O kočkách


Kočičí božstva, významní lidé a výroky o kočkách
 8. srpna 2004, Redakce
Jsou to jejich oči, kde sídlí jejich kouzlo /Arthur Symons/
Dopis mým kočkám /Ester Krumbachová/ Názvy Božstev spojovaných s kočkami:

Ahriman - perský bůh -podle perského zoroastrismu spojovaný s peklem, chtíčem, temnotou
Artemis - řecká bohyně ztotožňující se s Bastet, je jí zasvěcen chrám Speos Artemidos
Bastet - egyptská bohyně - podle legendy inkarnace bohyně Isidy, nazývaná také Sekhema
Pašt - egyptská bohyně, pozůstatky jejího chrámu se nacházejí poblíž Beni Hassanu v hor. Egyptě
Diana - římská měsíční bohyně-analogie řec. Artemidy, spojovaná s kočkou, uctívaná 4×ročně
Freyja - skandinávská bohyně
Hathor - egyptská bohyně
Hór - egyptský bůh
Isis - egyptská bohyně
Libertas - římská bohyně
Mut - egyptská bohyně
Ré - egyptský bůh
Sutech - egyptský bůh
Černé kočky - byly v Egyptě nejposvátnější, v Egyptské knize mrtvých vystupuje kocour Mau a kočka Mait,
Kočky se objevují v heraldice, cca ve stovce francouz., něm., holand., a ital. erbů.
Felices seniores - první erbovní kočka je červená kočka v erbu říms.legií.
Kočku a motto: All by love, nothing by force měli na štítu vévodové z Bourgogne, kočka byla též v erbu skotského rodu Chattanů a z dalších erbů např: Dekaterů, Platenů, Katerů, Brockhausů, Chazotů, Katte de Vicritz, Chaurandů...

Plemena chrámových koček:

Barmská kočka
- v 15. stol. žila v buddhistických klášterech
Posvátná chrámová kočka Birma - mystérium starověkých legend pochází z buddhistických chrámů Barmy
Kartouzská kočka Chartreaux - žila v klášterech kartuziánských mnichů
Japonský bobtail - se dostala do japonských klášterů s buddhistickými mnichy před 1000 let
Siamská kočka - posvátné plemeno, které nesmělo být chováno běžnými lidmi

Kočky chované králi, královnami, císaři a významnými lidmi od začátku naší civilizace:
Arabský prorok Mohamed - zbožňoval kocoura Muezza, papež Lev XII - měl stálého společníka kocoura Micetto, Thomas Wolsey - bral také svou kočku všude, kardinál Richelieu - choval u svého dvora tucty koček, královna Maria Leszczyńská-žena Ludvíka XV - milovala kočky a dala jim k dispozici celé město, angl. král Karel 1 - zbožňoval černou kočku Miu, Victor Hugo - miloval kočky, Theodor Lessing - obdivuje estetiku a svobodomyslnost koček, Abraham Lincoln - adoptoval 3 opuštěná koťata, Královna Viktorie - měla a milovala mnoho koček, Winston Churchill - miloval svého zrzavého kocoura Ravica, Theodore Roosevelt - měl dva kocoury Toma Quartze a Slipperse se šesti drápky, Harold Wilson - s láskou pečoval o siamáka Nemo a členové jeho kabinetu byli také milovníci koček, Louis Pasteur a Einstein - měli a milovali kočky, Albert Schweitzer - zbožňoval svou kočku Sisi, Lenin a Musolini - měli a obdivovali kočky, Raymond Chandler - černou peršanku Taki, Lewis Carol - psal svou „Alenku v říši divů“ ve společnosti své kočky, Karel Čapek - píše své romány ve společnosti svých koček, impresionista T. A. Steinlen - měl v atelieru několik koček, jejichž malbami se proslavil, Sir Isaac Newton - vynalezl pro své kočky kočičí dvířka, Virginia Woolfová - si za svůj první honorář koupila perskou kočku, Rousseau, Mozart, Gautier, Chateaubriand, Hugo, Baudelaire, Keats, Apollinaire, Zola, Massenet, Wells, Kipling, Shaw, Hemingway, Cocteau, Goethe - ti všichni měli a milovali kočky. Saša Rašilov - měl ve své mansardě jediného společníka, kocoura Felixe, který mu sám otevíral dveře, Vítězslav Nezval - složil sonet „ Na smrt kočičky“, Marie Majerová - napsala tklivý „Žalozpěv nad kočkou“, Miroslav Holub - napsal tesknou báseň za svou kočku, Ester Krumbachová - napsala milující „Dopis svým kočkám“, František Hrubín, Josef Škvorecký, Bohumil Hrabal - měli, milovali a psali o kočkách, Halas, Biebl, Seifert, Mikulášek, Kainar, Branislav, Kapoun - dávali kočkám vystupovat ve svých básních...

Ester Krumbachová (1923-1996) významná česká scénografka a návrhářka kostýmů v Městských divadlech pražských a Národním divadle, uvedla v půvabné knížce svých dopisů a pohádek, vydané v roce 1994 ve vydavatelství PRIMUS pod názvem První knížka Ester, mimo jiné také Dopis mým kočkám

Dopis mým kočkám Ester Krumbachová

Výroky o kočkách:

Existují dvě útočiště před bídou světa - hudba a kočky(Albert Schweitzer)

„Mezi klasickými domácími zvířaty vstupuje kočka na dějinnou scénu jako poslední, protože pochází z nejtemnější části Starého světa – z nitra Afriky.“ (Hermann Mostar)

„Kočky jsou umělecká díla. V kočce se k vám dostává umělecké dílo, které s vámi bude žít, sedět vám na klíně a příst.“ (Jane Bryant Quinnová)

„Co jsme to za filozofy, když nevíme nic o původu a osudu koček?“ (Henry David Thoreau)

„Kočky nám chtějí ukázat, že v přírodě ne všechno má nějaký význam.“ (Garrison Keillor)

„Život nemá žádný jiný smysl než takový, jaký mu sami dáváme. Na smyslu, který životu dáváme, závisí jeho kvalita. Proto je důležité umět žít. Umění žít se můžeme přiučit z knih, z příběhů, z přírody, od slavných a moudrých lidí – a dokonce i od koček… (Jo Coudert)

„Kočky hrály v mém životě vždycky významnou roli. Prozařovaly pohodou dny mého chlapectví v Glasgow, pak čas mé veterinární praxe a jsou se mnou i teď, kdy odpočívám po skončeném pracovním údělu.“ (James Herriot)

„Kočky jsou nepochybně našimi nejmilejšími domácími mazlíčky. Za tisíce let jejich domestikace se mezi nimi a námi vytvořily hluboké vztahy skutečného porozumění.“ (Claire Bessant)

„To, co kočky nejvíc oceňují na lidech není podávání potravy, které považují za samozřejmost, ale to, že je s nimi někdy zábava.“ (Gerald Household)

„Když si hraji se svou kočkou, mám občas pocit, že si ona hraje se mnou.“ (Michael. E. D. Montaigne)

„Není důležité, zda si chcete pohrát s kočkou – rozhodující je, zda si ona chce hrát s vámi.“ (Emily Bronteová)

„Mlha přichází tiše jako kočky.“ (japonské přísloví)

„Kočky – toť noční můra všech vědců. Jsou si totiž nejméně podobny s člověkem.“ (Lewis Thomas)

„Myslím, že jeden z důvodů, proč obdivujeme kočky, je jejich schopnost být nad věcí. Vždy mají navrch, ať dělají cokoliv (nebo předstírají, že to dělají). Kočka není nikdy nejistá a nikdy neodpouští. Možná jim to tajně závidíme.“ (Barbara Webster)

„Kočky jsou živé ozdoby.“ (Edwin Lent)

„Brzy všichni poznali, že kdykoliv bylo třeba udělat nějakou práci, kočka nebyla k nalezení.“ (George Orwell, Farma zvířat)

„Když Bůh stvořil psa, jen si to zkoušel…my kočky jsme však dokonalé!“ (Eva Geelen)

„Mezi kočkami a uměním panuje hluboká spřízněnost. Asi málokteré zvíře tolik inspirovalo spisovatele a malíře – jako obyčejná kočka.“ (William S. Burroughs)

„Ach, má bohyně v hedvábné srsti, dovol mi v Tvých zlatých očích nalézt odpovědi, jež by mi lidé nikdy dát nemohli…“ (Jean-Luc Lefebre ze sbírky Dopisy mé kočce Musette)

Kdyby se člověk zkřížil s kočkou, člověk by si polepšil, ale kočce by to přitížilo.(Mark Twain)

Kočka je lev v džungli malých porostů. (indické přísloví)

V kočce vidím ženu s její věčně pohyblivou a citlivou duší. (Giacomo Casanova)

Žádné obyčejné kočky nejsou.(Colette)

Kočky jsou chytřejší než psi. Těžko najdete 8 koček, které by táhly sáně.(Jeff Valdez)

Studoval jsem filozofy a kočky. Moudrost koček je ale mnohem větší. (Hippolyte Taine –filozof, historik, autor 12 sonetů jako hymny na své kočky)

Kočky jsou zvláštní, tajemné bytosti.V jejich myslích se odvíjí věci, o kterých zdaleka nemáme tušení.(Sir Walter Scott)

I ta nejmenší kočka je mistrovský kousek.(Leonardo da Vinci)

Nebývá to řídký jev, že člověk se chová lidštěji ke kočce nebo k psovi než k druhému člověku.(Henry David Thoreau)

Mám rád kočky, protože mám rád svůj domov a ony se krok za krokem stávají jeho duší.(Jean Cocteau)

Kočky spolupracují, když se cítí dobře, přičemž předpokládají, že takové chvíle budou nastávat co nejčastěji.(Roger A. Caras)

Střez se lidí, kteří nemají rádi kočky.(staré irské rčení)

Člověk je kulturní v té míře, v jaké rozumí kočce. (Bernard Shaw)

Miluji tato půvabná, tichá, tajemná a sladká zvířata, která se potulují sametově měkkými kroky po domě, jako géniové místa, anebo usednou na stůl kde píšu, sdílejí se mnou mé myšlenky a hledí na mě z hloubi svých zlatých zřítelnic, s rozumějící něhou a zázračnou pronikavostí Dalo by se říct, že kočky vyciťují myšlenku, která z mozku plyne do pera, a vztahují tlapku, jakoby ji chtěly v letu zachytit. (Charles Baudelaire)

Můj dům podle mého přání: bude tam moudrá paní, kočka nad knihami bude bdít, přátelé bez ustání, bez nich bych nemohl žít. (Guillaume Apollinaire)

Když vezeme v úvahu kočičí čistotnost, diskrétnost, trpělivost, důstojnost a odvahu, napadá mě, kolik z nás by si trouflo být kočkou?(D. J. Conway)

Kočka, která nedůvěřuje člověku, nevidí v něm člověka, nýbrž divoké zvíře; člověk, který nedůvěřuje člověku, vidí v něm také divoké zvíře. Svazek vzájemné důvěry je starší než všechna civilizace, a lidstvo zůstane lidstvem; ale zrušíte-li stav důvěry, stane se lidský svět zemí šelem. Abyste věděli, jdu teď pohladit svou číču; poskytuje mi velkou útěchu, neboť mi důvěřuje, třebas je to jen malé šedivé zvíře, které se ke mně bůhví odkud zatoulalo z neznámých divočin pražských dvorků. Přede a dívá se na mne. „Člověče,“ povídá, „podrbej mne mezi ušima.“ (Karel Čapek)

„Měj úctu mou, kostřičko drobná, která jsi věčná díla nesmrtelného muže chránila proti myším!“ (epigram Augusta Platena na schránku s kostrou Petrarkovy kočky uložené v Padově)

Kukačka nad tvou hlavou počítá dny a roky, už nepohladím tvou plavou srst, tvé ztuhlé boky. Už nezaskotačíš, už nepoběžíš za svým hráškem, už nikdy své tlapky v mléce nezmáčíš, už nevyděsíš mě svým nářkem. Viděl jsem tě včera umírat, jako když umírá člověk, kočičko. Smrt je vždycky těžká pro toho, kdo má rád. Padla ti s mou slzou pod víčko...Jedenáct jar a odplížila ses bílým hlohem, sbohem. (Vítězslav Nezval)

Chytří lidé nablýskaného světa v tom obvykle vidí příznak podivínství: „Prosím tě, copak seš nějaká stará panna, abys musel mít kocoury? A dokonce tři!“ Ano, mám tři; vycházím z patrně mylné, protože lidské představy, že jednomu by bylo mezi samými lidmi smutno. V mém citu po zvířata není ani stopy po antihumanismu. Nemiluji na nich to zvířecí, ale to lidské, ty předobrazy, pravlastnosti všeho živého, které si zvířata zachovala v čistých, krystalických, primitivních formách. (Josef Škvorecký)

Kdyby dětem Izraele nebyl dán zákon, mohli bychom se slušnosti učit u koček. (Rabi Jochanan v roce 70 n. l.)

Mezi kočkami a uměním panuje hluboká spřízněnost. Asi málokteré zvíře tolik inspirovalo spisovatele a malíře – Baudelaire, Malevič, Balthus, Hrabal, a dokonce i Blake, jehož slavný tygr taky vypadá jako obyčejná kočka…Řada je nekonečná. (William Burroughs)

„Pachatel utrpí tatáž muka, která této kočce přivodil.“ (prorok Mohamed)

V přítomnosti kočky je něco, co zmírňuje bolest pramenící z osamění. (Louis Camuti)

Lidé, kteří nemají rádi kočky, se v příštím životě narodí jako myši. (Faith Resnickova)

Kočky mají nekonečnou trpělivost s lidskou omezeností. (Cleveland Amory)

Lépe je krmit jednu kočku než mnoho myší. (norské přísloví)

Poznal jsem mnoho filosofů a mnoho koček, avšak moudrost koček je nesrovnatelně vyšší. (Hippolyte Taine)

Čas strávený s kočkami nikdy nepovažuji za ztracený. (Sigmund Freud)

Kočky mají na lidské bytosti vlastní názor. Moc toho neřeknou, ale to můžeme být leda rádi. (Jerome K. Jerome)

Jaký může být větší dar než láska kočky? (Charles Dickens)

Kočka neposkytuje služby. Kočka poskytuje sebe. (William Burroughs)

Jestliže se chceš stát autorem psychologických románů a psát o lidských bytostech, nejlíp uděláš, když si opatříš dvě kočky. (Aldous Huxley)

Výroky vybrány z publikací:

Máte doma kočku? - M. Soukup
Tajemná magická kočka - D. J. Conwayová
Hovory s kočkou - Nezvyklý přehled kočičí moudrosti, Kate Solisti_Mattelonová
Sedm koček a umění žít - Jo Coudert
Zvěrolékař a kočičí historky – James Herriot
Kočičí našeptávač – Claire Bessant
Magie koček – Eva Geelen
Milovníci koček – dárkové miniknížky
Dopis mým kočkám - Ester Krumbachová
Výroky slavných o kočkách – Milly Brown