení Děti Země.
Zpět